Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 14. évfolyam – 1928.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Tanulmányok
  • Lukács Ödön: Magyarország állami adórendszere és községi (városi) pénzügye
  • Ereky István: A jogi személyek
  • Dr. Wildner Ödön: Egy angol város tükörképe
  • Dr. Szenkovits László: A hivatásos gyámság intézménye, feladata és a törvénytelen gyermekek védelme Ausztriában
  • Király Kálmán: A nyugateurópai nagyvárosok közutairól
  • Dr. Kelényi B. Ottó: A könyvtár és a művelődés kapcsolatai
  • Dr. Melly József: Berlin egészségvédelmi berendezkedése
  • Forgó Pál: A városépítés új problémái és eredményei
  • Dr. Ambrózy Kálmán: A kisajátítási törvény és a székesfőváros
  • Dr. Wildner Ödön: Kötött lakásgazdaság Nagybritanniában
  • Weis István: Az északamerikai várospolitika újabb irányai
  • Dr. Wildner Ödön: Tavasz ébredése a pesti és budai városházán
  • Dr. Szalay Sándor: A lakáspiac szervezése
  • Liber Endre: A főváros küldöttségének amerikai útja (I. rész)
  • Dr. Czebe Jenő: Az állampolgárságra vonatkozó rendelkezések az elszakított területeken (II. Cseh-Szlovákia)
  • Dr. Wolff Hellmuth: Közlekedési balesetstatisztika
  • Liber Endre: A főváros küldöttségének amerikai útja. (Folytatás)
  • Weigel Pál: Az idegenforgalmi statisztika kérdéséhez
  • Dr. Wildner Ödön: Tavasz ébredése a pesti és budai városházán. (Folytatás)
  • Dr. Melly József: Budapest csecsemőhalandósága nemzetközi megvilágításban
  • Mayer Ferenc: Háztartási számadások
  • Dr. Vas Bernát: A székesfővárosi közegészségügyi és bakteriológiai intézet működése és fejlesztése
  • Dr. Csorna Kálmán: Budapest székesfőváros gyermekvédelmi tevékenysége
  • Dr. Czebe Jenő: Javaslat az 1886 : XXII. községi (illetőségi) törvény 5–18. és 164. §-ainak módosítása tárgyában
  • Dr. Ereky István: A jogiszemélyek (II. A köztestületek)
  • Dr. Csorna Kálmán: A gyermekvédelmi ügy fejlődése Ausztriában
  • Dr. Némethy Károly: A köztisztviselők alkalmaztatása
  • Dr. Rötzer Ferenc: Az örökbefogadott kiskorúak tartásának kérdése a hatáskör szempontjából
  • Dr. Eperjessy István: Irányító gondolatok a székesfővárosi leventemozgalom fejlesztéséhez
  • Dr. Ereky István: A jogiszemélyek (II. A köztestületek. Folytatás)
  • Dr. Csorna Kálmán: Franciaország gyermekvédelmi rendszere és intézményei, figyelemmel Páris különleges helyzetére
  • Dr. Szokola Leó: A hatóságok és a társadalom szociális munkájának kapcsolata
  • Dr. Lamotte Károly: Budapest pénzügyei
  • Dr. Wildner Ödön: A X. nemzetközi lakás- és városépítésügyi kongresszus problémái
 • II. Közlemények
  • Cleveland, Magyar-Amerika fővárosa
  • Bécs város 1928. évi szociálpolitikai költségvetése
  • A genfi nemzetközi könyvtárak
  • Nagy-Milanó, policentrikus modern világváros
  • Személy- és áruszállítás autóbuszon a német városokban
  • A lebontott Szent Demeter- és az új Fogadalmi-templom Szegeden. Az új templom környékének jövő városképe
  • Az Egyesült-Államok automobil-kereskedelmi kamarájának évi jelentése
  • A székesfőváros árvaszékének tevékenysége az 1927. évben
  • Az építkezési és lakásügy jelen és jövő kérdéseiről
  • Tüdőbetegek gondozása Wienben
  • Az amerikai városok közlekedési viszonyai
  • Községi oktatásügy Kopenhágában
  • Idegenforgalmi statisztika
  • Egészségügyi közállapotok a német városokban
  • Berlin számokban
  • Az amerikai városok felhőkarcolói tudományos megvilágításban
  • Majna melletti Frankfurt közigazgatása az 1926–27. évben
  • Nagyvárosok portalanítása
  • A madridi földalatti vasút
  • Lakáshiány és lakbérkrach
  • Berlin, Hamburg és München kórházviszonyai
  • A német nagyvárosok villany- és gázellátása 1925–26-ban
 • III. Hazai és külföldi szemle
  • Tervek Nagy-London közigazgatásának egységesítésére
  • Újrendszerű párisi bérház
  • A párisi közalkalmazottak családi pótléka
  • A világ húsz legszebb városa
  • Hol a legolcsóbb az utazás
  • Amerikai felszólamlás a közlekedés rendezésének túlzásai ellen
  • A vásárcsarnok a modern város tartozéka
  • A közlekedési balesetek Berlinben 1927. év második negyedében
  • New York állam új városi törvénye
  • Győr új színházat épít
  • A főváros jobbparti részén tervezett szépítések és a történelmi emlékek megőrzése
  • Az angol községi választások eredményéhez
  • A kopenhágai forgalom és a közlekedési balesetek
  • A nedves városi aszfaltút és a motorjáróművek
  • Berlinben a világ legmagasabb tornya fog felépülni
  • Postacsomagok szállítása közúti vonalakon
  • A közutak maximális forgalmának kérdéséhez
  • Nagyvárosok szemetének elemzése
  • Az utak alkata és az abroncsok tartóssága
  • Ismeretterjesztő előadások a magyar városokban
  • Motoros utcai porszívógépek New Yorkban
  • Gyermekszanatórium West-Hamben
  • Közúti kocsik gépi tisztogatása
  • A Budapest körüli helyiérdekű vasutak hálózatának fejlesztése
  • A római Piazza Colonna városterület újraépítése
  • Vágánynélküli villamos városi vasút
  • A londoni motorközlekedési világkongresszus
  • Könnyűfémből készült amerikai közúti kocsi
  • Amerikai városok repülőtérépítkezései
  • A közúti vasút és autóbusz kérdéséhez
  • Autóbuszvállalatok forgalmi teljesítményei
  • A városi levegő portartalma
  • Statisztika Londor forgalmáról
  • Az amerikai városok ipari magánkísérleti állomásai
  • A nagy középeurópai autóstráda, mely magyar városokon vonul át?
  • A főváros dunai rakpartjai
  • Modern akvárium felállítása Rómában
  • Nemzetközi automobilkiállítás Brüsszelben
  • Prágában megjelölik a városon áthaladó automobilok számára az utak irányát
  • A Szent Gellérthegy déli oldalának parkirozása
  • Az építésnél közreműködők címei
  • Berlin közlekedési statisztikája
  • Népegészségügyi múzeum Budapesten
  • Az olasz helyiérdekű villamosvasutak
  • Magyarvonatkozású ünnepély Nürnbergben
  • Vasúti átjárók megvilágítása
  • A budapesti Nemzeti Színház
  • Amerikai szempontok a közlekedés szabályozásánál
  • A világ legrégibb városa
  • Gyermekek balesete a porosz utcai forgalomban
  • Egy magyar mintaváros!
  • Közlekedési balesetek az Egyesült-Államokban
  • Pestújváros néven új város alakul ki
  • A velencei Márkus-templom kijavítása
  • Egy értékes műemlék átépítése Budapesten
  • Eger ősi közigazgatási intézménye
  • Kétezeréves francia város
  • Magyarország megszállt területén levő városok műemlékei
  • Autóbusz és gyorsvasút
  • Angliában csökken a születések száma
  • Bővítik és átépítik a bécsi nagyszállodákat
  • A kopenhágai villamosvasút 1926–27-ben
  • Hatósági féregirtó intézmény Frankfurtban
  • London utcai közlekedése
  • Nemzetközi iparegészségügyi kongresszus és munkásvédelmi kiállítás lesz Budapesten ez év szeptember 2–8. között
  • Közegészségügyi propaganda közgazdasági alapon
  • Királyi palotákból városi múzeumok, vagy egyéb középületek lesznek
  • Községi igazgatás az Egyesült-Államokban
  • A monostori református templom Kolozsvárott és a környékének városképe
  • A gyalogjáróforgalom szabályozása Los-Angelesben
  • Fővárosi tűzvédelmi adó
  • Új berlini weekend-autóbuszok
  • Újabb módosítások a németbirodalmi kötött lakásgazdaságon
  • Berlin közlekedése
  • Nemzetközi Gyermekvédelmi Kongresszus Párizsban
  • Gyermekvédelem Lengyelországban
  • Nagytávolságú autóbuszvonalak
  • A dolgozó fiatalkorúak szabadideje
  • A fiatalkorúak hatósági védelme Grácban
  • A német nagyvárosok gáz- és villanyfogyasztása 1925–1926-ban
  • Az iskolásgyermekek tüdejének vizsgálata Prágában
  • A közlekedés korlátozása Londonban
  • Betegek szociális gondozása Németországban közkórházaiban
  • A lakásépítés külföldön
  • Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet
  • Lakásokat fűtő közüzem Párizsban
  • Az egészségügyi politika új irányairól
  • A nagyvárosok tejszükséglete
  • Zürich új szegénygondozó törvénye
  • Városi illemhelyek Wienben
  • Új törvény a nemibetegségek leküzdéséről Németországban
  • Lakásépítési törvényjavaslat Belgiumban
  • A müncheni vásárcsarnok
  • A londoni posta csővasútja
  • Amerikai városok múzeumai
  • Népgondozás a német városokban
  • A stuttgarti lakáskísérleti telep
  • A házassági tanácsadókról
  • Berlin közlekedése 1927-ben
  • A kölni vásárcsarnok
  • A temető, mint a város tartozéka
  • A lakáskrízisről és annak leküzdéséről
  • London és Edinburg között megállás nélkül közlekedő vonat
  • Nagyvárosok rohamos fejlődése
  • A német birodalmi vasutak állomásainak feldíszítése élővirágokkal
  • Politika és közegészségügy
  • A berlini közlekedési balesetek 1927-ben
  • Hogyan keltette életre hanyatló közfürdőit Barmen városa?
  • Az iskolából kikerülő fiatalság helyzete Svejcben
  • Tapasztalások a mannheimi házassági és szexuális tanácsadókon
  • Lakásviszonyok és egészség
  • A wieni idegenforgalom 1927-ben
  • Városi gyermekgondozás Grazban
  • Róma fejlődése 1926-ban
  • A newyorki földalatti vasút
  • Prágai iskolásgyermekek tuberkulózis vizsgálata
  • Városi parkok rózsakertjei Amerikában
  • A londoni autóbusztársaság új kocsijai
  • A Budai Színkőr újjáalakítása
  • Útalatti vasút terve Wienben
  • Berlini városrendezési tervek
  • Adatok az északamerikai villamosvasutakról
  • Wien utcáinak olajozása
  • Mozgófényképszínházak adója
  • Közúti kocsi, mint váróterem
  • Magánháztartási számadások Berlinben
  • Városok központi távfűtése
  • A budai sikló modernizálása
  • Chikágó vízgondjai
  • Rövid hírek nagyvárosok múzeumairól
  • Rádió a berlini rendezőpályaudvarokon
  • Az egri török minaret
  • Transzkontinentális autóbuszforgalom
  • Gyermekvédelem Karinthiában
  • Az acélházépítés hátrányai
  • Füst megoszlása Párizs levegőjében
  • Magyar állampolgársági jog
  • Róma és szabályozása
  • A gyalogjárás tízparancsolata
  • Wien város kisegítő és különleges iskolái
  • Nagyvárosok laksűrűsége
  • A gyalogosok szerepe a közlekedési balesetstatisztikában
  • Megvilágított házszámok Wienben
  • A gyalogforgalom megrendszabályozása Chikagóban
  • A grazi élelmiszervizsgálóhivatal
  • A központi városháza az idén 200 éves
  • A tűzoltótisztkiképzés, a kerületi tanfolyamok és testületi kiképzés
  • Iskolai tantárgy lesz a közlekedési rend
  • Berlinben növekszik a közlekedési balesetek száma
  • A gömbház
  • A nyilvános házassági tanácsadó öt éve Wienben
  • Az amerikai közlekedési rendőrség
  • A Budapesti Nemzetközi Vásár beszámolója
  • Gáz és villany a német nagyvárosokban 1925–26-ban
  • A berlini közjóléti irattár
  • Rendőri jelzések a közúti forgalomban
  • Városok és községek Nemzetközi Szövetsége
  • A gépjárművek és motorciklik szaporodása Wienben
  • Berlin kórházszükséglete
  • A belga lakáskrízis
  • Villamosjárművek
  • Községi tanácsosok kinevezése Olaszországban
  • Szemléltető módon akarja Wien rendezni a gyalogközlekedést
  • A háztartási alkalmazottak betegségei
  • Az Országos Gyermekvédő Liga tevékenysége
  • A közlekedési balesetek befolyása az Egyesült Államok gyermekhalandóságára
  • Egységes helyszíni vizsgálat a szociális munkában
  • Ritmikus torna a nevelés szolgálatában
  • Alkoholizmus és halandóság
  • Berlinben nagy gondot fordítanak a közlekedés irányítására
  • Anya- és csecsemővédelem Olaszországban
  • A fővárosi új moziépítési szabályrendelet
  • Házassági tanácsadó Genovában
  • Berlin utánozza Amerikát
  • Párizs megrendszabályozza a gyalogjárókat
  • A táplálkozás racionalizálása
  • Roesle: A megbetegedési statisztika nemzetközi egységesítéséről
  • Új irányzat a főváros utcaneveinek megválasztásánál
  • Archeológiai ásatások Egerben
  • Az úttesten való átkelés szabályozása Washingtonban
  • Az Egyesült Államok közlekedési balesetstatisztikája
  • Wien nagy dollárkölcsöne
  • Új élelmiszernagyvásártelep (modern központi vásárcsarnok) létesül a fővárosban
  • Az egri középkori székesegyház felkutatása
  • Az autóbuszforgalom az Amerikai Egyesült Államokban 1927-ben
  • A kórházak jelentősége a gümőkór elleni küzdelemben
  • Országos idegenforgalmi tanács
  • Serdülők oktatása Angliában
  • A gümőkórhalálozás Szászországban
  • Új közlekedési rendelet Németországban
  • Pályaválasztási tanácsadás Wienben
  • Szervezkedés esetleges influenzajárvány ellen Cape-Town-ban
  • A német autóbuszvállalatok forgalma
  • London építkezései
  • A Berlini Közúti Vasút pályázata az iskolai ifjúság számára
  • A lakásfelügyelet Kölnben
  • Baltimore
  • Majna-Frankfurt közlekedési üzemei
  • A holland községek vízellátása
  • A hastífusz- és diftériahalandóság az Egyesült-Államok nagyvárosaiban
  • Kísérlet az utcai biztonság fokozására
  • Szemétégetés helyett erjesztés
  • Mocsarakat tölt fel London a szeméttel
  • A német nagyvárosok szövetségének értekezlete
  • Athén népesedési mozgalma
  • A philadelphiai földalatti vasút
  • Ki legyen a vízóra tulajdonosa?
  • Párizs új fürdői
  • A lakások zsúfoltsága és a tüdővész
  • Vasutak, mint az autóbuszforgalom táplálói
  • Pályázat az utcai lárma leküzdése érdekében
  • Az idegenforgalom
  • Világrekordok
  • A gyorsépítés
  • Várostervezés az Unióban
  • Prága fejlődése
  • Kétemeletes ház, mint a városi építkezés eszménye
  • Modern iskolaépítés Németországban
  • Szekszárd közmunkái
  • Az angol rendőrség és a közlekedés
  • Wien dunai áruforgalma
  • Amerika könyvtárai
  • A városok egyetemi tanszéke
  • Óriás London
  • Az amerikai városok közlekedése
  • Az Egyesült Államok bűnözői
  • Hetvenezer külföldi autó fordult meg félév alatt Ausztriában
  • Tudományos és ipari kiállítás Liége-ben 1930-ban
  • Szaporodnak az analfabéták Franciaországban
  • Wienben is aktuális a földalatti vasút kérdése
  • Az oroszországi népszámlálás
  • Autóbuszforgalom Haifa–Bagdad között
  • A New York–New-Jersey-i Holland alagút
  • Innsbruck élelmiszerellátása
  • A svejci városok szövetségének kongresszusa
  • A magyar városok rendőrségi hozzájárulása
  • Első segélynyújtás Angliában
  • Budapesten a legolcsóbb, Mezőcsáton a legdrágább a villany
  • Az egészségügyi közviszonyok Kölnben
  • A német kisvárosok szövetségének értekezlete
  • A járványos betegségek Baselben 1926–1927-ben
 • Városügyi bibliográfia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Budapest irodalma
  • 1
  • 2
  • 3
DC Metadata
Title:
Városi Szemle – 14. évfolyam – 1928.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása