Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 13. évfolyam – 1927.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Tanulmányok
  • Dr. Csorna Kálmán: Irányelvek a gyámsági és gondnoksági ügyek korszerű rendezésénél
  • Dr. Melly József: Nagyvárosok tejjel való ellátásának problémája
  • Dr. Thirring Gusztáv: A statisztika szerepe a városi igazgatásban. (Folytatás)
  • Dr. Laky Dezső: Adalékok az ipari munkabérek statisztikájához Budapesten, az 1914–1924. években
  • Dr. Melly József: A közélelmezés szervezésének egészségügyi jelentősége
  • Dr. Csorna Kálmán: A hivatásos gyámság mint gyermekvédelmi intézmény
  • Dr. Ihrig Károly: A nagyvárosok ellátása és a szövetkezetek
  • Dr. Alb. Heymann (Chemnitz): Pénzügyi tapasztalatok a német nagyvárosok kislakásépítkezései körül
  • Dr. Purebl Győző: Árumintavásárok
  • Dr. Némethy Károly: Feljegyzések a székesfővárosi reform előestéjén
  • Dr. Székelyhidi Hammer Dezső: A fertőtlenítés története
  • Dr. Melly József: A közélelmezés szervezésének egészségügyi jelentősége. (Folyt.)
  • Dr. Fái Sándor: A bérlővédelem Európa különböző országaiban, a jövő lakásjoga és lakásfeladatai
  • Dr. Jakopovits Pál: Az elvált szülők kiskorú gyermekeinek tartási és elhelyezési ügyei a gyámhatósági közigazgatásban
  • Dr. Szalay Sándor: A munkahiány esetére szóló biztosítás elmélete
  • Dr. Némethy Károly: Feljegyzések a székesfővárosi reform előestéjén. (Folyt.)
  • Pásztor Mihály: Budapest gondjai
  • vitéz dr. Horváth Béla: A városok lakáskérdése
  • Dr. Czebe Jenő: Az állampolgárságra vonatkozó rendelkezések az elszakított területeken
  • Liber Endre: A szegényügy szervezete
  • Dr. Novák Sándor: A német gyermekvédelem
  • Dr. Szigeti Gyula: Budapest hitelintézetei az infláció alatt
  • Dr. Kepes Ernő: A várostervezés alapvonalai. (Fordítás)
  • Dr. Melly József: A hatósági orvosok munkaprogrammjának revíziójáról
  • Dr. Csorna Kálmán: Programm a főváros gyermekvédelmi szervezetének kiépítésére
  • Dr. Némethy Károly: Feljegyzések a székesfővárosi reform előestéjén. (Folyt.)
  • Dr. Sipőcz Jenő: Az üzemek kérdése, különös tekintettel Budapest székesfőváros üzemeire
  • Dr. Parassin József: Budapest tuberkulózishalandóságának magatartása
  • Dr. Mádai Lajos: A tűzrendészet újabb szabályozása
  • Dr. Szalay Sándor: A háztartási cselédügy reformja
  • Dr. Thirring Gusztáv: A Statisztika szerepe a városi igazgatásban. (Folyt.)
  • Dr. Ihrig Károly: A városi lakáskérdés és a szövetkezetek
  • Dr. Székelyhidi Hammer Dezső: Az országos fertőtlenítő tanfolyamról
  • Dr. Szűcs Jenő: Van-e a magyar közjogban kettős állampolgárság?
  • Dr. Günther Ferenc: Az autonómia eredete és kifejlődése
  • Dr. Csorna Kálmán: Bécs város gyermekvédelmi szervezete és intézményei
  • Dr. Tatay Zoltán: A kiskorúság és teljeskorúság hazai jogunkban
  • Dr. Melly József: Az egészséges életmódra való népnevelés irányelveiről
  • Dr. Egyed István: A közigazgatási képzés reformja
  • Dr. Wildner Ödön: Adalékok a külföldi lakásbérleti jog állásához
  • Dr. Szokola Leó: Dánia gyermekvédelme
  • Koiss Géza: Mit tettek városaink a munkanélküliség leküzdéséért
 • II. Közlemények
  • Az új olasz anya- és gyermekvédelmi törvény
  • Városi alkalmazottak fizetése Amerikában
  • Az anyaság veszélye Amerikában
  • Új törvény az olasz fürdőkről és idegenforgalomról
  • Genf gyermekvédelme és nevelésügye
  • A berlini idegenforgalmi iroda működése s Berlin idegenforgalma 1926-ban
  • A budapesti kereskedelmi és ipari kikötő
  • A székesfőváros árvaszékének működése az 1926. évben
  • Közúti vasút vagy autóbusz
  • Az alkoholizmus problémája Franciaországban
  • A városok közti autóutak kérdése Németországban
  • Pályaválasztási tanácsadás és a fiatalkorú munkanélküliek szociális gondozása Németországban
  • „Újjá kell építeni Budapestet”
  • Berlin húsellátása 1926-ban
  • Alföldi városaink és Trianon
  • Városépítési és lakásügyi nemzetközi szövetség
  • Az amerikai autóbuszforgalom
  • Honosítások és elbocsátások Bécsben és Ausztriában az 1920–1925. években
  • A párisi III. nemzetközi közigazgatási kongresszus
  • Nagytávolságú gázszolgáltatás
  • Munkanélküliség és munkaalkalom a városi középítkezésekben
  • A technikai túlfejlődés katasztrófája
  • Új-Budapest
  • A Budavári Szent Miklós-torony műemlék és környékének városképe
  • Budapest légiforgalma
  • A fővárosi szemételtávolítás és értékesítés
 • III. Hazai és külföldi szemle
  • Új utak Berlin város intézeteinek nevelési rendszerében
  • A közúti vasút, az autóbusz és az utcai forgalom
  • Karácsonyi takarékbetét
  • Nyilvános mosóház
  • Gyermekvédelem Pozsonyban
  • Csecsemőgondozás Sztambulban
  • Munkakamarák Romániában
  • „Nagy családok” védelme Párizsban
  • A főváros út- és csatornaépítkezése
  • Iskolaorvosi fogászati kezelés Ausztráliában
  • Gyermekmunka Japánban
  • Füstemésztőkészülékek felszerelése
  • Nemzetközi távbeszélő statisztika
  • Szülőnők védelme Németországban
  • Közlekedési balesetek Bécsben
  • A háztartási alkalmazottak fizetése Berlinben
  • A lakásépítés előmozdítása Németországban
  • A városok kötvénykibocsátó jogának szabályozása
  • A tanoncoknak a tanidő eltelte után segédi alkalmazása
  • A chikágói „Országút” világítása
  • Nemzetközi szociális intézet Genfben
  • Fertőtlenítő intézetek Bécsben
  • Az angol iskolásgyermekek egészsége
  • Különleges autóút Newyorktól San Franciskóig
  • Virágok, fák az utcán
  • Munkásgyermekek nyomora Angliában
  • Mélyülően épített utak Amerikában
  • Bűnöző leányok nevelése Angliában
  • Nemzetközi automobilkiállítás Budapesten
  • Kiránduló autóbuszokat vásárol Berlin
  • A köztisztasági hivatal Bécsben
  • A gyermekmunka kérdése Amerikában
  • 80 millió márkás kölcsön és szükségmunka Hamburgban
  • A bécsi tűzoltóság tevékenysége közlekedési zavarok alkalmával
  • Helyi forgalom méretei az Illinois Central vasúton Chicagoban
  • A hóeltakarítás problémája közgazdasági szempontból
  • A bécsi nemzetközi légiforgalmi kongresszus
  • Az iskolák a népegészségügy szolgálatában
  • A főváros iskolaorvosi intézménye
  • Washingtont újraépítik
  • Megjegyzések az emeletes házak építéséhez városokban
  • A túlnépesedés katasztrófája
  • A legjobban fejlődő amerikai város
  • A clevelandi magyar negyed amerikai iskoláját Kossuthról nevezték el
  • A felhőkarcolók versenye
  • A községi közkórházak Bécsben
  • A legújabb város, amely az aranynak köszönheti születését
  • A bécsi tüdőbeteggondozó intézetek és tüdőbetegkórházak
  • A világháború és a nagyvárosok
  • Új irányelvek a higiéne munkaterületén
  • Új színháztípus a vidék számára
  • Kultúrházak épülnek mindenfelé az országban
  • A városi szennyesvizeknek legmodernebb tisztítási módszere
  • Újcélú földalatti vasút Londonban
  • A füstemésztők
  • Új kályhatípus a hazai szenek gazdaságos felhasználására
  • Optimumszámítások közúti vasutaknál
  • Az 1926. évi közlekedési balesetek Berlinben
  • A gyalogjárás szabályozása
  • Utcaáttörések Rómában, háztömbök eltüntetése Amerikában
  • New-York város adósságai
  • Vízalatti alagútak építése
  • Közlekedés és városi utak
  • Városok vízszükséglete
  • Autóbalesetek Amerikában
  • Páris vízellátása
  • Betonutak Uruguayban
  • Róma lakásproblémája
  • Városi makadámutak olajjal való portalanítása
  • A lakáskultúrára való nevelés
  • Országos kiállítás Székesfehérvárott
  • A székesfővárosi közigazgatási alkalmazottak részére rendszeresített idegennyelvű tanfolyamok
  • Velence modernizálódik
  • A közmunkatanács rendelete a füstemésztőkészülékek felszereléséről
  • Egy mintaközség
  • Debreceni egyetemi építkezések
  • Berlini négyszobás lakások
  • Tisztviselők családi házépítkezései Szolnokon
  • A Hágában építendő népszövetségi palota
  • Budai hegypálya
  • A Margitsziget jövője
  • A főváros szépségeinek védelme
  • A lipcsei vásár
  • Belgrád építkezési mozgalmai
  • A székesfővárosi közigazgatási alkalmazottak gyorsírótanfolyama
  • Miskolc rohamos fejlődése
  • A Kertváros-szövetség végleges megállapodása a fővárossal
  • Ausztrália új fővárosa
  • Fiatalkorú munkások túldolgoztatása Angliában
  • A Szent Gellért-fürdő újabb építkezései
  • Új fővárosi híd
  • A főváros rendezésének újabb tervei
  • A kuruzslás elterjedettsége Németországban
  • Nagy családok szociális támogatása Baselben
  • Magyar technikai múzeum
  • Új hidak épülnek a Tiszán és a Dunán
  • Világvárosok közlekedési problémái
  • A trieszti kikötő forgalma 1926-ban
  • A Városok Nemzetközi Szövetsége
  • A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet memoranduma az Országház-tér tervezett beépítése ellen
  • Balesetstatisztikai adatok Londonból
  • Hová épített a főváros kislakásos bérházakat
  • Forgalomgyorsítás pályaáthelyezéssel
  • A Gellérthegy beépítése
  • Iskolásgyermekek autóbuszon való szállítása
  • A nemzetközi automobilforgalom problémái
  • Luxusautóbuszok városközti utazásra
  • Adalék az amerikai városok fejlődéséhez
  • Az Országos Stefánia-Szövetség 1926. évi működése
  • Amerikai tűzkárok 1925-ben
  • Ferdetornyú városok
  • Gyermekvédelem Finnországban
  • Sándor-utcai régi képviselőház
  • Aachenben épült az első vasvázas német toronyház
  • Az utolsó pesti lóvasút
  • A Szent Gellért-gyógyfürdő és Gyógyszálló
  • Ötvenemeletes bérlakásos felhőkarcoló New-Yorkban
  • A szegedi fogadalmi templom környékének rendezése
  • Szaktanfolyamok városi tisztviselők képzésére
  • A Széchenyi-gyógyfürdő
  • Távfűtőberendezés Barmenben
  • Közúti és helyiérdekű vasutas kongresszus Kopenhágában
  • New-York vízellátása
  • Budapest műemlékei
  • Milanói építkezések
  • Utasszámlálás Bécsben
  • A genfi népszövetségi palota
  • A Hungária gyógyforrás. – A Harmatvízüzem
  • A világ legnagyobb színháza
  • Fürdő- és villavárosnegyed létesül a soroksári Dunaág mentén
  • A londoni autóbusztársaság javítóműhelye Chiswickben
  • Mozgóképszínházak a német városokban
  • A Budapesti Takarék- és Vásárpénztár Részvénytársaság
  • Róma városképe
  • Minden lélekre harminc font szappanfogyasztás esik Amerikában
  • Budapestet új szobrokkal, emléktáblákkal és városkutakkal díszítik
  • A Székesfővárosi Állat- és Növénykert
  • Az amerikai bevándorlás
  • Villamosvasúti tarifák a német városokban
  • Chicago csőd előtt
  • A fővárosi községi temetkezési intézet
  • Nyolcvan millió ember él faházban Amerikában
  • Az autóforgalom szédületes növekedése
  • New-York számokban
  • Franciaország legnagyobb városai
  • A Székesfővárosi Házinyomda
  • Az autóforgalom veszélyessége a gyermekekre
  • Bécsben egyre emelkedik a felekezetnélküliek száma
  • A zürichi népgondozó központ
  • Hatezer két-, három- és négyszobás lakás építése Berlinben
  • A székesfővárosi hirdető vállalat
  • A Szent Margit-sziget, mint a jövő világfürdője
  • A bécsi városi balesetvédelem
  • A lakásprobléma Oroszországban
  • Utcarendezés Milanóban
  • A gyalogjáróforgalom Párisban
  • A berlini közlekedési balesetek 1927 első negyedében
  • A londoni földalatti vasutak görlépcsői
  • Statisztika a közlekedésről Essen városában és környékén
  • Városok közti közlekedés négytengelyű közúti gyorskocsikkal Amerikában
  • A fővárosi kezelőhivatalnokok továbbképzése
  • Magyar házbirtok Rómában
  • Idegenforgalmi kongresszus Belgrádban
  • A városok díszítése
  • A fővárosi teherautófuvarozás városrendészeti szempontból
  • Négyszáz kilométeres új autóút
  • Nemzetközi béke-fogadalmi templom épül Rómában
  • Fellendülést vár Sopron a magyar–osztrák határmenti autóbuszforgalomtól
  • Elkészült Róma–Nápoly között a megrövidített vasútvonal
  • A Budapest–bécsi telefonkábel elkészült
  • Szászország villamos ellátásáról
  • Miért ferdék a Vilmos császár-út mellékutcái?
  • Krakó magyar vonatkozású műemlékei és városképe
  • A székesfővárosi gázművek
  • A reimsi híres katedrális újjáépült
  • A benzintöltőállomások felállításáról szóló gráci szabályrendelet
  • A Rudas-gyógyfürdő
  • Második osztrák útügyi kongresszus
  • Hol épült Magyarországon az első nemzeti színház?
  • Róma fejlődése 1926-ban
  • Chicago közlekedése
  • A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság
  • A lakásépítési tevékenység Poroszországban
  • A bécsi autótaxiviteldíjak
  • Kézműipari múzeumok
  • A tüdővészelleni küzdelem Bécsben
  • Lengyel városok kongresszusa
  • A berlini idegenforgalmi hivatal egyesülése a Messegesellschaft-tal
  • Az épületek megrázkódtatása az automobilforgalom következtében
  • Mentőszigetek a közúti sínek mellett az amerikai városokban
  • Autó- és motorkerékpárbalesetek Bécsben
  • Nézeteltérés a birodalmi kormány és Berlin között a vigalmi adó leszállítása miatt
  • Hamburg város lakásproblémái
  • Az empire-építészet Pesten 1800-tól 1849-ig
  • A városi szennyesvizek káros hatása a földalatti csővezetékekre
  • Épületeltolás Amerikában
  • Tüzelőanyag megtakarítása törvényes rendelkezés útján Olaszországban
  • A párisi Nemzeti Könyvtár
  • Színes házak a városokban
  • Dánia villamosítása
  • Páris utcahálózata
  • A modern autóutakról
  • A városi közlekedési bajok orvoslása
  • Milyen lesz a közeljövő utcatisztítógépe
  • Legújabb statisztikai adatok Nagy New-York fejlődéséről
  • Magyar emberek az amerikai közigazgatásban
  • Városügyi bibliográfia
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
DC Metadata
Title:
Városi Szemle – 13. évfolyam – 1927.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása