Ugrás a tartalomhoz

A Magyar Hidrológiai Társaság II. Országos Vándorgyűlése I. kötet, Hidrológia (Pécs, 1981. július 1-2.)

Magyar Hidrológiai Társaság

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • ANTALNÉ ANGSTER MÁRIA: A Séd–Nádor-rendszer vízmennyiségi és vízminőségi egyensúlyának vizsgálata
 • DR. BANCSI ISTVÁN–DOMBOS LÁSZLÓ: Kisvízgyűjtők vízminősvizsgálatának jelentősége és első eredményei
 • DR. BARANYI SÁNDOR: A Balaton-vízgyűjtő vízrajzi adattára
 • BARNA BERTALAN–DR. KARDOS MÁRIA: Vízfolyások vízkészletgazdálkodási vizsgálatának vízrajzi vonatkozásai
 • DR. BRATÁN MÁRIA: Változások a Velencei-tó vízgyűjtőjén
 • BUCHBERGER PÁL–KOVÁCS ÁRPÁD–SCHUBERT JÓZSEF: A Keleti Bozót vízfolyás vízgyűjtőjének vízminőségvédelmi koncepciója
 • DR. DÁVID LÁSZLÓ: A lefolyási viszonyok és a vízgyűjtőfejlesztés kölcsönhatása
 • DÉRI JÓZSEF: Folyóink vízjárásának stabil és változó elemei
 • ESZÉKY OTTÓ–VIRÁG MIHÁLY: Délkelet-Dunántúl lefolyási viszonyainak jellemzése
 • FERENCZ LÁSZLÓNÉ–KOVÁCS ÁRPÁD DR.–OLDAL IMRE: Vízminőségszabályozó tározók tervezési szempontjai
 • FERENCZI ZOLTÁNNÉ: Főművi tározók és azok vízgazdálkodási szerepe a Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén
 • GODA LÁSZLÓ–KALOCSA BÉLA: Tározás árhullámmódosító hatásának vizsgálata számítógéppel
 • GOMBÁS ISTÁNNÉ: A Cibaki Holt-Tisza hasznosítása és környezetfejlesztési vizsgálata
 • HOCK BÉLA: Vízminőségváltozási tendenciák vizsgálata határvízfolyásainkon
 • DR. HOMONNAY ANDRÁS: A szabályozás hatékonyságának elemzése statisztikai módszerekkel
 • HORVÁTH EMIL: Az évgyűrű-módszer hidrometeorológiai vonatkozása
 • KALAVSZKY KÁROLY: Lehetőségek és eredmények a kísérleti vízgyűjtőterületen végzett kutatómunkában
 • DR. KÁROLYI CSABA–DR. VARGA PÁL: Tározós vízminőségszabályozás a Zagyva felső vízgyűjtőjén
 • KÁRPÁTI MIKLÓS–VÁGÓ PÁLNÉ–PALLÓS GÁBOR–VOITH ÉVA: Tervezővállalati műszaki információrendszer
 • DR. KORIS KÁLMÁN–JUHÁSZ ISTVÁN: Kisvízfolyások csapadék-lefolyás modelljeinek fejlesztési irányai
 • KOVÁCS ÁRPÁD–ZSOLNAI SÁNDOR: A Marcali tározó és vízminőségvédelmi hatása
 • KOVÁCS GYÖRGY: Havi lefolyásadatsorok generálásának módszerei hidrológiailag kevésbé feltárt vízgyűjtőkön adatátvitellel
 • MAGYAR PÁL: A Stanford-modell alkalmazása a Balaton vízgyűjtőjén
 • DR. MOLNÁR LÁSZLÓ: Jogi és jogon kívüli eszközök alkalmazása a Balaton déli vízgyűjtőjének vízminőség-védelmére
 • NOVÁKY BÉLA: Vízhozamadatok javításának lehetősége a folytonossági egyenlet figyelembevételével
 • ÖTVÖS KÁROLY–TÓTH LÁSZLÓ–VARGA DEZSŐ: A Dráva-part értékelése vízkivételi lehetőségek szempontjából
 • DR. PÁSZTÓ PÉTER–HORKAI ANDRÁS: Vízminőség-szabályozás és rendszerszemlélet
 • RALOVICH BÉLA–BIRÓ GYÖRGY–KAUREK RÓBERT–BRAUN GYÖRGY: A Balaton és a Dél-Dunántúl néhány felszíni vízének bakteriológiai vizsgálata során kapott eredmények tanulságai
 • DR. RÁKÓCZI LÁSZLÓ: A részleges görgetett hordalékmozgás és a meder páncélozódása
 • DR. SALAMIN PÁL: Vízfolyások hidrológiai feltártságának szerepe a vízrendezési feladatok megoldásában
 • DR. SCHNEIDER JOLÁN: Interkalibrációs program a laboratóriumi munka minőségének javítására
 • STEINER JÓZSEF–CSONTOS FERENC–KOSZTOLÁNYI GYÖRGYNÉ–ZOLTAI LÁSZLÓ: Fürdővíz visszaforgatás hatékonyságának egészségügyi megítélése
 • SZABÓ GYULA: A vízgazdálkodás és a kutatás kapcsolata a Velencei-tó kísérleti vízgyűjtőjén
 • DR. SZABÓ SÁNDOR: A vízkészletek értékelésének egy új módszere
 • SZAKONYI LAJOSNÉ: Baranya megye vízminőségi helyzete az V. ötéves tervidőszakban végrehajtott vízvédelmi beruházások, intézkedések hatására
 • SZAPPANOS FERENC–KAUREK RÓBERT: Berekvizek és tározásos vízminőségjavításuk
 • DR. SZILÁGYI ENDRE–HAMZA ISTVÁN–FÜLÖP SZILÁRD: Kisvízfolyások vízrajzi megfigyelése a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság területén
 • SZLÁVIK LAJOS: Az 1980. és 1981. évi körösvölgyi árvizek hidrológiai sajátosságai
 • VAJK ÖDÖN: A Tisza vízhozam idősorának vizsgálata és javítása
 • VARGAY ZOLTÁN: Hidrológiai mérések adatsorainak tipizált feldolgozása
 • VARSA ENDRE: A Baranya csatorna vízjárásának jellemzése új módszerrel
 • VERMES ZOLTÁN: A Felső-Kapos vízrendezése oldalági tározással
 • VIGH GYULA: A vízminőségi értékelés jelenlegi kérdései
 • DR. V. NAGY IMRE: Az adattárolás és mintavételezés optimalizálási lehetőségei
 • DR. WINTER JÁNOS: Vízgyűjtők csapadékviszonyainak vizsgálata
DC Metadata
Title:
A Magyar Hidrológiai Társaság II. Országos Vándorgyűlése I. kötet, Hidrológia (Pécs, 1981. július 1-2.)
Publisher:
Magyar Hidrológiai Társaság
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása