Ugrás a tartalomhoz

Hidrológiai Közlöny 1921 (1. évfolyam)

Magyarhoni Földtani Társulat Hidrologiai Szakosztálya

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Értekezések és rövid közlemények
  • Mauritz Béla: Beköszöntő
  • Schafarzik Ferenc dr.: Megemlékezés Kovács-Sebestyén Aladár-róla, a Hidrológiai Szakosztály első elnökéről
  • Schafarzik Ferenc dr.:Visszapillantás a budai hévforrások fejlődéstörténetére
  • Szontagh Tamás dr.: Magyarország artézi kútjairól
  • Treitz Péter: A belvizek mozgása Szeged határában
  • Szinyei Merse Zsigmond†: A csíkvármegyei borvízforrásokról
  • Horusitzky Henrik: Budapest Székesfőváros hidrológiai viszonyairól
  • Schafarzik Ferenc dr.: Vác város fiatalabb pleisztocén (diluviális) terrasza
  • Schréter Zoltán dr.: Az esztergomi barnaszénterület karsztvize
  • Zeller Tibor dr.: Megemlékezés Zsigmondy Vilmos-ról, születésének 100 éves évfordulóján
 • Szakosztályi ügyek
  • Évzáró ülés és szakülések 1921-ben
DC Metadata
Title:
Hidrológiai Közlöny 1921 (1. évfolyam)
Publisher:
Magyarhoni Földtani Társulat Hidrologiai Szakosztálya
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása