Ugrás a tartalomhoz

Városi Szemle – 18. évfolyam – 1932.

Arcanum Adatbázis Kft.

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Tanulmányok
  • Dr. Weiss Konrád: A közúti vasút tarifareformja
  • Dr. Laky Dezső: Adalékok Budapest társadalmának összetételéhez
  • Dr. Szokola Leó: Bécs város jóléti hivatala 10 éves
  • Dr. Csorna Kálmán: A gyámsági és gyermekvédelmi ügyek igazgatásának racionalizálása
  • Dr. Elekes Dezső: Budapest irodalmi termelése
  • Dr. Matolay Viktor: A székesfőváros kerületi elöljáróságai s a kerületi elöljárók értekezlete
  • Dr. Várszeghy János: Közúti forgalmi balesetek Budapesten
  • Bánó László: Budapest központi távfűtése
  • Knuth Károly: Budapest távfűtése műszaki és gazdasági nézőpontból
  • Dr. Scheff-Dabis László: Budapest levegőjének szennyeződése a fűtési időszakban
  • Dr. Aujeszky László: A nagyvárosi levegőszennyeződés meteorológiája
  • Dr. Rottenbiller Fülöp: Fiatalkorúak bűnözése elleni védekezés Budapesten
  • Dr. Wildner Ödön: Budapest jogszabályai és gyűjteményeik
  • Dr. Bodor Antal: A városbanlakás hátrányainak leküzdése és a kitelepülés kérdése
  • Farkas Imre: Az alföldi városok vízellátása és csatornázása
  • Dr. Homolyai Rezső: Budapest pénzügyi helyzete
  • Kemény Ignác: A fővárosi gyorsvasút kérdése
  • Dr. Hajdrik Sándor: A törvényhatósági jogú városok háztartása
  • Dr. Németh Péter: A gyermekvédelem egységesítése
  • Dr. Déznai Viktor: A lakás fejlődése az utolsó 100 évben
  • Dr. Várszeghy János: Közúti forgalomszámlálások Budapesten
  • Dr. Matolay Viktor: A székesfőváros kerületi elöljáróságai s a kerületi elöljárók értekezlete (Folytatás)
 • II. Közlemények
  • Állami és községi üzemek Angliában
  • A városi hírszolgálat
  • A városigazgatás Londonban
  • Küzdelem az utcai forgalom rendjéért
  • Az angol létfenntartási index megállapítása
  • A londoni utcai forgalom
  • A községi alkalmazottak szolgálati szabályzata Franciaországban
  • A lárma ellen
  • A kertvárosmozgalom
  • Négy bajor nagyváros lakásproblémája
  • Berlini személytávforgalom
  • A „Grande Route”
  • A bécsi városi fuvarozó üzem
  • A közállapotok az orosz városokban
  • A nagyvárosok népesedési problémája
  • Kerékpárutak a német nagyvárosokban
  • Házassági tanácsadók Svájcban
  • Utcai közlekedés és csend
  • Gyorsvasúti közlekedés Párizsban, Londonban és Berlinben
  • Az illetménycsökkentésről
  • Angliában az önkormányzatok kiadásai alig 1%-kal maradnak el az egész államháztartás budget-je mögött
  • Községi lakásépítés Hollandiában
  • A városi statisztikai hivatalok Németországban
  • Községi kórházak Németországban
  • A városi közlekedési eszközök díjszabása Németországban
  • A községi szolgálatban álló személyzet helyzete Franciaországban
  • Bécs város gázművei
  • Villamos, autóbusz és trolleybusz a nagyvárosi forgalomban
  • Közigazgatási feladatok a közlekedési rend érdekében
  • Az élelmiszerek alakulása Németországban a negyedik szükségrendelet kibocsátása óta
  • Az 1932. évi II. nemzetközi autóútkongresszus
  • A községi üzemek Németországban
  • Müncheni propagandaelőadások a közlekedési balesetek leküzdésére
  • A közúti vasutak tarifaleszállításának lehetőségei
  • A német nagyvárosi lakásprobléma
  • A londoni földalatti tehervasút és a chicagoi példa
  • A hús vágóhídi illetékei Németországban
  • A London County Council központi anyagszertárának évi kiadásai meghaladják a 140 millió pengőt
  • A müncheni rendőrség és a közlekedési balesetek
  • A szemételtávolítás Nagy-Berlinben közegészségügyi szempontból
  • A nagyobb svájci városok lakásviszonyai
  • Jegyzetek München közlekedési viszonyairól
  • A százesztendős liverpool–manchesteri vasút
 • III. Hazai és külföldi szemle
  • Két és egynegyed milliárd pengőjébe kerül évenkint a füst és a korom Angliának
  • Párizs 70.000 lakást épít
  • Fogászati gondozás München iskoláiban
  • Skóciában a városi gázgyárnak nem szabad nyereséget elérniök
  • Földalatti autóút Párizsban
  • Teljesen automatikus közlekedési jelzőlámpák
  • A német városok pénzügyi válsága
  • A Mexico City-i villamosjegy
  • Több mint ötvennyolcezer utcai baleset volt egyetlen év alatt Londonban
  • Kísérleti eugenetikai kertváros Strasbourgban
  • Községi reform Franciaországban
  • Nagy-London területe száznyolcvanezer hektár
  • Szegeden száz holdon rizst termelnek
  • London gigantikus postaforgalma
  • Az új városi adók Olaszországban
  • Az útjavítások problémájának megoldása Londonban
  • Elsőbbségi jog az utcakereszteződéseknél
  • Hóeltakarítás, hűtőház és szegénygondozás Münchenben
  • A londoni tűzoltóság munkája
  • Érdekes adatok Berlinről
  • A világ városainak telefonstatisztikája
  • 45.645 balesethez vonultak ki a londoni mentők
  • A közüzemi részvénytársaság érdekes formája Larissában
  • A földalatti vasút fejlesztése Párizsban
  • A British Múzeum új katalógusa
  • Sanghai közigazgatása és nemzetközi helyzete
  • Bécs város stadionja
  • A londoni pályaudvarok forgalma
  • A közúti vasút tarifájának emelése Magdeburgban
  • A párizsi rendőrfőnök a nagyvárosi közlekedés szabályozásáról
  • Orvosok a londoni lárma ellen
  • A berlin-tempelhofi lakótelep
  • Az angol és a svájci közlekedési törvény
  • Nyolcvanhatezer beteg számára van hely a londoni kórházakban
  • Róma, mint „kert-metropolis”
  • A nyilvános fürdők egészségügye
  • Vasból készült útburkolat Londonban
  • Az ötvenéves berlini városi vasút
  • 3738 kilométer a közúti vasutak hossza Angliában
  • Utcai balesetek Zürichben
  • London bűnözése
  • Gumiból állítottak szobrot a pneumatik feltalálójának
  • A párizsi rendőrség statisztikája
  • Közlekedési baleset Londonban
  • Harmincötmilliárd pengő adósságuk van az angol városoknak
  • A világ legnagyobb épülete
  • Autóbuszok Diesel-motorral
  • Negyvenegyezer hektárt hálóznak be London csatornái
  • Radburn, az eszményi város
  • A világ autóállománya
  • Londonban még mindig 69 lovas bérkocsi közlekedik
  • A 18. századba visszaépített város
  • Egyenáram helyett váltóáram lesz Párizsban
  • Harc az utca lármája ellen
  • Több, mint 13 millió idegen származású lakója van az Egyesült-Államoknak
  • Egész Angliában csak 107 napilap jelenik meg
  • New York költségvetése
  • Utcai balesetek Bécsben
  • Felemelt menetjegyárak a berlini közúti vasutakon
  • A városi alkalmazottak adósságainak konverziója Grácban
  • A berlini gyermeknyomor
  • A zürichi szövetkezeti állatkert nyeresége és gazdálkodása az elmúlt évben
  • A Waterloo-híd átépítése Londonban
  • Kerékpárok megőrzése Frankfurtban
  • Chicago világkiállításra készül
  • Fémből és üvegből épült házak a jövő nagyvárosában
  • Hóeltakarítás Chicagoban
  • Gyorsvasút Philadelphiában
  • A német városok pénzügyi összeomlás előtt
  • Évi 460.000 dollár hóeltakarításra Montreálban
  • A berlini állatkert
  • A gáz jelenlegi ára Svájcban
  • A villanyfűtés Angliában
  • Felcsapható padok a villamosban
  • Berlin ideiglenes költségvetése az 1932/33. évre
  • A vízvezeték zajtalanítása
  • Luxus-villamoskocsik Londonban
  • Háromrészű hajlékony villamos 105 utas részére
  • Az utcák közepének jelölése Franciaországban
  • A gáz Olaszországban
  • Járműszámlálások Bécsben
  • Közúti villamos Angliában
  • Villamoskocsi-mosógépek Philadelphiában
  • 15.000 üres lakás van Berlinben
  • Repülőterek Anglia városaiban
  • Játszóutcák Hamburgban
  • Sanghai reklámvilágítása
  • Trolleybusz Londonban
  • Napfény, levegő és ház mindenki részére
  • A nagylakásoknak részekre való bontása a városokban
  • A madridi egyetemi város
  • Közlekedésügy és építészet
  • Nagyszabású városrendezési reformok Rómában
  • Párizs közlekedése
  • Olcsóbb lett részben a berlini villamos
  • Az osztrák idegenforgalom
  • A szovjetek új palotája Moszkvában és a földalatti vasút terve
  • Közlekedési jelzőlámpák Londonban
  • A távolsági közlekedési utak keresztülvezetése Berlinben
  • Egészségügy és modern iskolaépítés
  • Negyvenezer közlekedésügyi kihágás Berlinben
  • New York lakásépítési tevékenysége
  • Az útjelzések új szabályozása Párizsban
  • Útburkolat acélból
  • A városházi telefon Berlinben
  • Közel másfél milliárd pengőjébe kerül Angliának évenkint az utcai lárma
  • Húszemeletes felhőkarcoló Lyonban
  • Milánó az Adria kikötője
  • A legnagyobb londoni közlekedési konszern kiadásainak megoszlása
  • Városi utak teljesítőképessége
  • Száz év alatt megötszöröződött a Szajnai-departement lakóinak száma
  • A londoni földalatti szellőztetését 100.000 font sterling költséggel modernizálják
  • Új köztisztasági szabályrendelet Berlinben
  • Hét óriási városkomplexumban lakik Anglia városi lakosságának a fele
  • Szófia fejlődése
  • Telefon a francia országutakon
  • Az autóforgalom néhány nagyvárosban
  • Forgalomcsökkenés a német közúti vasutakon
  • Budapest városrendezési és városfejlesztési problémái
  • Bécs folytatja házépítéseit
  • Autóhívóberendezés Berlinben
  • A Siemens-vállalatok berlin-városszéli lakótelepe
  • Az üresen álló nagylakások felhasználása Németországban
  • A születések száma a fővárosokban
  • Naponkint több, mint félmillió londoni szórakozhatik színházban vagy moziban
  • Berlin háztartása képekben
  • A birodalmi híd átépítése Bécsben
  • Játszó- és sportterek a nagyvárosokban
  • Berlin személyforgalma
  • Prága takarékossági rendszabályai
  • A német városok vízellátása
  • A párizsi központi városfűtési hálózat
  • Kerékpáros utak a német nagyvárosokban
  • Bécs telepítési politikája
  • Statisztikai módszerek közúti vasutak forgalomszámlálásánál
  • A városi rendőrség felszerelése tüntetések esetére
  • Polgármesteri fizetések Bajorországban
  • Az 1931. szeptember 12-i porosz szükségrendelet kihatása Essen városra
  • London közlekedési rendőrsége
  • Tíz százalékkal csökkent a gáz ára Berlinben
  • A felemelt menetdíjak hatása Berlinben
  • Bécs idegenforgalma
  • Várostudományi intézet Bukarestben
  • Elektromos áramfogyasztás a nagyvárosokban
  • A berlini tűzoltók egyhavi munkájának néhány adata
  • A nagyobb német városok eladósodása
  • Üresen álló irodai magasházak Berlinben
  • A kötött lakásgazdálkodás hátrányai Ausztriában
  • Párizs földalatti autóútjai
  • Velence szigetjellegének megszűnése
  • Emeletes villamoskocsik Bombay-ben
  • Az átszállások megkönnyítése Berlin közlekedésében
  • A világ legnagyobb éjjeli menedékhelye
  • Macskavész Drezdában
  • Napi villamosjegyek Kölnben
  • A patkányveszedelem és leküzdése
  • Hatvanezer új munkáslakás Londonban
  • A munkanélküliség és a nagyvárosi forgalom
  • Forgalomcsökkenés New Yorkban
  • Szabadban garázsírozó autóbuszok
  • Milánó élelmiszerfogyasztása
  • A Themse személyforgalma Londonban
  • Ausztria idegenforgalma
  • Alagútszellőztetés New Yorkban
  • A stockholmi gyermekvédelmi hivatal
  • Nagy-London vízhivatalának évi jelentése
  • A városodás menete Spanyolországban
  • Svájc városi villamosvasutainak forgalmi jelentősége
  • Az olasz népesedési politika eredményei
  • Berlin vízfogyasztása
  • Járdaszigetek Észak-Amerika nagyvárosaiban
  • Közigazgatási tisztviselők képzettsége Angliában
  • Anyavédelem Olaszországban
  • Berlin visszaeső forgalmának hatása a közlekedési rendőrségre
  • Európa benzinkútjai
 • Városügyi bibliografia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DC Metadata
Title:
Városi Szemle – 18. évfolyam – 1932.
Publisher:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása