Ugrás a tartalomhoz

Magyar Katonai Szemle, 1931 (1.évfolyam, 1.negyedév)

Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Előszó. Írta: vitéz Gömbös Gyula honvédelmi miniszter
 • ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK
  • Az új Európa hadseregei. Írta: Réczey Ferenc vkszt. százados
  • A harckocsik alkalmazása és a jövő harcászata. Írta: Horváth László vkszt. ezredes
  • A harckocsik alkalmazása és a jövő harcászata. Írta: Horváth László vkszt. ezredes
  • A harckocsik alkalmazása és a jövő harcászata. Írta: Horváth László vkszt. ezredes
  • Potiorek. Írta: Julier Ferenc ny. ezredes
  • A hátország gáz- és légvédelme. Írta: Markovits Árpád főhadnagy
  • Az önálló légiháború irányelvei, eszközei és lehetőségei. Írta: vitéz Szentnémedy Ferenc vkszt. százados
  • A kerékpáros kiképzés: Írta: Kemechey Jenő főhadnagy
  • A lotharingiai bástya és annak veszélyei. Írta: Welsch Ottó német birodalmi szkv. őrnagy. (Fordította: Csaszkóczy Emil ezredes)
  • A tüzérség a világháborúban. Írta: Riedl Lajos ny. altábornagy
  • Gázóvóhelyek. Írta: Dercsényi László főhadnagy
  • A repülőfegyverzet kérdése. Írta: vitéz Szentnémedy Ferenc kszt. százados
  • Becsületügyek elbírálása. Írta: Szilágyi István ny. ezredes
  • Bem halálának nyolcvanadik évfordulójára. Írta: Balás György báró, ny. táborszernagy
  • Harcászat vagy hadászat. Írta: Zeidner Ferenc vkszt alezredes
  • Összműködés a tüzérséggel. Írta: vitéz Kováts Kálmán őrnagy
  • Douhet: Az 19... évi háború. Írta: vitéz Szentnémedy Ferenc vkszt. százados
  • A hivatalos térképek helyesbítése. Írta: Kogutowitz Lajos őrnagy
  • Tisztképzés az Északamerikai Egyesült Államokban. Írta: Erdős László százados
  • Hogyan nyerte meg Anglia a keleti háborút. Írta: Welsch Ottó német birodalmi szkv. őrnagy. (Fordította: Csaszkóczy Emil ezredes)
  • A jóvátétel. Írta: Gabányi János ny. tábornok
 • A GYALOGSÁGI LÖVŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI
  • Példa egy golyószórós raj harcszerű lövésére. Írta: Schürger Jenő őrnagy
  • Rövid távra ható töltény géppuskához. Ismerteti a lövőiskola parancsnoksága
  • A géppuska, könnyű géppuska, golyószóró és a puska tűzhatásának összehasonlító lőkísérlete és annak kiértékelése. Írta: Schürger Jenő őrnagy
  • A golyószórók fejlődése és jövője. Írta: Kéler László
  • Összehasonlító és egyéb lőkísérletek közvetett és közvetlen irányzással tüzelő géppuskával. Írta: Kéler László
 • MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK
  • Lőporelégési törvény. Írta: Szalber Lajos főtanácsnok
  • A központi hatalmak tüzérségi gázlövedékei a világháborúban. Írta: Cségény István főhadnagy
  • Tüzérségi feladat. Kidolgozta: Árvay Viktor őrnagy
  • Tüzérségi feladat. Kidolgozta: Árvay Viktor őrnagy
  • Az időzítés számítása. Írta: Harmos Zoltán okl. mérnök
  • Az állásharc és annak berendezései korszerű megvilágításban. Írta: Vidos Géza ny. őrnagy
  • Repülőgépek teljesítménynövelése. Írta: Gyula István okl. gépészmérnök
  • Cölöpök becsavarása beverés helyett. Ismerteti: Mezey Zoltán ny. alezredes
 • KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÖZLEMÉNYEK
  • Olvasóinkhoz. Írta: Pachner Guidó vezérhadbiztos
  • Gazdászat-közigazgatási szolgálatunk. Írta: Jósa Kálmán I. oszt. főhadbiztos
  • Élelmezés a helyszínről hadműveletek alatt. Írta: Putz Mátyás II. oszt. főhadbiztos
  • Hadbiztosi térképek. Írta: Grau Menyhért alhadbiztos
  • A magyar gyáripar és kapcsolatai a hadsereg ellátásával. Írta: Fogarassy József dr. alhadbiztos
  • Élelemadagok háborúban. Írta: Kereső József II. oszt. főhadbiztos
  • Az élelem beszerzésének szervezése egy hadseregnél. Írta: Hováth Géza hadbiztos
  • A korszerű hadbiztossági szolgálat műszaki kérdései. Írta: Malatinszky-Petrovics Miklós alhadbiztos
 • ORVOSI KÖZLEMÉNYEK
  • Célkitűzés. Írta: Franz Géza dr.
  • A francia egészségügyi tisztikar. Írta: Bergmann Rezső dr. törzsorvos
  • A világháború hatása a tuberculosis elterjedésére és a tuberculosis elleni védekezés. Írta: Metzger Fülöp dr. I. oszt. főtörzsorvos
  • A téli szabadtéri sportok ártalmai. Írta: Schmid Gyula dr. főorvos
  • Szívsérülések. Írta: Frank Richard dr. I. oszt. főtörzsorvos
  • Újoncbetegségek. Írta: Solymossy Dezső dr. főorvos
  • A honvédorvos szerepe múltban és jelenben. Írta: Zimányi Vidor dr. ezredorvos
  • A hólyaghurutról. Írta: Lill Győző dr. főorvos
  • Mikor viseljünk szemüveget. Írta: Kretz Tibor dr. főorvos
 • A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI
  • Beköszöntő. Írta: Markó Árpád tanácsnok
  • A m. kir. Hadtörténelmi Levéltár. Ismerteti: Ajtay Endre altanácsnok
  • Női fegyencekkel szemben követendő eljárás 1805-ben. Ismerteti: vitéz Berkó István főtanácsnok
  • Drégelyvár ostromáról jelentés 1552-ből. A magyar nemesi testőrség 1795. évi parancskönyvéből. Ismerteti: Gavra József altanácsnok
  • II. Rákóczi Ferenc utasítása a várbeli szolgálat ellátására és a várak védelmére. Ismerteti: Markó Árpád ny. alezredes
  • Mária Terézia rendelete a szabadgondolkodók ellen. Ismerteti: Timon Béla ny. százados
  • Az utolsó nemesfelkelés magyarnyelvű szabályzatai 1809-ből. Ismerteti: Gavra József ny. őrnagy
  • Eredeti okmányok a Hadtörténelmi Levéltár régi levéltári osztályából. Ismerteti: Gavra József ny. őrnagy
  • Intézkedések Mária Terézia pozsonyi koronázásához. Ismerteti: Markó Árpád ny. alezredes
  • Komárom várának átadása 1849-ben. Ismerteti: Timon Béla ny. százados
  • A huszár név eredetének vitája. Ismerteti: vitéz Berkó István
 • LÓISMERET ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
  • A lóápolás hajdan és most. Írta: Turba István dr. törzsállatorvos
  • A helyes pataápolás. Írta: Imreh Miklós dr. törzsállatorvos
  • Állatokról Aesopustól Jack Londonig. Írta: Nikoleth Ede dr. főállatorvos
  • Kancák fedeztetéséről és meddőségéről. Írta: Marosfy Lajos méneskari főállatorvos
  • Állategészségügyi szolgálat a világháborúban. Írta: Aschenbrenner Ernő dr. főállatorvos
  • Napsugárokozta csüdsömör. Írta: Döme István dr. törzsállatorvos
  • Szemtüköri vizsgálatok a rozettaalakú reflexek és homályok eredetéről. Írta: Szutter László dr. főállatorvos
 • SPORTKÖZLEMÉNYEK
  • A sport jelentősége a nemzet életében. Írta: vitéz Somogyi Endre vkszt. őrnagy
  • Az epéevívásról. Írta: Gellér Alfréd vívómester
  • Az epéevívásról. Írta: Gellér Alfréd vívómester
  • Az epéevívásról. Írta: Gellér Alfréd vívómester
  • A magyar hosszútávfutás viszonylagos gyengeségének okai. Írta: Somfai Elemér főelőadó
  • Reggeli testgyakorlás a csapatnál. Írta: Molnár Ferenc főelőadó
  • Reggeli testgyakorlás a csapatnál. Írta: Molnár Ferenc főelőadó
  • Visszaemlékezés a stockholmi olympiai vívóversenyre és az akkori vívó-életre. Írta: vitéz Somogyi Endre vkszt. őrnagy
  • Szabadtéri sport a csapatnál. Írta: Somfai Elemér főelőadó
  • Tapasztalatok az 1930. év novemberében New-Yorkban és Torontóban rendezett lovasmérkőzésekről és az ezzel kapcsolatos amerikai útról. Írta: Malanotti Lajos ezredes
  • A magyar atletika fejlődése. Írta: Somfai Elemér főelőadó
DC Metadata
Title:
Magyar Katonai Szemle, 1931 (1.évfolyam, 1.negyedév)
Publisher:
Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Hadügy - Hadtörténet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása