Ugrás a tartalomhoz

A Magyar Hidrológiai Társaság II. Országos Vándorgyűlése II. kötet, Hidrogeológia (Pécs, 1981. július 1-2.)

Magyar Hidrológiai Társaság

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • AUJESZKY GÉZA–BAKONYI SÁNDOR–DR. SCHEUER GYULA: Az egri gyógyforrások védőterületének kialakítási szempontjai
 • DR. BOBOK ELEMÉR: Hévízkutak termikus veszteségeinek számítása
 • DR. DÉNES GYÖRGY: Karsztvizeink tricium tartalmának vizsgálata
 • FEHÉR ÁRPÁD: A felszín alatti víztározási lehetőségek
 • HEYDUCK GYÖRGY–LIEBE PÁL: A mélységi vízkutatás és megfigyelés műszerezettségi és módszertani kérdései
 • ISTVÁNFALVI MIKLÓS: Bányavízhasznosítás a Mecseki Szénbányák bányaüzemeinél
 • DR. KONTUR ISTVÁN: A fedőréteg szerepe a hidrológiai körfolyamatban
 • KRAFT JÁNOS–SZENTIRMAI LÁSZLÓNÉ: Pécs építéshidrológiai térképezése
 • LÉNÁRT LÁSZLÓ: A karsztos beszivárgási százalék pontosítása barlangi csepegésmérések segítségével
 • LIEBE PÁL–DR. LORBERER ÁRPÁD: A baranyai termális karsztrendszerek hidrogeológiai és termodinamikai jellemzői
 • MAJOR PÁL: A fedőréteg és a talajvíz vízháztartási elemeinek mérése
 • MEGYERI MIHÁLY–TÓTH BÉLA–VARGA PÉTER: A geofizika és a hidrodinamika alkalmazása a rezervoársajátságok meghatározásában
 • DR. MOLNÁR GYÖRGY–VIDÉKI IMRE: Felszín alatti vízháztartást modellező programok összehasonlítása
 • RÜCK ISTVÁN: Hévizek hasznosítása, szemléletváltozás igényével
 • SAJGÓ ZSOLT: Hidrogeolóigia védőkörzetek kijelölésének tapasztalatai felszínközeli rétegből történő vízszerzéseknél
 • DR. SCHEUER GYULA–TÓTH IMRÉNÉ: Budapest építéshirdológiai viszonyai
 • SZALA PÁLNÉ–JAKAB ZOLTÁN–SZEPESSY ANDRÁS: Bányavizek hasznosítása a borsodi regionális vízelleátási rendszerben
 • TÓTHNÉ NÉMETH ILDIKÓ–DR. SCHEUER GYULA: Pécs város vízföldtani viszonyai
 • TÖRÖK JÓZSEF: A hévízhasznosítás helyzete és feladatai Csongrád megyében
 • VARGA JÓZSEF–SASS TIBOR: Felszín alatti vizek gázosságának vizsgálata genetikai szempontok és mérési eredmények alapján
 • VASS BÉLA: A mélykarsztba történő vízvisszasajtolás eredményei Baranyában
DC Metadata
Title:
A Magyar Hidrológiai Társaság II. Országos Vándorgyűlése II. kötet, Hidrogeológia (Pécs, 1981. július 1-2.)
Publisher:
Magyar Hidrológiai Társaság
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása