Ugrás a tartalomhoz

Ars Hungarica, 1978 (6. évfolyam, 1-2. szám)

MTA Művészettörténeti Kutatócsoport

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Török Gyöngyi: Táblaképfestészetünk korai szakasza és európai kapcsolatai
  • Komárik Dénes: A romantika korának épitőgyakorlata és munkaszervezete Magyarországon
  • Kontha Sándor: A két világháború közötti magyar szocialista szobrászat néhány kérdése
  • Szabadi Judit: Keserű Ilona művészi pályaképe
  • Dokumentumok
  • Badál Ede: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből XI.
  • Kmetty János: Művészetelméleti feljegyzések III.
  • Tájékozódás
  • Zádor Anna: Az Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat jubileuma
  • Munkaértekezlet a szocialista művészet geneziséről és aktuális problémáiról
  • Wehli Tünde: Az 1974-ben feltárt budavári szoborleletről
  • Szemle
 • 2. szám
  • Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez. 3. közlemény
  • András Edit: A Hét képzőmüvészeti kritikája 1890 és 1914 között
  • Nagy Zoltán: Uitz Béla első moszkvai évei. 1926-1930
  • Hegyi Lóránd: Korniss Dezső második alkotói korszaka. 1933-1937
  • Szirmai János: A szocialista építészet problémái Magyarországon a felszabadulás után
  • Dokumentumok
  • Prokopp Gyula: Levéltári adatok Georg Raphael Donner pozsonyi éveihez
  • Ferenczy Noémi önéletrajza és levele Tolnay Károlyhoz
  • Interjú Köves Oszkár műgyűjtővel
  • Tájékozódás
  • Németh Lajos: Hauser Arnold. 1892-1978
  • Sz.H. : Haus Huth. 1892-1977
  • Wessely Anna: Antal Frigyes. 1887-1954
  • Szemle
DC Metadata
Title:
Ars Hungarica, 1978 (6. évfolyam, 1-2. szám)
Publisher:
MTA Művészettörténeti Kutatócsoport
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása