Ugrás a tartalomhoz

A Magyar Hidrológiai Társaság II. Országos Vándorgyűlése V. kötet, Regionális csatornázás, szennyvízkezelés (Pécs, 1981. július 1-2.)

Magyar Hidrológiai Társaság

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • BÉRESS BÉLA–KALOTAI ANDRÁS: A biogáz felhasználás kérdése energiagazdálkodási szempontból
 • BODA JÁNOS–KŐSZEGHY KÁROLY: Az egységesítés eredményeinek hasznosítása a dél-dunántúlu szennyvíztisztító telepek tervezésénél
 • BÓDÁS SÁNDOR–PETKÓ GYULA: A Pécsi Vízmű szennyvízszűrőjének próbaüzemi tapasztalatai különleges igényű utótisztítás esetére
 • BUKOVSZKY ANDRÁS: A Duna-víz oldott szerves szennyezőinek eltávolítása a Főváros Vízművek víztisztítóművében
 • DR. CSABA LEVENTE–GÁL LÁSZLÓ–SZLÁVIKNÉ KATONA MÁRIA: Regionális szennyvíztisztítókból származó iszapok elhelyezési technológiáinak rendszerezése
 • DR. DULOVICS DEZSŐ–DULOVICSNÉ DR. DOMBI MÁRIA: A regionális csatornaművek tervezésének néhány műszaki-gazdasági kérdése külföldi példákon
 • FEKETE ZSOLT: A csatornázatlan területek szennyvízkezelésének távlatai Heves megyében
 • DR. GŐSI PÁL–FÖLDHÁZI GÁBOR: Szennyvíztisztító telepek gázenergia hasznosítása
 • KIRÁLY GYULA: Üzemeltetési problémák és gazdaságos beruházási lehetőségek Somogy megyei szennyvíztelepeken
 • KISS E. TIBOR: Győr és vonzáskörzetének vízelvezetése, szennyvíztisztítása
 • KOVÁCS LÁSZLÓ BÉLA–INOTAY FERENC–DOBOLYI ELEMÉR: Regionális szennyvíztisztító rendszermodell és alkalmazása a Balatonra
 • DR. KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ: Városi szennyvíztisztító telepek és regionális szennyvíztisztítók
 • DR. MUSULIN BÉLA–SZANYI GYÖRGY: Regionális csatornaművek létesítésének kivitelezési szempontjai
 • ÓDOR ISTVÁN: A budapesti agglomeráció szennyvizeinek elhelyezési kérdései
 • DR. OLÁH JÓZSEF–LEITGÉB JÓZSEF: Térségi fekálkezelő berendezések kialakítási lehetőségei a szentendrei kísérleti tapasztalatok alapján
 • RITTENBACHER ÖDÖN: Regionális szennyvíztisztító telepek tervezésének néhány kérdése
 • DR. SZOLNOKY CSABA: A folyókba történő szennyvízbevezetésekről a regionális vízellátás és csatornázás szemszögéből
 • VIDÓ ZOLTÁNNÉ: Az ipari szennyvizek hatása a főváros szennyvízhelyzetére és a szennyvíztisztításra
 • DR. ZIEGLER KÁROLY: Egyeztetés, illesztés, rendszerképzés a közműves vízgazdálkodás gyakorlati fejlesztésében
DC Metadata
Title:
A Magyar Hidrológiai Társaság II. Országos Vándorgyűlése V. kötet, Regionális csatornázás, szennyvízkezelés (Pécs, 1981. július 1-2.)
Publisher:
Magyar Hidrológiai Társaság
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása