Ugrás a tartalomhoz

Ars Hungarica, 1979 (7. évfolyam, 1-2. szám)

MTA Művészettörténeti Kutatócsoport

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • A Jurjev-evangelíarium művészi díszítése
  • Ewa Śnieżyńska-Stolot: Tanulmányok Erzsébet királyné mecénási tevékenykedéséről
  • Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez. 4. közlemény
  • Aradi Nóra: A Mednyánszky-kutatás néhány kérdése
  • Keserű Katalin: Hencze Tamás sorozatairól
  • Dokumentumok
  • Horánszky Nándor: Schoen Arnold munkássága
  • Gellér Katalin: Néhány új adat a Julian-Akadémiáról és az ott tanuló magyar művészekről
  • Kontha Sándor: Két művész a Tanácsköztársaságban. Berény Róbert, Beck Ö.Fülöp
  • Bundev-Todorov Ilona: A Magyar Iparművészeti Főiskola története 1945-1973
  • Tájékozódás
  • Vayer Lajos: Köszöntés Tolnay Károly nyolcvanadik születésnapjára
  • Urbach Zsuzsa: Tolnay Károly művészettörténeti munkássága. Németalföldi művészet
  • Zentai Lóránd: Tolnay Michelangelója
  • Tolnay Károly műveinek bibliográfiája
  • Láncz Sándor: Egy kiállítás tanulságai (Magyar művészet 1945-49)
  • Entz Géza Antal: Árpád-kori kőfaragványok
  • Szemle
 • 2. szám
  • Balogh Jolán: Későrenaissance kőfaragó műhelyek. VI. közlemény
  • Vadas József: Nádai Pál, az iparművészeti nevelő
  • Láncz Sándor: Néhány megjegyzés a felszabadulás utáni évek képzőművészeti vitáihoz
  • Hegyi Lóránd: Nádler István
  • Mojzer Miklós: Pigler Andor köszöntése
  • Dokumentumok
  • Badál Ede: Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendeletekből XII.
  • Gergely Attiláné Baktai Julianna: Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat a művészeti élet irányító intézménye (1880-1900)
  • Tájékozódás
  • Sármány Ilona: Az Osztrák-Magyar Monarchia képzőművészete a kutatások tükrében
  • Zádor Anna: Gombosi György ( 1904-1945 )
  • Szabó Julia: In memoriam Gervers-Molnár Veronika (1939-1979)
  • Szemle
DC Metadata
Title:
Ars Hungarica, 1979 (7. évfolyam, 1-2. szám)
Publisher:
MTA Művészettörténeti Kutatócsoport
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása