Ugrás a tartalomhoz

Muzeumi és Könyvtári Értesítő 1. évfolyam (Budapest, 1907)

Mihalik József szerk.

Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. füzet
  • Előszó
  • Szalay Imre: Múzeumainkról
  • Terenczi Zoltán: A nép- és városi közkönyvtárakról
  • Divald Kornél: Archaeologiai kutatások (3 ábrával)
  • Zoltai Lajos: Jelentés a Debreczeni Városi Múzeum 1906. évi régészeti ásatásairól (29 ábrával)
  • Dr. Gulyás Pál: A könyvtári anyag kiselejtezése
  • Mihalik József: Egy régi templomi székről
  • T. G.: Múzeumok és műemlékek
  • Kisebb közlemények
  • Hivatalos közlemények
 • 2. füzet
  • Wlassics Gyula: Kultúrpolitikánk feladatai
  • Szalay Imre: A Német Múzeum Münchenben (3 ábrával)
  • Ferenczi Zoltán: Az olvasásról a köz- és népkönyvtárakkal kapcsolatban
  • Gulyás Pál dr.: A hamburgi népkönyvtári intézmények (1 ábrával)
  • Divald Kornél: Árvamegyei kutatások (7 ábrával)
  • Csiki Ernő: A vidéki múzeumok természetrajzi gyűjteményeiről (3 ábrával)
  • Gerecze Péter dr.: A pécsi székesegyház építészeti és szobrászati, emlékei (6 ábrával)
  • Mihalik József: A bártfai epitáfiumok (3 ábrával)
  • A Sárosvármegyei Múzeum megnyitása (1 ábrával)
  • Hivatalos közlemények
 • 3-4. füzet
  • Fraknói Vilmos: Visszatekintés egy évtized munkásságára (1898—1907.) (8 ábrával)
  • Pósta Béla: Kőemlékek fölállítása az Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában (13 ábrával)
  • Horváth Géza dr.: A Newyorki Természetrajzi Múzeum (7 ábrával)
  • Terenczi Zoltán: A népkönyvtárak nemei
  • Mihalik József: Zemplénmegyei őstelepek (38 ábrával)
  • Gulyás Pál dr.: A hamburgi népkönyvtári intézmények (11.)
  • Divald Kornél: Liptómegyei kutatások (9 ábrával)
  • Zoltai Lajos: Debreczen sz. kir. város múzeumának régészeti ásatásai 1905-ben (28 ábrával)
  • Rhé Gyula: A szentistváni bronzlemezek (1 ábrával)
  • Kovách Aladár: Népies hímzések Tolnamegyéből (13 ábrával)
  • Rexa Dezső: Az árvamegyei Csaplovics-könyvtár története (1 ábrával)
  • Szendrei János dr.: Az amateur-kiállítás (12 ábrával)
  • Mihalik József: Egy elfeledett kép (1 ábrával)
  • Varjú Elemér: Gróf Károlyi Sándor temetési czímere (1 képmelléklettel)
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom
  • Hivatalos közlemények
DC Metadata
Title:
Muzeumi és Könyvtári Értesítő 1. évfolyam (Budapest, 1907)
Authors:
Mihalik József szerk.
Publisher:
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Könyvészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása