Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 16. évfolyam – 1930.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Tanulmányok
  • Dr. Wildner Ödön: Párizs és Nagy-Párizs
  • Dr. Iványi Béla: Eger város rangemelési törekvései
  • Dr. Czebe Jenő: Az állampolgárságra vonatkozó rendelkezések az elszakított területeken
  • Zelovicz Kornél: Hazai közlekedésünk múltja és jelene
  • Dr. Kepes Ernő: A bécsi vásárüzemek és a vásárhivatal tevékenysége
  • Wilhelm Artúr: A statisztikai szolgálat újjászervezése Olaszországban
  • Liber Endre: Szociálpolitikai tapasztalataim Olaszországban
  • Dr. Csorna Kálmán: A családvédelem alapvonalai
  • Dr. Mádai Lajos: Városaink iparának technikai fejlesztése
  • Ifj. Linhardt József: A belső csatornamunkák balesetvédelmi követelményei
  • Dr. Gortvay György: A kereső nő szociális helyzete és munkaviszonyai
  • Dr. Wildner Ödön: Várostudományi tanulmányok, különös tekintettel a nagyvárosokra. (Első közlemény)
  • Oltay Károly: A svácji városmérések szervezete és tanulságai
  • Dr. Szokola Leó: A veszélyeztetett nagyvárosi ifjúság helyzete Németországban
  • Dr. Bódy László: Budapest költségvetése
  • Dr. Jakopovits Pál: A gyámhatósági végrehajtás, különös tekintettel a kiskorúak tartási igényének biztosítására
  • Dr. Giese Erich: Nagyvárosi közlekedési vállalatok gazdaságossága és díjszabása
  • Dr. Wildner Ödön: Várostudományi tanulmányok, különös tekintettel a nagyvárosokra. (Második közlemény)
  • Dr. Krisztics Sándor: A municipális rendszer alakulása a világháború óta
  • Dr. Scheff-Dabis László: Nagyvárosok levegője
  • Dr. Wolff Hellmuth: Megértő statisztika
  • Dr. Krisztics Sándor: A municipális rendszer alakulása a világháború óta. (Folytatás)
  • Székely Ádám: A londoni földalatti villamosvasút
  • Dr. Czebe Jenő: A magyar állampolgárság jogszabályai
  • Dr. Papanek János: Közüzemeink a hazai közgazdaság szolgálatában
  • Dr. Gallina Frigyes: Budapest utcanevei
  • Dr. Wildner Ödön: Várostudományi tanulmányok, különös tekintettel a nagysvárosokra. (Harmadik közlemény)
  • Dr. Kelényi B. Ottó: A Szent Szövetségben egyesült uralkodók látogatása Buda-Pesten
 • II. Közlemények
  • A közlekedést irányító rendszerek összehasonlítása
  • Az autóbuszforgalom terjeszkedése Amerikában
  • Az idő értékelése
  • Tíz német város idegenforgalma 1928-ban
  • Városi gáz- és villamosművek Svédországban
  • Acélházépítkezések Angliában
  • A lakáskérdés a svéd városokban
  • A trolleybus
  • A párizsi közalkalmazottak nyugdíjszabályzata
  • A székesfőváros árvaszékének tevékenysége az 1929. évben
  • A magyar céllövészet nagy problémája
  • A városok és a vasúti közlekedés Észak-Amerikában
  • A városi alkalmazottak helyzete Svédországban
  • Nagyobb német víz- és gázművek statisztikája
  • Lakóházépítkezések a magyarországi városokban
  • A népmozgalom Franciaországban 1927-ben
  • Kocsitípus, menetsebesség, kocsisúly és a közúti vasutak gazdaságossága
  • A lakáskeresők megszámlálása Münchenben
  • A berlini közlekedési balesetek helyszerinti eloszlása
 • III. Hazai és külföldi szemle
  • Az amerikai városok tervszerű fejlesztése
  • Utcanévmagyarázó táblák Miskolcon
  • A svájci szövetségi vasutak és a teherautók versenye
  • Az ivóvíz meglágyítása
  • A játszóterek jótékony hatása a közerkölcsökre
  • Közlekedési jelzés hanghullámmal
  • Kizárólag villamoskonyhákra
  • Anya- és csecsemővédelem Indiában
  • Eso-Em-rendszer a háziszemét elhordásánál
  • Berlin útjai és utcái
  • A jövő városa
  • Száz község közül kilencvenben nincs villamos áram
  • Kísérlet a népfürdők kabinhiányának megoldására
  • Vízszükséglet
  • Glasgow szemétégetőüzeme
  • Magyarország gáztermelése az 1928. évben
  • Róma új nyilvános parkjai
  • Milánó tejközpontot épít
  • Az Egyesült Államok 1928. évi automobilstatisztikája
  • Bitumenes műkőanyagok
  • A párizsi úthálózat burkolása
  • A nagyvárosi közlekedés megkönnyítése
  • Ifjúsági szállodák a német városokban
  • Az elektromos fűtés propagálása Németországban
  • Városi raktárházak Bécsben
  • Mesterséges tavak vize, mint ivóvíz
  • Aggok menhelye Badenben
  • A Berlin ellenes porosz adópolitika
  • Nyilvános parkok és ültetvények Bécsben
  • A nyolcvanéves német gázipar
  • A legmodernebb szabadtéri uszoda
  • A városfejlesztés szabályozása Zürich-kantonban
  • A német városok mint telektulajdonosok
  • Gázfőzőverseny Berlinben
  • A tudomány és a víztisztítás
  • Külföldi munkások foglalkoztatása Berlinben
  • Erlangen szabadtéri uszodája
  • Kórházépítés sebesen hajtó autók bírságaiból
  • San-Francisco utcai forgalma
  • New York számokban
  • Bécs város munkaközvetítője
  • Az 1928. évi ausztriai idegenforgalom
  • Az ezeréves Meissen
  • Franciaország lakásépítő politikája
  • A házszámok és utcanévtáblák megvilágítása
  • Üvegből készült lakóházak
  • Hamburg új szemétégető kohója
  • A városok szövetkezeti tagsága
  • Modern országút Glasgow és Edingburg között
  • Svédországban a legolcsóbb a villanyáram
  • A motorközlekedés szabályozása Luzernben
  • Lakásépítés tüdőbetegek részére Szászországban
  • Nyilvános órák Bécsben
  • Adatok Bécs erkölcseiről
  • Olcsó erdősítés
  • Biarritz város új közüzemű központja
  • Az olasz városok demográfiája
  • A város felelőssége forgalomveszélyes utakért
  • A házasságon kívül szülő anyák védelme
  • A repülés ügye az angol iskolákban
  • A lakás befolyása a halandóságra
  • A gyermekbíróság jubileuma Amerikában
  • Angol anya- és gyermekvédelmi konferencia
  • A városfejlesztés Amerikában
  • Los Angeles az ideális közlekedés városa
  • A newyorki felhőkarcolóépítkezések az utolsó tíz évben
  • A háztartási és ipari szemét feldolgozása Lille-ben
  • Párizs és a várostervezési tudomány
  • A lyoni stádión úszómedencéje
  • Ablaknélküli házak
  • Városi repülőkiköltők az Egyesült-Államokban
  • A világ legnagyobb épülete
  • Világstatisztika a motoros járművekről
  • A házszámok kivilágítása
  • A helyi közigazgatás reformja Angliában
  • New York város jövedelemforrásai
  • Lakásépítkezés Philadelphiában
  • Csökkenőben van Bécs lakossága
  • Hamburg egyetemi várost épít
  • Az új lyoni vágóhíd
  • Barmen város közfürdői
  • Új villamostarifa Bécsben
  • A német nagyvárosok lélekszáma a közigazgatása reform után
  • Gyermekvédelem és népszövetség
  • A városok felelőssége az utcai közlekedés biztonságáért
  • Újabb törvényjavaslat Nagy-Genf megalkotására
  • A nagyváros befolyása az időjárásra
  • Az új bécsi lakástörvény
  • Földalatti vasút a teherforgalom részére
  • Mussolini urbanizmus elleni politikájának eredményei
  • Bécs város békítőhivatalai és a becsületsértési pörök
  • A vasút és az automobil versenye
  • Küzdelem a nagyvárosi lárma ellen
  • Az angol és a német önkormányzat
  • A német városok külföldi adósságai
  • Milánó városa 1928-ban
  • Az antennák átvezetése az utcák felett
  • A németbirodalmi tejtörvény tervezete
  • Nemzetközi város Genf mellett
  • A párizsi földalatti vasút forgalma
  • Egészségügyi könyvecskék a városi lakosság részére
  • Francia törvény az építkezések szilárdsága érdekében
  • A gáz- és villanyszolgáltatás a svájci városokban
  • A francia törvényhozás és a városfejlesztés
  • A távolsági gázszolgáltatás Németországban
  • Városi közigazgatást tanulmányozó központok az Egyesült-Államokban
  • Szabadtéri iskolák Rómában
  • Párizs utcai és háztartási szemetének feldolgozása
  • Philadelphia tűzrendészete
  • A vágóhídi hulladékok és állati hullák feldolgozása
  • Egészségügyi szolgálat Le Havre iskoláiban
  • Berlin szennyvízcsatornáinak kiürítése
  • Az új greenwichi közfürdő
  • A német kormány lakásépítő programmja
  • Vízvezetékberendezések Amerikában
  • A városközi autóbuszforgalom Nyugat-Németországban
  • A teherautók abroncsai és az utak rongálódása
  • Varsó vízellátása és csatornázása
  • A családibér befolyása a születésekre
  • A lakásforgalom szabályozása Európában
  • Svéd városok vízművei
  • Az iskolaköteles kor emelése Angliában
  • Áramtermelés és elosztása az Amerikai Egyesült-Államokban
  • Görlépcső az utcai forgalom szolgálatában
  • Suresnes város egészségügyi intézményei
  • A brit és a nemzetközi gyermekmentő szövetség tízéves fennállása
  • A forgalom és az autóbuszok nagysága
  • Ötszázmillió dollár városfejlesztésre
  • Anya- és csecsemőhalandóság Angliában
  • Amerika évi 13 millió dollárt költ a gonosztevőkre
  • Autóutak és tájkertészet
  • Száztíz emelet
  • Földalatti tehervasúti vonal Londonban
  • A gépjárművek tartományonkinti eloszlása Németországban
  • Újabb pedagógiai és egészségügyi szempontok a nagyvárosi iskolák architektúrájában
  • Békéscsaba 1929. évi rizstermése az 1928. évit is felülmúlta
  • A húszmilliós Nagy-New York közlekedési tervezete
  • Győr idegenforgalmának megszervezése
  • Földalatti utcákat terveznek Párizsban
  • „Gyalogjárók szövetsége” Londonban
  • Törvény készül a kiállítások és vásárok rendezéséről
  • A lakások felszabadítása
  • Mozgókönyvtárak a népművelés szolgálatában
  • A londoni grófság közúti vasutai
  • A hivatalos pályaválasztási tanácsadó eredményei Németországban 1925–1926-ban
  • A halálos balesetek fokozódása Poroszországban
  • Adatok Párizs közlekedéséhez
  • Gépkocsikomp a Bodeni-tón
  • A német távolsági gázvezeték
  • Adatok az autószerencsétlenségek statisztikájához
  • Elektromos omnibuszok felsővezetékkel
  • Elektromos háztartási készülékek Amerikában
  • Az autóbuszüzemek költsége Észak-Amerikában
  • Utcai forgalom és utcai kereskedés Londonban
  • München első felhőkarcolója
  • Rendőri és jótékonysági kiadások
  • Csuklós villamoskocsik
  • A brünni új erőműtelep
  • Balesetelhárítás a kémiai iparban
  • Amerikai nagyvárosok forgalma
  • A gépjárművek sűrűsége a német városokban
  • Az ipariskolai tanítók előképzettsége
  • Melyik az amerikai nemzet legnagyobb üzlete?
  • Vonatfelügyelet a városi forgalomban
  • Áramfogyasztás és egységárak a magyar városokban
  • Új autóbuszpályaudvar London déli részén
  • 40.593 büntetőparancs közlekedés elleni kihágás miatt
  • Autók „idegenforgalma”
  • Berlin területe
  • Forgalomszabályozás egy amerikai alagútban
  • A londoni földalatti vasutak új megállóhelye a Charing-Crosson
  • Egyhónapi egészségügyi munka Magdeburgban
  • A német munkáskertmozgalom
  • A montreali közúti vasút
  • Berlin parkjai
  • A gépjárművek építésének szabályozása Angliában és Amerikában
  • Berlin gázfogyasztása
  • Kisvárosok szemétfuvarozása
  • Új magasvasúti pályaudvar Berlinben. – A városi vasút villamosítása
  • Német városok kölcsönei
  • A közúti vasutak menetsebességének növelése Amerikában
  • Városok védekezése repülőtámadások ellen
  • Nagy-New York építészeti és forgalmi tervezete
  • Balesetelhárítás a közúti vasúti forgalomban
  • „Egyszemélyzetű kocsi”
  • A párizsi forgalom
  • Távfűtés egy német kisvárosban
  • A közúti vasutak gyorsasága
  • A római közúti és autóbuszforgalom reformja
  • A munkafiziológia gyakorlati eredményei
  • Az idegenforgalom Ausztriában 1928-ban
  • A fiatalkorúak otthonai Németországban
  • A német községi autonómiák helyzete Cseh-Szlovákiában
  • Útmutatók a távforgalom számára Hamburgban
  • A berlini utcahálózat kiépítése
  • Kombinált vasút- és autóbuszforgalom New York–Chicago között
  • A tanoncok iskolaegészségügyi vizsgálata Kielben
  • Az öngyilkosságok a háború alatt és a háború után
  • Az olasz autó-stradák
  • Az új svájci tuberkulózistörvény
  • A berlini új menetdíjszabások
  • Járható vezetékcsatornák Zürichben
  • Berlin telekpolitikája
  • Az utcai balesetek Brémában
  • A községek az állam alapjai
  • A közegészségügyi szervezkedés fejlődése Berlinben
  • A tuberkulózis elleni védekezés Zürichben
  • Az építkezések Cseh-Szlovákiában
  • A bécsi kertmozgalom története
  • Az öngyilkosságok bibliográfiája
  • A lovak és automobilok száma Bécsben
  • A népesség megoszlása a jövedelem szerint a német városokban
  • A vágóhidak egészségvédelmi követelményei
  • Az idegenforgalom gazdasági jelentősége
  • Mily összegű költséggel jár a német gépjárműközlekedés
  • A testi és lelki fogyatékosak összeírása Brémában
  • Közforgalmú alagút Kanada és az Egyesült-Államok között
  • A plakátragasztás, mint bevételi forrás
  • A svájci városok statisztikai adatgyűjtéseinek egységesítése
  • A nagyvárosok életfeltételei
  • A kislakások építésének támogatása a községi takarékpénztár útján
  • Tuberkulózisban történt megbetegedés esetére szóló biztosítás Olaszországban
  • A városi statisztika fejlődése és céljai
  • Építkezések Bérmában a háború után
  • A csecsemő- és kisgyermekhalandóság befolyása a népmozgalomra
  • Az osztrák közigazgatási reform
  • A német városok lakássűrűsége
  • A gyengébb munkaképességű tüdőbetegek szociális gondozása
  • Közúti vasút és autóbusz Ausztráliában
  • Német városok földbirtoka
  • Az autóbuszüzem Berlinben
  • A szegényebb családok életszínvonala Hamburgban 1925-ben
  • A német gépjárműipar 1929-ben
  • Az automobilok száma a német városokban
  • A statisztika jelentősége a csecsemőgondozás értékelésében
  • A motorcikli Németországban, Angliában és Amerikában
  • Lakásviszonyok a Németbirodalom nagyvárosaiban
  • Csecsemőhalandóság a születés utáni első napokban
  • London közlekedése 1929-ben
  • Küzdelem a nagyvárosi lárma ellen
  • Autóbuszpályaudvar – az emeleten
  • A teherautók súlyának és menetsebességének szabályozása Németországban
  • Kiemelhető utcai oszlopok és árbócok
  • Új útmutatók a gépkocsik számára
  • Nagyvárosi utak földfelszíni keresztmetszete
  • Milyen összegekhez jut az útépítés Angliában a gépjárműadóból?
  • A moszkvai közlekedés
  • Városok esőberendezése
  • Az új bécsi középbejáratú autóbuszok
  • Az ülőhelyek jobb elrendezése a közúti kocsikban
  • Tizenegy német város idegenforgalma 1929-ben
  • Az idegen kézre került ingatlanok a német városokban
  • Japán villamosvasútai
  • A nagyváros körüli telepek és elővárosok közlekedési problémái
  • Új utasszámlálási módszer Leningrádban
  • A német nagyvárosok népesedési mozgalma 1929-ben
  • Az új osztrák közlekedési szabályzat
  • Amerikai villamoskocsik Milánóban és Frankfurt a/M.-ban
 • Városügyi bibliográfia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Budapest irodalma
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
DC Metadata
Title:
Városi Szemle – 16. évfolyam – 1930.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása