Ugrás a tartalomhoz

Ars Hungarica, 1981 (9. évfolyam, 1-2. szám)

MTA Művészettörténeti Kutatócsoport

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Zolnay László: A garamszegi vízivár
  • Szabadi Judit: A magyar szecesszió eszmetörténeti vázlata
  • Vadas József : Kozma Lajos és Le Corbusier
  • P. Szűcs Julianna: Az egyházművészet útja a római iskola felé
  • Kemény Katalin: Az ablak, a táj, a valóság
  • Dokumentumok
  • Bor Pál művészetelméleti írásai 89 (Bevezető: Ráth Zsolt)
  • Részletek Lossonczy Tamás naplójából 129 (Bevezető: Hegyi Loránd)
  • Tájékozódás
  • Szemle
 • 2. szám
  • Tanulmányok
  • Művészet és művelődéstörténet. Tudományos vitaülés a felvilágosodás korszakára vonatkozó újabb kutatásokról és módszerekről. (MTA Művészettörténeti Kutató Csoport 1981. január 27.) Aradi Nóra: Megnyitó
  • Szabolcsi Hedvig: 1780—1830: Egy „korszak" művészetének művelődéstörténeti megközelítése
  • Kosáry Domokos: Néhány gondolat a művelődés és a művészet történetének kapcsolási rendszeréről
  • Németh Lajos: Történetszociológia és művészettörténet
  • Biró Ferenc: Irodalomtörténet és művészettörténet
  • Vörös Károly: A művészet a felvilágosodás korának magyar művelődésében
  • Galavics Géza: A történeti hagyomány képzőművészeti hordozói
  • Rózsa György: Kazinczy a műbíráló
  • Bibó István: Építészeti műveltség és építészeti kritika egy épület történetében a 19. század elején
  • Jávor Anna: A klasszicista oltárkép Hesz János Mihály életművében
  • Vayerné Zibolen Ágnes: Gritner J. magyarországi munkásságának körvonalai
  • Belitska-Scholtz Hedvig: A színházi látvány témáinak és motívumainak vizsgálata a felvilágosodás és a reformkor hazai színjátszásának műsora alapján
  • Petneki Áron: Párhuzamos művelődéstörténeti jelenségek az 1780—1830 közötti Közép-Kelet-Európában
  • Zádor Anna zárszava
  • Szabolcsi Hedvig: Néhány utólagos tanulság a művészettörténet és a művelődéstörténet viszonyáról
  • Dokumentumok
  • Szvoboda Gabriella: Szálé János és Szálé István élete és müvei. I. rész
  • Kiss Horváth László: Szecessziós kiállítás a Művészek és Barátaik Körében
  • Vadas József: Magyarok a Salon d'Automne-on. (1920-1944)
  • Láncz Sándor: A szocialista művészet nemzetközi kiállítása (Amszterdam 1930. november 8-tól december 8-ig)
  • Charles de Tolnay 1899-1981
  • Szemle
DC Metadata
Title:
Ars Hungarica, 1981 (9. évfolyam, 1-2. szám)
Publisher:
MTA Művészettörténeti Kutatócsoport
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása