Ugrás a tartalomhoz

A Magyar Hidrológiai Társaság III. Országos Vándorgyűlése III. kötet, Települési és vízipari vízellátás – csatornázás kapcsolata (Debrecen, 1982. június 23-25.)

Magyar Hidrológiai Társaság

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Nagy Mária - Hizsnyik Géza: Ivóvíz nitrátmentesitése
 • Dr. Varga György: Áttekintés a vízellátási-csatornázási szakágazatok információt adó műszaki szabályozási anyagairól
 • Altnőder András - Izsó Kálmánné: A felszin alatti vízbeszerzés helyzete és fejlesztésének készletgazdálkodási szempontjai
 • Kisgyörgy Sándor: A bányászati ivóvíztermelés helyzete és a fejlesztés lehetőségei
 • Obert Ferenc: Élelmiszeripari szennyvízelőkezelés - városi szennyvíztisztítás optimalizálása (Körösvidéki tapasztalatok)
 • Rusz Ervinné - Seres János: Békéscsaba üzemeinek ipari vízgazdálkodása és a városi vízmű kapcsolata
 • Kovács Béla: Minőségi igények szerint differenciált vízellátó rendszerek
 • Szentimrey Béla: A fővárosi vizmüvek kapcsolata az iparral
 • Balázs Ferenc - Dr. Orbán Vera - Ábrahám Ferenc: A Mohácsi farostlemezgyár ipari vizének visszaforgatása
 • Barabás Imre - Beregi László: Szolnok város felszín alatti vízbeszerzési lehetőségeinek vizsgálata
 • Barna Bertalan - Dr.Kádár Lászlóné: Az ipari vízigény szabályozás egyes vízkészletgazdálkodási vonatkozásai
 • Dr. Csáki Ferenc - Takáts Attiláné: A rendszeresen vizsgálandó és fokozott védelemben részesitendő felszín alatti vízbázisok kijelölése és jellemzése (kiemelt vízvédelmi területek)
 • Gazdag Ibolya: A befogadó terhelhetősége a folyó oxigénháztartásának függvényében
 • Horkai András - Dr.Pásztó Péter - Pleszkán Katalin - Szabó Ákos: Olajos iszapok kezelése és ártalommentes elhelyezése
 • Katona Emil- Töős Istvánné: A vízvédelem VI. ötéves tervének készítési és értékelési módszere
 • Knézy Katalin: Ipari üzemek vizminőségi kárelháritási terv készitése
 • Pintér György - Dvornicsenkó János - Fehér János: Számitógép alkalmazása a szennyezőforrások jellemző vizminőségvédelmi adatainak feldolgozásában
 • Vígh Gyula - Szempontok a vízminőség-értékelés jellemzőinek megválasztásában
 • Benedekfy Vilmos: A hajdúsági iparművek ipari vízgazdálkodásának korszerűsítése, a korszerűsítés elvi, és műszaki megoldása
 • Dr. Cserfalvi Tamás - Dr. Seybold Károly - Kiss György - Dr.Mosó Imre: Felszíni víztisztitó műnél az optimális vegyszeradagolás számítógépes rendszerének fejlesztése
 • Dr. Lakatos Gyula - Dr. Papp Lajos: Ipari hűtővízrendszer bevonata és annak eltávolitási lehetőségei
 • Póta György: Az ipari üzemek víztakarékosságának időszerű kérdései
 • Nagy János: Hajdúsági Iparművek /Téglás/ vízgazdálkodása és annak hatása a térség lakossági vízellátására
 • Dr.Varga Pál - Dr.Szili Józsefné - Szász Ildikó: A vízvédelmi szakhatóság feladatokhoz szükséges jellemző vízminőség meghatározása a váci felszin alatti szennyezés kapcsán
 • Károlyi András: A Fővárosi Vízművek iparivíz ellátási rendszere és a fejlesztés lehetőségei
 • Rémai János: Vác város közüzemi ipari vízellátása
DC Metadata
Title:
A Magyar Hidrológiai Társaság III. Országos Vándorgyűlése III. kötet, Települési és vízipari vízellátás – csatornázás kapcsolata (Debrecen, 1982. június 23-25.)
Publisher:
Magyar Hidrológiai Társaság
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása