Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 17. évfolyam – 1931.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Tanulmányok
  • Dr. Viola Rezső: Városépítési tapasztalatok és műszaki igazgatás a külföldi nagyvárosokban
  • Bicskei Jenő: A Budapesti Helyiérdekű Vasutak és a székesfőváros
  • Lovik Károly: London közlekedési vállalatainak köztulajdonba vétele
  • Dr. Ferenczi Imre: A vándormozgalmak és a városok
  • Dr. Krisztics Sándor: Az olasz fasizmus közigazgatási rendszere
  • Zelovich Kornél: Nagyvárosok közlekedése
  • Zelovich Kornél: Nagyvárosok közlekedése. (Folytatás)
  • Dr. Wildner Ödön: A chicagoi városkutató laboratórium
  • Dr. Braunhoffner Jenő: Az iskolásgyermekek egészségéről
  • Dr. Wildner Ödön: Budapest törvényhatósági bizottságának keresztmetszete a legutóbbi 30 év alatt
  • Dr. Felszeghy Béla: A „racionalizálás” eszmekörének bírálata
  • Dr. Széll Tivadar: A standardszámítás
  • Dr. Gallina Frigyes: Utcáink esztétikája
  • Dr. Schuler Dezső: A berlini nemzetközi lakás- és építésügyi kongresszusok
  • Wossala Sándor: A modern városrendezés és építkezés a berlini építési kiállítás világításában
  • Rózsa András: A közüzemek kifejlődése, különös tekintettel a monopolisztikus községi üzemekre és azok szervezetére
  • Wittenbarth Győző: Budapest közúti közlekedésének lebonyolítása
  • Dr. Mozolowsky Sándor: Az 1930. évi népszámlálásnak a városokra vonatkozó előzetes eredményei
 • II. Közlemények
  • A berlini közlekedési balesetek
  • Patkányirtás a városokban
  • A városi közigazgatás mechanizálása
  • Az „olcsó” lakásépítkezés eredménye Franciaországban
  • A bécsi kiskertes telepek
  • Kereskedelmi könyvvitel a svéd városok közigazgatásában
  • Az Egyesült-Államok nagyvárosai az új népszámlálás megvilágításában
  • A lakáshiány megszűnése
  • New York városfejlesztési terve
  • A berlini helyiforgalom
  • Budapest kerületi beosztása
 • III. Hazai és külföldi szemle
  • A berlini szennyvíz
  • New York forgalma
  • London parkjai
  • Berlin gépjárműállománya
  • A párizsi gyorsvasutak kiépítése
  • 145 „városatya” vezeti a hét és félmilliós London igazgatását
  • A lakásprobléma a német nagyvárosokban
  • Kisvárosi temetők kialakítása
  • A villamosított berlini városi vasút
  • Autóutak megvilágítása
  • Az elővárosok problémája
  • Bukarest közlekedése
  • Egymillió tanuló járt tavaly London iskoláiba
  • Amerika villamosvasutai 1929-ben
  • Gázfogyasztók toborzása
  • Nagy-Berlin fürdői
  • Városi színházak szubvencionálása Németországban
  • Autóutak Németországban
  • A községi üzemek szerepe a községek háztartásában
  • A lakások gondozása
  • A berlini forgalom
  • A lettországi Városi Szövetség működése
  • A közúti vasút teljesítőképessége
  • Berlin építkezése
  • A gépjárművek sebességének új szabályozása Angliában
  • Kombináltfedelű autóbuszok
  • Az első trolleybusz Németországban
  • Építkezési takarékpénztár Berlinben
  • Villamos autóbuszüzem Lyonban
  • Városrendezés Franciaországban
  • Gyorsautóbuszok Londonban
  • Optikai jelzések a villamosvasutakon
  • A műemlékek védelmének kérdése Hollandiában
  • A város felelőssége a közlekedésre veszedelmes utcavezetésért
  • A levegő portartalma
  • Különös villamostarifa Bolognában
  • Útburkolat üvegből
  • A trolleybusz Franciaországban és Németországban
  • A birminghami városi takarékpénztár
  • Az utcai szemét eltakarítása Antwerpenben
  • Öregek segélyezése Zürichben
  • A milánói tejközpont
  • Hannover távolsági gázellátása
  • Bern közlekedési statisztikája
  • A városközi villamosvasút Amerikában
  • Görög törvény a tejhamisítás ellen
  • Lakóvédelem és lakáspolitika Párizsban
  • A községi háztartások reformja Olaszországban
  • Távolsági gázellátás Amerikában
  • Benzinadó és útfenntartás
  • Amsterdam lakásépítő tevékenysége
  • A munkafeltételek Chicago közigazgatásában
  • Áramtermelő és szétosztó városszövetségek Belgiumban
  • Az olasz nagyvárosok lélekszáma
  • Az autók „mérgező” gázai
  • Küzdelem a nagyvárosi zaj ellen
  • Bécs lakásépítő tevékenysége
  • New York költségvetése
  • A trolleybusz Észak-Amerikában, Angliában, Japánban
  • Zürich szövetkezeti állatkertje
  • A városi közigazgatás Kanadában
  • Közlekedési „tízparancsolat” gyermekek részére
  • Új városi törvény Németországban
  • Az autóközlekedés új szabályozása Angliában
  • A nagyvárosok áramfogyasztása
  • Új eljárás a házhelyek kijelölésénél
  • Az autóbuszforgalom rendezése és a városok
  • A községi igazgatás Kínában
  • Angol törvényjavaslat a nyomortanyák lerombolásáról
  • A felhőkarcolók célszerűsége és jövedelmezősége
  • Városszövetség szövetkezeti jelleggel
  • Csecsemőgondozás Amsterdamban
  • A „kommunista város”
  • Nagy-Zürich terve
  • A szemét hasznosítása Angliában
  • Távolsági fűtés
  • Berlin új strandfürdője
  • Az amerikai városok háztartása
  • Városi tehenészet Lodzban
  • A francia városok áramellátása vízi energiából
  • Szemétkezelés zárthelyi erjesztéssel
  • Az aussigi melegfürdők
  • A magas lakóházak jövője
  • A szennyvíz eltakarítása NewYorkban és Chicagoban
  • Svájc gáztermelése
  • Francia törvény a városi tisztviselőkről
  • A háztartási szemét eltakarítása Detroitban
  • Csatorna Amsterdamtól a Rajnához
  • Stockholm fejlesztése
  • Európa legnagyobb tejközpontja
  • A bajor városok eladósodása
  • A „City Manager” Írországban
  • Erkélyadó
  • Chicago a hetedik legnagyobb magyar város
  • A városiasodás Görögországban
  • Autólámpák szabályozása Poroszországban
  • Amerika az utcai zaj ellen
  • Wiesbaden az idegenforgalomért
  • Demarkációs vonalak a kaliforniai utakon
  • A kerékpárutak ügye Poroszországban
  • Gömbalakú kórház Amerikában
  • Az első villamosvasút
  • A világ legmagasabb épülete
  • Szerencsétlenségek megelőzése a bostoni villamosnál
  • Érdekes amerikai statisztikai adatok
  • Tüdőbajos tisztviselők szabadságolása Franciaországban
  • A gépjárműszerencsétlenségek Amerikában
  • Gironde département községeinek elektrifikálása
  • Földalatti autóút Párizsban
  • A gépjárművek száma Németországban
  • Földalatti villamos Montrealban
  • A munkanélküliek segélyezése Detroitban
  • A világ autóútjai
  • A gázművek fejlődése Lengyelországban
  • Idegenforgalmi tevékenység Görögországban
  • Útépítés acélból
  • A londoni telefon
  • Öngyilkosságok Athénben
  • Huszonhétmillió ember lakott a newyorki hotelekben
  • Az angol városok tisztasága
  • Tokió újjáépítése
  • Az új berlini kutyaadó
  • Új amerikai autóbusz
  • Érdekes londoni számok
  • A lakásviszonyok New York állam ipari központjaiban
  • Községi adózás postatakarékpénztár útján
  • A közlekedési eszközök forgalmának növekedése az északamerikai városokban
 • Városügyi bibliográfia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
DC Metadata
Title:
Városi Szemle – 17. évfolyam – 1931.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása