Ugrás a tartalomhoz

A Magyar Hidrológiai Társaság I. Országos Vándorgyűlése I. A. kötet, Vízellátás (Keszthely, 1979. május 17-18.)

Magyar Hidrológiai Társaság

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • I. Kommunális és ipari vízellátás, csatornázás
  • A. Vízellátás
  • Dr. Bulkai Lajos: Összefoglaló előadás
  • Fáy Csaba: Nagyfordulatú nyomásfokozó szivattyúk alkalmazási tapasztalatai
  • Ferenczi Csaba: Bakteriológiai vizsgálatok a Keleti Főcsatorna Felszínivíz Tisztítóművénél
  • Jakab Attiláné: Spirálhegesztett acélcső-távvezeték korrózióvédelme Na-szilikátos kezeléssel
  • Bozzay Józsefné: Adatok és tapasztalatok a klór alkalmazásáról az ivóvízellátásban
  • Nagyistók Ferenc: A gázmentesítés néhány időszerű kérdése Csongrád megye területén
  • Radnai Ferenc: Sedipur TF-2/TR anionos polielektrolit alkalmazásának üzemi tapasztalatai a Keleti Főcsatorna Felszínivíz Tisztítóműben
  • Szilágyi László: Alga és Zooplankton vizsgálatok a Keleti Főcsatornán létesített Felszíni Vízműben
  • Várszegi Csaba: Budapest vízellátási rendszerének néhány kérdése az európai nagyvárosok
  • Költő Gábor: Ivóvíznyerés a Balatonból. 1976-1978. évi műszaki tervezés
  • Márkus István – Tímár Mátyás: Duna menti parti szűrésű kutak vízminőség romlása és okainak vizsgálata
  • Sajó Sándor – Wittner Ilona: Üzemeltetés és vízminőség kapcsolata kisvízműveknél
  • Mészáros Sándor – Andrik Péter – Takács Sándor: A Pseudomonas aeruginosa előfordulásának problémái községi vízműveknél
  • Grósz Miklós – Holnapy Dezső: Az automatizált műszaki tervezés alapvető matematikai modellje és alkalmazása vízellátó hálózatok tervezésére
  • Kováts Béla: Vízellátási csőhálózatok számítógépes nyilvántartása
  • Kocsondi Csaba – Remetey Fülöpp Gábor – Pallós Gábor: A rendszerelmélet alkalmazása a vízellátási létesítmények tervezés-technológiájának fejlesztésében
  • Cseh Péter: ,Cyclofloc" technológiával üzemelő derítő alapvető üzemeltetési feltételeinek biztosítására tett műszaki intézkedések, megoldások a lázbérci vízműben
  • Horváth János – Vasvári Lászlóné – Pálhidy Attila – Radnai Ferenc: A derítéssel elérhető tisztított vízminőség legújabb fejlesztési eredményei
  • Pallósné Bényi Gyöngyi – Liebhardt Márta: A
  • Galántay György: Fővezetékek anyagkiválasztása
  • Piukovics József – Kiss József: Komplex vízgazdálkodás a Színva völgyében
  • B. Csatornázás és szennyvízkezelés
  • Dr. Bartha István: Összefoglaló előadás
  • I. Csatornázás
  • II. Szennyvízvizsgálatok, – kezelések
  • III. Ipari szennyvíztisztítás
  • IV. Az iszapkezelés technológiai kérdései
 • II. Mezőgazdasági vízgazdálkodás
  • A. Öntözés és hígtrágyaelhelyezés
  • Dr. Vermes László: Összefoglaló előadás
  • B. Vízrendezés és melioráció
  • Dr. Szalai György: Összefoglaló előadás
  • Bevezetés
  • Javaslatok
 • III. Hidrológia, vízgazdálkodás és környezetvédelem
  • A. Limnológia
  • Dr. Entz Béla: Összefoglaló előadás
  • Bakteriológia és mikrobiológia
  • Algológia
  • Makrovegetáció
  • Állati szervezetek
  • Eutrofizáció
  • B. Környezetvédelem
  • Dr. Csanády Mihály: Összefoglaló előadás
  • Az ember és környezete
  • A vízi környezet védelme
  • A Balaton védelme
  • Kisebb tavak védelme
  • Egyéb témák
  • Következtetések
  • C. Felszínalatti vizek
  • Juhász József: Összefoglaló előadás
 • IV. Árvízvédelem és vízszabályozás
  • Bencsik Béla: Összefoglaló előadás
  • Máthé Adorján: Fenéklépcsők hidraulikai méretezése, valamint trapézszelvényű csatorna vízfelszíngörbéjének meghatározása számítógéppel
  • Rákóczi László: Mederanyag-minták információtartalma és hasznosítása a folyószabályozásban
  • Sümegi István: Javaslat csőzsilipek korszerűbb kialakítására
  • Nagy Illés: Tiszai hullámtéri véderdők hatékonysága
  • Szappanos Ferenc – Vásárhelyi Gábor: Vízrendezés- és tározásfejlesztés a Balaton déli vízgyűjtőjén
  • Jetter Sándor: Kapos csatorna tározós vízrendezése
  • Kránicz István: Baja-Dunaszekcső közötti Duna-szakasz szabályozása (1476-1460 fkm)
  • Salamin András: Természeti katasztrófák és a társadalom
  • Wisnovszky Iván: Gondolatok a részben városias kis vízgyűjtőterületeken a mértékadó árvízhozam meghatározásához
DC Metadata
Title:
A Magyar Hidrológiai Társaság I. Országos Vándorgyűlése I. A. kötet, Vízellátás (Keszthely, 1979. május 17-18.)
Publisher:
Magyar Hidrológiai Társaság
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása