Ugrás a tartalomhoz

Ars Hungarica, 1980 (8. évfolyam, 1-2. szám)

MTA Művészettörténeti Kutatócsoport

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Wehli Tünde: A magyarországi késői román épületszobrászat ikonográfiai jelenségei
  • Bodor Imre: A magyar korona legkorábbi ábrázolásai
  • Balogh Jolán: Későrenaissance kőfaragó műhelyek VII. közlemény
  • Sisa József: Adalékok a magyarországi romantikus kastélyépítészethez
  • Kathy Imre: A korszerű nemzeti építészet útján
  • Nemes Márta: A kőbányai templom története
  • Dokumentumok
  • Baranyai Béláné: Ujabb adatok a debreceni Szent Anna-templom berendezésének történetéhez
  • Levelek Tolnay Károlyhoz
  • Paisey, Robin M.: László Moholy-Nagy in Leicester
  • Tájékozódás
  • Szemle
 • 2. szám
  • Marosi Ernő: Dercsényi Dezső köszöntése
  • Dávid László: Nagygalambfalva temploma és a középkori székelyföldi művészet
  • Szmodisné Eszláry Éva: Későreneszánsz falfestészetünk három jelentős emlékéről
  • Balogh Jolán: Későrenaissance kőfaragó műhelyek. VIII. közlemény
  • Szvoboda Gabriella: A Pesti Műegylet megalakulása és első kiállítása 1840-ben
  • Štraus, Tomáš: A modernizmus szlovák változata
  • Borghida István: Gallasz Nándor
  • Tájékozódás
  • Szemle
DC Metadata
Title:
Ars Hungarica, 1980 (8. évfolyam, 1-2. szám)
Publisher:
MTA Művészettörténeti Kutatócsoport
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása