Ugrás a tartalomhoz

A Magyar Hidrológiai Társaság III. Országos Vándorgyűlése I. kötet, Mezőgazdálkodási vízgazdálkodás (Debrecen, 1982. június 23-25.)

Magyar Hidrológiai Társaság

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • ERCSÉNYI LAJOS: Öntözőrendszerek üzemirányítása
 • FÜLÖP ERNŐ: Az ES típusú alvízszintszabályozó üzembehelyezése és működése a nagykunsági öntözőrendszerben
 • MEGYESI GYÖRGY–HORKAI ANDRÁS: A körösi duzzasztók üzemirányító modellje
 • MIKUS DEZSŐ: A csepegtető öntözés lehetőségei a Tiszántúlon
 • MOLNÁR GYÖRGY: A talajvízháztartás alakulása öntözött területen és környezetükben
 • MOLNÁR LÓRÁNTNÉ: Vízhasznosítási főművek rekonstrukciós munkái
 • DR. POSGAY ELEMÉR: A növényállományok vízellátása és a felhasznált víz hatékonysága
 • SZABÓ ANDRÁS: Az öntözés és a vízkészlet változásának hatása a talaj mikrofaunájára
 • SZTANISZLÁV TAMÁS–VATAI JÓZSEF: Az információk szerepe a Tisza-Körös völgyi vízlépcspők hatékonyabb üzemirányításában
 • ZEMPLÉNYI ZOLTÁN: A hazai és külföldi mezőgazdasági vízgazdálkodási tervezési tevékenységeink kapcsolata
 • DR. KONTUR ISTVÁN: Sztochasztikus csapadék-párolgás-talajvízállás modellek
 • DR. MOLNÁR GYÖRGY–DR. WINTER JÁNOS: A talajvíz alakulása a Tisza II. hatásterületén
 • PINTÉR ÁGNES: A növénytermesztés vízháztartási kapcsolatainak elemzése
 • SZALÓKI SÁNDOR–SZŐKE MOLNÁR LAJOS: A csapadékeloszlás és a talaj vízgazdálkodási jellemzőinek hatása a vízhiányra és a víztöbbletre, valamint ezek kapcsolata a terméshozammal
 • WALKOVSKY ATTILA: Az intercepció és mérésének lehetőségei szántóföldi növényeken
 • AUJESZKY GÉZA–DR. SCHEUER GYULA: A belvizek és a talajvízháztartás kapcsolata a mezőgazdasági vízgazdálkodás szempontjából
 • DR. JOÓ OTTÓ: Adatok a Balaton eutrofizálódásának vizsgálatához
 • DR. KÓRIS KÁLMÁN–JUHÁSZ ISTVÁN: Árvizek számítása csapadékidősor felhasználásával vízrendezési feladatok megoldásához
 • DR. MADARASSY LÁSZLÓ: A talajcsőtávolság műszaki-gazdasági optimalizálása
 • ONDRUSS LAJOS: Belterületekről származó többletterhelés figyelembevétele térségi meliorációs tervezéseknél síkvidéken
 • DR. PÁSZTÓ PÉTER–PINTYE ÁGNES–TÓTH JÓZSEF: Vízminőségszabályozási terv készítésének metodikája a Hortobágy–Berettyó vízrendszer példáján
 • PRIMÁS ANTAL–REGŐS FERENC–DR. SZALAI SÁNDOR–WITTMANN MIHÁLYNÉ: Térségek komplex vízrendezési feladatainak meghatározása
 • DR. SALAMIN PÁL: A felszíni és a felszínalatti vízrendezés hazai feladatai
 • DR. SZINAY MIKLÓS: Vízrendezési kisműtárgyak
 • DR. CSINÁDY LÁSZLÓ–LISZT ANDRÁSNÉ–REVICZKY JÁNOS–DR. SZÉKELY ANDOR: Adatok az első vízadó réteg vegyi szennyezettsége alakulásához Komárom megyei vizsgálatok alapján
 • DUHAY GÁBOR: A vízvédelem néhány időszerű kérdése a Margitta szigeten
 • KAMARÁS MIKLÓS: A felszíni vizek diffúz eredetű szennyeződése a mezőgazdasági tevékenység következtében
 • KISSEVICH GÁBORNÉ: Műtrágyák és peszticidek függőleges vándorlásának és átalakulásának vizsgálata
 • NAGY ISTVÁN: Növyevő haltelepítés okozta vízminőség változások a fancsikai I. belvíztározón
 • DR. TAKÁCS SÁNDOR–DR. MAURITZ GYULA–SZLABÓCZKY PÁL–VUKOVICH FERENC: A nitrát tartalmú műtrágyázás vízszennyező hatása a Hernád-völgy környezetében
 • BOBOKNÉ VESZTERGOMI EDIT–ENDRÉDI ISTVÁN–DR. PÁSZÓ PÉTER–SZABÓ ÁKOS: Mezőgazdaságot érintő rendkívüli vízszennyezések
 • VÁRNAI ZSUZSANNA: A mezőgazdaság kemizálása és a környezetvédelem Nógrád megyében
 • MAJOR PÁL: A Nagy-Alföld talajvízháztartása és értékelése a mezőgazdaság szempontjából
 • DR. CSABA LEVENTE–NAGY GÉZA: Szennyvíz elhelyezés és hasznosítás a mező- és erdőgazdaságban
 • DR. PÁLFAI IMRE: A belvizi veszélyeztetettség területi mutatója
DC Metadata
Title:
A Magyar Hidrológiai Társaság III. Országos Vándorgyűlése I. kötet, Mezőgazdálkodási vízgazdálkodás (Debrecen, 1982. június 23-25.)
Publisher:
Magyar Hidrológiai Társaság
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása