Ugrás a tartalomhoz

Magyar Iparművészet 16. évfolyam 1913

Györgyi Kálmán szerk

Magyar Iparművészeti Társulat

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. szám
  • Wildner Ödön: Szociálpolitika, művészet, iparművészet
  • Zutt A. R.: Becsületes munka
  • Bálint Lajos: Az iparművészeti társulat kettős kiállítása
  • Éber László: Műemléki kérdések
  • Reklám, üzlet, iparművészet
  • Szakirodalom
  • Pályázatok
  • Művészeti oktatás
  • Kiállítások
  • Múzeális ügyek
  • Különfélék
 • 2. szám
  • Márkus László: A nézőtér problémája
  • Lengyel Géza: A bécsi magyar ház
  • Divald Károly: Az Iparművészeti Múzeum kehelykiállítása
  • Nádai Pál: Budapest barátai és Páris barátai
  • Tonelli Sándor: Iparművészeti kiállítás Párisban
  • Szakirodalom
  • Pályázatok
  • Művészeti oktatás
  • Lakás művészet
  • Agyagipar
  • Múzeális ügyek
  • Különfélék
  • I. melléklet
  • Paul Poiret: Estélyi ruha
 • 3. szám
  • Nádai Pál: Francia ízlés
  • Georges Lechevallier-Chignard: A kerámia és az üvegesség
  • Bernouard F.: A művészi könyv
  • Henri Clouzot: Vas, bronz és más fémek
  • Emile Belville: Ékszerek és dísztárgyak
  • Louis Sue: A modern bútor
  • Kiállítások
  • Krónika
  • Művészeti oktatás
  • Pályázatok
  • Különfélék
 • 4. szám
  • Mihalik József: A krasznahorkai mauzóleum
  • Rózsaffy Dezső: Művészeti múzeumok a vidéken
  • Hevesi Sándor: Mozart és Beethoven az operaházban
  • Szakirodalom
  • Pályázatok
  • Művészeti oktatás
  • Népművészet
  • Krónika
 • 5. szám
  • Bárczy István: Iparművészetünk küzdelmei és feladatai
  • Gerő Ödön: Magyar interiőrök
  • Gy.: Az Iparművészet Könyve III. kötete
  • Juhász Árpád: A matyóviselet dekoratív szépségéről
  • A szociális művészet
  • Szakirodalom
  • Pályázatok
  • Kiállítások
  • Múzeális ügyek
  • Népművészet
  • Krónika
 • 6. szám
  • Lyka Károly: Egy pár színes cserépdarab (Ligeti Miklós majolikái)
  • Felvinczi Takács Zoltán: Kínai művészeti alkotások magyar tulajdonban
  • Nádai Pál: Történeti kertekről
  • Spiegel Frigyes: Egy szociálista művész (Biró Mihály)
  • Hazai borzalmak
  • Kiállítások
  • Népművészet
  • Művészeti oktatás
  • Krónika
  • Szakirodalom
 • 7. szám
  • Vig Albert: Az Orsz. m. kir. Iparművészeti Iskola és a sz.-főv. Iparrajz Iskola kiállításának tanulságai
  • Melier Simon: Az anyagszerüség elve a modern iparművészetben
  • Külföldi kiállítások: Boroszló, Lipcse, Páris, Gand (Tonelli, Szentiványi, Nádai, Siklóssy)
  • Pályázatok
  • III. melléklet
  • Székesfővárosi iparrajziskola. Grafikusok szakosztálya (litográfusok)
  • Kiállítások
  • Szakirodalom
  • IV. melléklet
  • Az agyagipari műhelyben készült vázák
  • Székesfővárosi iparrajziskola. Brügge. Tervezte: Lakatos Artúr. Szövőipari műhelyben Stiaszny Aladár szakoktató vezetésével készült szövött faliszőnyeg
  • Krónika
  • V. melléklet
  • Székesfővárosi iparrajziskola szövőipari műhelye. Csomózott szőnyeg részlete. (Tervezte: Mayer Antal. Tanár: Lakatos Artur. Szakoktató: Stiaszny Aladár)
 • 8. szám
  • Kozma Lajos: Az iparművészet fejlődésének új irányáról
  • VI. melléklet
  • Székesfővárosi iparrajziskola. Üvegfestők szakosztálya. (Tanár: Kälber Dezső. Szakoktató: Feigl Rikárd)
  • Sztrakoniczky Károly: Az építőművészet kritikája
  • Lengyel Géza: Kozma Lajosról
  • Nádai Pál: Silhouettek
  • Hazai borzalmak
  • Szakirodalom
  • Művészeti oktatás
  • Kiállítások
  • VII. melléklet
  • Veszprém- és borsodmegyei szűr.
 • 9. szám
  • Körösfői K. Aladár: A népművészetről
  • Gróh István: Népies nyomok középkori művészetünkben
  • Ács Lipót: A Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya és művészeti kulturánk
  • Lesznai Anna: Háziipar és népművészet
  • VIII. melléklet
  • Tornyos nyoszolya háta. (Sárköz)
  • Pályázatok
  • Népművészet
  • Szakirodalom
  • Krónika
  • IX. melléklet
  • A két felső szegély, Buzsáki (Somogy) hímzés . Az alsó szegély Sokác (Mohács) fejkötő hímzése
 • 10. szám
  • Bernády György: A marosvásárhelyi Közművelődési Ház
  • Ybl Ervin: A iparművészet főproblémája
  • Nádai Pál: Műkedvelők
  • Múzeális ügyek
  • Művészeti oktatás
  • Kiállítások
  • Krónika
  • Szakirodalom
  • X. melléklet
  • A magy. kir. dohányjövedék szivarkadobozainak új címkéi. Tervezték a m. kir. iparművészeti iskola grafikai osztályában. (Szaktanár: Helbing Ferenc)
DC Metadata
Title:
Magyar Iparművészet 16. évfolyam 1913
Authors:
Györgyi Kálmán szerk
Publisher:
Magyar Iparművészeti Társulat
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Művészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása