Ugrás a tartalomhoz

Külgazdaság, 1975 (19. évfolyam, 1-12. szám)

Magyar Kereskedelmi Kamara, Konjunktúra- és Piackutató Intézet

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1975 / 1. szám
  • Klézl Róbert: Az ipar fejlődésének eredményei és a jövőbeni feladatok
  • Bartha Ferenc: Gondolatok a KGST-országok közötti sokoldalú elszámolási rendszer megteremtéséről
  • Szegvári Istvánné: A vállalatok exporttevékenységének jövedelmezősége
  • VITA
  • Tardos Márton: A KGST-szerződéses árak kialakításának egy későbbi időszakban alkalmazható módszere
  • FÓRUM
  • Szelecki György: Szocialista nemzetközi együttműködési szervezetek a kohó- és gépiparban
  • SZEMLE
  • Sz. Komor Éva: Az energiahordozók és a vegyipari termelés alakulása a tőkésországokban
  • Farkas György: Nagy-Britannia és a nyugat-európai integrációs folyamatok
  • Köves András: Újabb fejlemények Kína és a fejlett tőkésországok gazdasági kapcsolataiban
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Sz. I. Sztyepanenko: A KGST-tagországok tudományos-műszaki együttműködésének tökéletesítése (M. Sz. Iljin-Nyilas József)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • dr. Szathmáry Géza: Termelők-felhasználók és a külkereskedelmi vállalatok együttműködése a szabadalmi munkában
 • 1975 / 2. szám
  • Berényi Lajos: Külkereskedelmünk alakulásának néhány tendenciája
  • Perjés Sándor: Gondolatok a magyar-brazil külgazdasági kapcsolatokról
  • Keviczky Loránd: Rögzített paritás - árfolyamlebegtetés
  • Dobozi István: Törekvések termelői kartellek alakítására a fejlődő világban
  • SZEMLE
  • Virág Miklós: Kooperáció és marketing
  • Balázs Béláné: Az olasz gazdaságpolitika és az EGK-integráció
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Fülöp Gábor: Gazdaságunk és a KGST (Rácz Margit)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Sebestyén Péter: A licenciák megszerzésének engedélyezési rendszere Japánban
  • Dr. Kolben György: A nemzetközi licenckereskedelem időszerű kérdései
 • 1975 / 3. szám
  • Bíró József: A külkereskedelem 1974. évi eredményei és feladataink 1975-ben
  • Szurdi István: A magyar reklámszakma feladatai
  • Ködmön Ferenc: A magyar-bolgár gazdasági kapcsolatok 30 éve
  • Ghillány Zoltán: Gondolatok a takarékosságról a külkereskedelemben
  • Siskov, Jurij Vitaljevics: A tőkés regionális integráció fejlettségi fokának mérése
  • FÓRUM
  • Patkó András: Tőkés infláció, árrobbanás és hatásuk a magyar gazdaságra
  • SZEMLE
  • Kádár Béla: Exportorientált növekedés és strukturális illeszkedés Hollandiában
  • R. Szabó János: A francia gazdaságpolitika 1974-75 fordulóján
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Dr. Szász Iván: A KGST Általános Szállítási Feltételek (Mikó István)
  • Kövér-Lantos-Lőrincné: Nemzetközi pénzügyek (Gyomai György)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Martonyi János: Felelősség a tengeri fuvarozási szerződés megszegéséért
 • 1975 / 4. szám
  • Kovács Gyula: A magyar külkereskedelem harminc éve
  • Várkonyi György: A magyar-csehszlovák gazdasági kapcsolatok fejlődése
  • Bognár József: Gondolatok a fejlődés külső feltételeiről
  • Prokopenko, Joszif Ivanovics: A nemzetközi monopóliumok és a nemzetek szuverenitásának veszélyeztetése
  • Munkácsy Gyula-Tóth Judit-Damó Éva: Az európai KGST-országok gazdasága 1975 elején
  • SZEMLE
  • Inotai András: Az NSZK szerepe és érdekei az EGK-ban
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Juhász Jánosné: Az áruk nemzetközi adásvételénél irányadó elévülési időről szóló egyezmény
  • Dr. Harsányi László: A több éves átfutású szerződések és az értékállandósági törekvés
 • 1975 / 5. szám
  • Juhász Endre: A külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvényről és a végrehajtásáról rendelkező jogszabályokról
  • Karácsony Jenő: A magyar-lengyel gazdasági kapcsolatok 30 éve
  • Keviczky Lóránd: Konjunkturális és valutáris fejlemények a tőkés világban
  • FÓRUM
  • Lőrincné Istvánffy Hajna: Az ésszerű kockázatvállalás lehetősége és szükségessége az exporthitel-politikában
  • SZEMLE
  • Zselyonka Mária: Franciaország és a Közös Piac
  • Orencsák Ferenc: Gazdasági növekedés és strukturális fejlődés a török külgazdasági kapcsolatokban
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Lukács Endre: Az áremelkedés jogi problémái már megkötött szerződésekkel kapcsolatban
 • 1975 / 6. szám
  • Mizsák Gyula: A magyar-NDK külgazdasági kapcsolatok alakulása
  • Nyerges János: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok újjárendezése
  • Ács László: Gondolatok az exporthitel-biztosításról
  • Náray Péter: A külkereskedelem belföldi szerződéses kapcsolatainak néhány aktuális kérdése
  • FÓRUM
  • Klein Miklós: Adásvételi paritás - fuvarparitás
  • SZEMLE
  • Inotai András: A gazdasági szerkezet változásának új tendenciái az NSZK-ban
  • Sándor Anna: Hollandia és az EGK
  • Sándor Lavinia: Spanyolország exportorientált növekedése
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Katona Péter: Általános adásvételi feltételek érvényessége
  • Dr. Vida Sándor: Integrációs tapasztalatok Közép-Afrika védjegyjoga alapján
 • 1975 / 7. szám
  • Boriszov, Borisz Andrianovics: A Szovjetunió Kereskedelmi és Iparkamarájának tevékenységéről
  • Rába András: A tőkés világgazdaság és a nemzetközi kereskedelem hosszú távú irányzatai
  • Almási Kálmán: A magyar-román gazdasági kapcsolatok 30 éve
  • FÓRUM
  • Szentes Tamás: A fejlődő országokhoz fűződő gazdasági kapcsolataink fejlesztésének néhány elvi kérdése
  • Becsky György: Az olajdollárok visszaforgatása és az új nemzetközi hitelmechanizmusok
  • Grigor Popiszakov: Bulgária a szocialista gazdasági integrációban
  • SZEMLE
  • Láng Erzsébet: A dán integrációs politika szakaszai és fő jellemzői
  • Babanászisz Szteriosz: A termelési és külkereskedelmi szerkezet összefüggései Görögországban
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Korunk világgazdasága. III. A fejlődő országok (Bácskai Tamás)
  • Mándi Péter: Oktatás és gazdasági növekedés a fejlődő országokban (Kollár Zoltán)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Hidas János: Új típusú értékállandósági kikötések
  • Dr. Sebestyén Péter: A know-how az USA bírói gyakorlatában
 • 1975 / 8. szám
  • Pécsi Kálmán: A magyar-szovjet gazdasági együttműködés távlati koncepciójának vázlata
  • Forgács Irén: Az exporttámogatási és -ösztönzési rendszer működése
  • VITA
  • Szakolczai György-Bárány Borbála: Az export reális költségei és a tényleges exporttámogatások. I.
  • SZEMLE
  • Hámori Jenő: Az olasz külgazdaság szerkezetváltozásai
  • Bonifert Donát: Belgium és az EGK
  • Tudományos konferencia az árképzésről a KGST-ben (Tardos Márton)
  • A tőkés világgazdaság hosszabb távú alakulása - nyugati szemmel (Keviczky Loránd)
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Dr. Szekér Gyula: Alumíniumiparunk és a szocialista gazdasági integráció (Egerszegi Csaba)
  • Dr. Szita János: Az összeurópai gazdasági együttműködés távlatai (Ernst Ervin)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Hontvári Mátyás: A minőséghibásan teljesítő eladó kártérítési felelősségének egyes kérdései
 • 1975 / 9. szám
  • Udvardi Sándor: A külkereskedelem-fejlesztés időszerű feladatairól
  • Margittai Péter: A nemzetközi kereskedelem alakulása és a kelet-nyugati kapcsolatok
  • Kádár Béla: A dél-európai országok strukturális fejlődésének külgazdasági vetületei
  • VITA
  • Szakolczai György-Bárány Borbála: Az export reális költségei és a tényleges exporttámogatások II.
  • FÓRUM
  • Izikné, Hedri Gabriella: Változó külső feltételek a tőkésországokkal folytatott gazdasági kapcsolatainkban
  • SZEMLE
  • T. Szita Éva: A francia külgazdaság szerkezetének változásai
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Hontvári Mátyás: A minőséghibásan teljesítő eladó kártérítési felelősségének néhány kérdése
 • 1975 / 10. szám
  • Osváth Lajos: A közgazdasági szabályozórendszer módosításának külkereskedelmi vonatkozásai
  • Ernst Ervin: A kelet-nyugati ipari kooperáció néhány kereskedelempolitikai vonatkozásáról
  • Kádár Béla: Strukturális változások és külgazdasági kapcsolatok Nyugat-Európában
  • FÓRUM
  • Várnai Iván: Feldolgozóipari exportunk és a beruházási szerkezet néhány összefüggéséről
  • SZEMLE
  • Surányi Sándor: A gazdasági növekedés problémái Indiában
  • Kis Gábor: Jugoszlávia nemzetközi fizetési mérlegének néhány kérdése
  • Botos Balázs: Az Európai Gazdasági Közösség iparpolitikájáról
  • ÚJ KÖNYVEK
  • A kelet-nyugati energiakereskedelem jelentősége és lehetőségei (Izikné, Hedri Gabriella)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Bánrévy Gábor: Mintaszerződések a KGST tagországok közötti licenckereskedelemben
  • Dr. Törő András: A csendes társaság a Német Szövetségi Köztársaságban
 • 1975 / 11. szám
  • Szelecki György: A magyar-szovjet gépipari együttműködés fejlesztésének hosszú távú tényezőiről
  • Mándi Péter: Az új nemzetközi gazdasági rend és a fejlődő országok
  • Horváth László: Komplett berendezések exportja - export fővállalkozás
  • Kádár Béla: Az erőviszonyok alakulása a tőkés világgazdaságban
  • SZEMLE
  • Inotai András: Az andesi integráció az új világgazdasági környezetben
  • Pásztori Veronika: Gazdaságfejlesztési koncepció és kényszerintézkedések Franciaországban
  • Hernádi András: Japán és a Közös Piac külkereskedelmi és közvetlen tőkeforgalmi kapcsolatai
  • ÚJ KÖNYVEK
  • Az európai szocialista országok gazdasága (Katona István)
  • A. B. Altsuler: A szocialista államok együttműködése - elszámolás, hitelezési jog (Gordos Árpád)
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Hidas János: Az akkreditív szabályainak 1974. évi revíziója
 • 1975 / 12. szám
  • Ernst Ervin: A gazdasági bizottság munkája az európai biztonsági és együttműködési értekezleten
  • Nyerges János: A GATT körtárgyalásai magyar szemmel
  • Vörös Imre: A külkereskedelmi célú társasági szerződések érdekeltségi rendszere
  • FÓRUM
  • Dian Gábor: Számítógép a külkereskedelmi vállalatnál
  • SZEMLE
  • Sz. Komor Éva: Az energia, a színesfémkohászat és a vegyipar helyzete a tőkésországokban
  • FOLYÓIRATOKBÓL
  • A KÜLGAZDASÁG 1975. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE
  • JOGI MELLÉKLET
  • Dr. Martonyi János: A tengeri fuvarozási szerződésre irányadó jog
DC Metadata
Title:
Külgazdaság, 1975 (19. évfolyam, 1-12. szám)
Publisher:
Magyar Kereskedelmi Kamara, Konjunktúra- és Piackutató Intézet
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Gazdaság
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása