Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 15. évfolyam – 1929.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Dr. Máday Lajos: Városaink fejlődési körzetébe eső községi közigazgatási területek hozzácsatolásának törvényes rendezése
  • Dr. Gárdonyi Albert: Pest városa és a Nemzeti Színház
  • Várhidy Lajos: Városaink az autonómiájukért
  • Pásztor Mihály: Budapest szénfogyasztása
  • Zelovich Kornél: A ceglédi vonal útátjáróinak megszüntetése a székesfőváros területén
  • Dr. Tönnies Ferdinánd: Statisztika és szociográfia
  • Dr. Gallina Frigyes: Nagy-Berlin
  • Közlemények
   • A statisztika szerepe az egészségvédelem szervezésében
   • A csepeli kikötő
   • A decimális osztályozás és a városi levéltárak
  • Hazai és külföldi szemle
   • Athén vízellátása
   • A népszaporodás menete Olaszországban
   • Az idegenforgalom Berlinben 1927-ben
   • Az egyetemi város Párisban
   • A világ legdrágább építése
   • 1576 lakásos telepet építtet Wien
   • A wieni elektromos művek áramtermelése
   • Fürdőépítés Savanyúkúton
   • Útépítési tevékenység Ausztriában
   • Jeruzsálem vízellátása
   • A temető befolyása az ivóvízre
   • Az utcai balesetek Berlinben az 1928. év első negyedében
   • Szemétgyűjtés Islingtonban
   • Küzdelem a gyermekházasságok ellen Angliában
   • Berlin tejellátása 1927-ben
   • Az új alagút Detroit és Windsor között
   • Útburkolatok felszakítása
   • Középkori városjelleg megóvása
   • Expressautóbuszok Manchesterben
   • Teherautóforgalom hatása az épületek szilárdságára
   • A népmozgalom Berlinben 1927-ben
   • A városok fűtése Amerikában
   • Pesterzsébet építkezési statisztikája
   • Városok ráfizetése a tűzbiztosításra
   • Új kisajátítási törvény Olaszországban
   • Miskolc építkezési statisztikája
   • Wien házasságkötési statisztikája
   • A lakásépítés Angliában
   • Alumíniumból épült villamoskocsik
   • Kártya- és billiárdozó Csehországban
   • Párisi lakásínség
   • Róma új kormányzója
   • Motorvezetői engedélyek szabályozása Franciaországban
   • Berlin városa négy és félmillió márkát utalt ki sürgős útépítésekre
   • Lakásépítkezés Prágában a háború után
   • Csehszlovákiában megindul a nagy útépítés
   • A társasház és a pereskedés
   • A háztartási szemét eltakarítása Párisban
   • Autóutak Spanyolországban
   • Pályázat a közlekedési balesetek megakadályozása érdekében
   • Berlin közlekedési eszközei 1926-ban
   • Az első betonút Svejcben
   • Az uszodák vizének tisztántartása
   • Idegen állampolgárok Berlinben
   • Ezerlakásos modern háztömbépítkezés Berlinben
   • Svédország az autóbuszok hazája
   • Győrött nagy útügyi programmon dolgoznak
   • Milánó vállalatba adta a szemétgyűjtést
   • New-York állam nagy haladása
   • A mai lakásépítkezés és az egészségügyi követelmények
   • Közlekedési balesetek Zürichben
   • Berlin kézműipara
   • A halottégetés terjedése
   • A lakásbérek a svejci városokban
   • A szinházégések
   • Építkezések Berlinben 1927-ben
   • Az útprobléma megoldása
   • Az iskolásgyermekek balesetbiztosítása Genfben és Zürichben
   • A házak számozása
   • A lakáskérdés Angliában
   • A kőzetek királya — a bazalt
   • A húsfogyasztás Berlinben 1927-ben
   • A dengueláz hatása Athén népességére
   • Utcajelző oszlopok Wienben
   • Berlin szénfogyasztása 1927-ben
   • A porosz centrumpárt a mammutvárosok ellen
   • Rockefeller megvásárolt egy várost Virginiában
   • A patkányirtás egészségügyi jelentősége
   • Ausztria idegenforgalma és az osztrák idegenforgalmi tanács határozatai
   • A közúti vasutak és a villamos jubileuma Svejcben
   • Úszómedencék vizének tisztítása
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
 • 2. szám
  • Dr. Ereky István: A jogi személyek
  • Dr. Szűcs Jenő: A városok határainak kiigazítása, tekintettel Miskolcra
  • Surányi-Unger Tivadar: New York gazdaságpolitikája
  • Dr. Tatay Zoltán: A városok kifejlődése és felszívóereje
  • Közlemények
   • Adatok London közlekedéséhez
   • A berlini »Fürsorge«
   • Szemétgyűjtés a modern városokban
   • Öngyilkosságok Breslauban
   • Nagyvárosok egészségügyi hivatalainak szervezete és feladatai
  • Hazai és külföldi szemle
   • Kísérlet az utcai forgalom egységes szabályozására
   • A berlini lakások felszerelése
   • Zürich szociális statisztikája a születések csökkenéséről
   • Utcai balesetek Nagybritanniában 1927-ben
   • Berlin, mint nagybirtokos
   • A községi »home rule« az Egyesült-Államokban
   • Korunk táplálkozásának problémái
   • A személyforgalom erős növekedése a német autóbuszvonalakon
   • Automobilok kompon való szállítása a Bodeni-tavon át
   • Városok fűtési szükségletének üzemszervezése
   • Párizs utcai forgalmának szabályozása
   • A községek feladata az egészségvédelem szervezésében
   • A világ legnagyobb kiállítási épülete
   • A városok közti repülőforgalom Európában
   • Statisztika a berlini járműforgalomról
   • Kerékpárutak
   • Angol vasutak autóüzemei
   • A német városok hírszolgálati és sajtóhivatalai
   • A wieni közúti forgalom lebonyolódása
   • A hatósági csecsemővédelem és a városi gyermekgondozóintézet működése Stuttgartban
   • Vasúti alagútból közúti alagút Zürichben
   • Megállás nélkül Londontól Edinburghig
   • A tüdőbeteggondozó intézetek működése Kielben
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
 • 3. szám
  • Dr. Ereky István: A jogi személyek (Folytatás.)
  • Liber Endre: A főváros részvétele a magyar képzőművészet külföldi reprezentatív kiállításain
  • Drescher Pál: Közművelődési közkönyvtárak a nagyvárosi kultúra szolgálatában
  • Dr. Wolff Hellmuth: A sport és statisztikája
  • Dr. Melly József: A német városok tejfogyasztása
  • Közlemények
   • Az új zürichi szegénygondozási törvény
   • A létfenntartási költségek indexszámának megállapítása és jelentősége
   • A MÁV ceglédi vonal útátjáróinak megszüntetése és Drezden, Berlin és Hamburg magasvasutai
  • Hazai és külföldi szemle
   • Közúti vasutak menetdíjai és kedvezményes jegyei
   • Az amerikai automobilgyártás 1927-ben
   • Vasút és repülőgép
   • A stuttgarti iskolásgyermekek gondozásáról
   • Teherautók a csomagforgalomban
   • Autóbusz hálókocsik
   • Az iskolaorvosok tevékenysége a torna alóli felmentésben
   • Városi lakások tüdőbetegek részére
   • A nagyvárosok jelentősége a nemzet- és világgazdaságban
   • Autóbusz és közúti vasút
   • Városi sajtóhivatal létesítése Frankfurtban
   • A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ellátása Olaszországban
   • A tejforgalom szabályozása Grazban
   • A füstártalom és annak leküzdése
   • Házasságkötések, születések, halálozások Németországban 1927-ben
   • A dresdeni hygieneakadémia szervezete és feladatai
   • A lakásbérek és építési költségek Bernben
   • A népjóléti statisztika szervezéséről
   • Az amerikai garázsrendszer
   • Érdekes statisztikai adatok Bern jelentéséből
   • Közlekedésszabályozás és gazdasági szempontok
   • Kiel népesedési viszonyai 1925—1927-ig
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
 • 4. szám
  • Dr. Szokola Leó: A közigazgatási tisztviselők és hivatalnokok gyakorlati képzése, különös tekintettel a fővárosra
  • Dr. Ereky István: A jogtudomány módszerei. A Duguit- és Kelsen-féle módszertani álláspontok bírálata
  • Közlemények
   • A forgalmi balesetek Bernben
   • Az aggkorúak gondozásának jövendő kérdéseiről
  • Hazai és külföldi szemle
   • Az orvosok közreműködése a munkaképtelenek gondozásában és a pályaválasztási tanácsadásban
   • Nagybritannia népesedési mozgalma
   • Észak-déli út Amerikán keresztül
   • Az uszodák vizének klórral és klóraminnal való fertőtlenítése
   • Országutak – fémből
   • Miben halnak meg a breslauiak?
   • Buenos-Aires szociálhiglénés törekvései
   • Küzdelem a rákbetegség ellen
   • Az 1930-ra tervezett berlini építkezési kiállításról
   • Az egészségvédelem szervezete Kielben
   • A La Manche-alagút terve
   • A párizsi tűzoltóság munkája
   • Baden egészségügyi közállapotai
   • Munkanélkülieket foglalkoztató iroda Baselben
   • Az átlagos emberi életkor Németországban
   • Francia törvényjavaslat a vizek beszennyezése ellen
   • A halálokok Bernben
   • A svejci lakáspolitika
   • A járványos gyermekbénulás epidemiológiája
   • Berlin népesedési mozgalma 1927-ben
   • Díjtalan szülési segítség és díjtalan temetés Svejcben
   • Az automobilgázok az egészségvédelem nézőpontjából
   • Az utcai forgalom szabályozása Berlinben
   • A svejci tuberkulózistörvény
   • Az uszodák egészségügyi vizsgálatáról
   • A városi lakáshivatal működése Kielben
   • Párizs várfalainak lebontása
   • A berlini lakásrendelet
   • Az egészségügyi közviszonyok Kielben (1927.)
   • Emlékirat a párizsi lakásnyomorról
   • A tej és kenyér árának kialakulására irányuló kutatások Svejcben
   • Építkezések a német városokban 1927-ben
   • Törekvések a tejfogyasztás fokozására
   • A lakásnyomor leküzdése Franciaországban
   • A szociális gondozás Angliában
   • A fertőtlenítő intézet működése Kielben 1925—1927.
   • Wien város földbirtoka
   • Új tűzoltószerek Berlinben
   • Kiel város tejgazdasága
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
 • 5. szám
  • Dr. Morgenroth Vilmos: A nagyvárosok gazdaságának helyzete a nemzetgazdaságban
  • Dr. Csorna Kálmán: Az Amerikai Egyesült-Államok gyermek- és ifjúságvédelmi szervezete
  • Dr. Zwick Albert: Községi takarékpénztárak az 50.000-néI nagyobb lélekszámúnémet városokban
  • Oltay Károly: A városmérés jelentősége és létesítésének fontosabb alapelvei
  • Dr. Gárdonyi Albert: A Rókus-kórház s a régi pesti kórházak
  • Dr. Stabel Ottó: A városok fogyasztási statisztikája
  • Dr. Kepes Ernő: Városok múltja és jövője
  • Dr. Mozolovszky Sándor: Lakóházépítkezések a magyarországi városokban
  • Dr. Budó Jusztin: A tizedes osztályozó rendszer alkalmazása a városi levéltárakban
  • Dr. Melly József: A járványos betegségek viselkedése a székesfővárosban1874-től 1927-ig
  • Közlemények
   • Az új berlini utcarend
   • Küzdelem a füst ellen
   • Új szerkezetű villamoskocsik
   • A svéd városok szervezeti és gazdasági alapjai
   • A közigazgatási hivatalok tűzvédelmi berendezése
   • A székesfőváros árvaszékének tevékenysége az 1928. évben
  • Hazai és külföldi szemle
   • Az angol városok kislakásépítő tevékenysége
   • Az utcai forgalom és az épületek rázkódása
   • Érdekes versenypályázat egy amerikai városháza építésére
   • A város népsűrűségének és a szabad térségeknek helyes aránya
   • Városi könyvtárak Wienben
   • Az amerikai városok eladósodása
   • Laksűrüség a német városokban
   • Óriási garázs New Yorkban
   • A villamosvágányok szabaddátétele a középvárosokban
   • A chicagói »Sanitary District«
   • 18.865 villanylámpa a wieni utcákon
   • Frankfurt kész konyhát is ad lakóinak
   • A szemét kezelése az angol városokban
   • Olaszország idegenforgalma
   • Automobilforgalom Berlinben
   • Az új francia lakástörvény
   • Tüzrendészeti óvóintézkedések a felhőkarcolóknál
   • Edinburgh gázfogyasztása
   • A kereseti adó városi pótlékolása Németországban
   • London számokban
   • Energiatermelés szemétből
   • A garázsok fűtése és szellőztetése
   • Útburkolás palabrikettel
   • A városok térképezése a levegőből
   • Tömör autókerekek eltiltása Braunschweigben
   • A berlini nagy villamos centrálé
   • Repülőkikötő a felhőkarcolók tetején
   • Varsó terjeszkedése
   • Az algaképződés megakadályozása a víztartályokban
   • A városi biztosítóintézet Wienben
   • Az angol városok és az urbanizmus
   • A községi takarékpénztár — Wienben
   • Berlin közlekedési eszközeinek statisztikája
   • Breslau terjeszkedése
   • A német városok nyilvános fürdői
   • A föld legfényesebben világított utcája
   • Statisztikai tanfolyam az olasz városok tisztviselői részére
   • Az utak söprése Liverpoolban
   • A közvilágítás Wienben
   • Bologna város a sokgyermekes családokért
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
 • 6. szám
  • Liber Endre: Közjótékonyság és szociálpolitika
  • Dr. Wildner Ödön: A Vitkovics-ház emléktáblája
  • Dr. Zsedényi Béla: Nagy-Miskolc problémája
  • Oltay Károly: Vidéki városaink szabatos felmérésének műszaki feltételei
  • Dr. Sommer Lajos: A városi lakásépítés problémái
  • Dr. Czebe Jenő: Magyar községi illetőségi jog
  • Heyer Frigyes: Az angol községi közigazgatás
  • Dr. Viola Rezső: Városépítésről
  • Dr. Jakopovits Pál: A gyámhatósági végrehajtás, különös tekintettel a kiskorúak tartási igényének biztosítására
  • Közlemények
   • A vagyon és vagyonadó a németországi nagyvárosokban
   • A párizsi utcai közlekedés
   • Munkanélküliségi biztosítás Zürichben
   • Az 1928. évi németországi építkezések
  • Hazai és külföldi szemle
   • A berlini forgalom statisztikájából
   • Városi kiskertek Wienben
   • A nagyvárosok védtelenek a gáztámadással szemben
   • Központi fűtés szeméttel
   • A londoni autóbuszforgalom balesetei
   • Pályaválasztási tanácsadó Wienben
   • A berlini közlekedési balesetek 1928-ban
   • Koppenhága szemétégetőtelepe
   • Debrecen kísérleti rizstermelő gazdaságot létesít
   • A születések csökkenése és a városok
   • A chicagói utcai forgalom
   • Angol útépítés és adópolitika
   • Párizs községi választókerületei
   • Közúti vasutak vagy — magánautó?
   • Városi alkalmazottak Wienben
   • Adatok a wieni községi üzemek munkájáról
   • A londoni autóbusztársaság
   • Riviéra-autóbuszok
   • Küzdelem a patkány ellen
   • A csepeli vámmentes kikötő
   • A német közúti vasutak az 1927. és 1928-ik naptári évben
   • Wien lakásépítési programmja
   • A taxiforgalom Berlinben
   • A wieni st. marxi vágóhíd forgalma
   • A londoni földalatti vasút új »Piccadilly Circus« állomása
   • Az elsőbbségi jog az utcakereszteződéseknél
   • Az utcai közlekedés Amsterdamban
   • Vízvezetéképítési politika matematikai alapon
   • A ieipzigi hatósági mentőintézmény
   • Városi rendeletek közlése rádión
   • Berlin idegenforgalma 1928-ban
   • Közlekedési balesetek az Amerikai Egyesült-Államokban
   • Veszteséges autóbuszüzem Zürichben
   • Az egyalkalmazott-rendszer a villamosokon és autóbuszokon
   • Main melletti Frankfurt közlekedési eszközei
   • A csecsemővédelem eredményei Baselben
   • Madrid fejlődése
   • Új közlekedési törvény Olaszországban
   • Az angol közúti vasutak az 1927-ik évben
   • Vízművek méretezése
   • Chicago »zaj-térképe«
   • A zálogházak a német városokban
   • A legmodernebb fegyház
   • Üzletbérlők védelme Angliában
   • Új gyorsvasúti vonalak Berlinben
   • A hóeltakarítás Berlinben
   • Winterthur közlekedési szabályzata
   • Uszodaméretek
   • Anglia útépítésügye
   • A kerékpár az új berlini utcarendben
   • A házasulandók védelme
   • Érdekes londoni számok
   • A német társadalmi gyermekvédelmi központ tevékenysége az 1927/1928. évben
   • A berlini közlekedés 1928-ban
   • A klagenfurti vásárhivatal működése1927-ben
   • Jelzőkészülék a villamosbalesetek elhárítására
   • Wien város új építési szabályzatának tervezete
   • Kötelező képességvizsgálat
   • Új német törvényjavaslat a házasságonkívüli gyermek jogáról
   • Villamosvonalak helyett autóbuszvonalak Párizsban
  • Városügyi bibliográfia
  • Budapest irodalma
DC Metadata
Title:
Városi Szemle – 15. évfolyam – 1929.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása