Ugrás a tartalomhoz

Muzeumi és Könyvtári Értesítő 2. évfolyam (Budapest, 1908)

Mihalik József szerk.

Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. füzet
  • Szalay Imre: Az Erzsébet Királyné Emlékmúzeum (9 ábrával)
  • Mihalik Sándor: Orsova és környékének régiségei (48 ábrával)
  • Dr. Gerevich Tibor: A régi umbriai iparművészet a perugiai kiállításon (9 ábrával)
  • Rexa Dezső: Az árvamegyei Csaplovics-könyvtár története (11.)
  • Marosi Arnold: Újabb leletek a korai középkorból a Pécsi Városi Múzeumban (20 ábrával)
  • Darnay Kálmán: Hogyan tárjuk föl az őskori urnasírokat? (3 képes táblával s 1 ábrával)
  • Irodalom
  • Hivatalos közlemények
 • 2-3. füzet
  • Dr. Sebestyén Gyula: Dr. Schönherr Gyula (1 ábrával)
  • Rexa Dezső: A budapesti Nemzeti Szinház könyv- és levéltára
  • Divald Kornél: Néprajzi jegyzetek Sáros vármegyéből (8 ábrával)
  • Dr. Kuzsinszky Bálint: Magyarországon talált római kőemlékek a vidéki múzeumokban s egyéb helyeken (1. közlemény, 56 ábrával)
  • Rexa Dezső: Az árvamegyei Csaplovics-könyvtár története (111. közlemény)
  • Rhé Gyula: Apolló- és lares-szobor Veszprémben (6 ábrával)
  • Zollai Lajos: A hajdúsámsoni bronzkincs (11 ábrával)
  • Harsányi István: A sárospataki ref. főiskola metszetgyüjteménye (1. közlemény)
  • Darnay Kálmán: A halom- és veremsírok föltárása
  • Dr. Gulyás Pál: A berlini és charlottenburgi népkönyvtárak (5 ábrával)
  • M. I: A kassai fazekasczéh artikulusai 1574-ből
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom
  • Külfüldi szemle
  • Hhivatalos közlemények
 • 4. füzet
  • Wlassics Gyula: Kultúrpolitikai kérdések
  • Gerevich Tibor dr.: A fénykép a múzeum szolgálatában
  • Szendrei János dr.: Magyarország középkori várai
  • Berkeszi István dr.: A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Temesvárott (6 ábrával)
  • Harsányt István: A sárospataki ref. főiskola metszetgyűjteménye (11. közlemény)
  • Divald Kornél: Beszterczebányai kályhák (képes melléklettel s 2 ábrával)
  • Kisebb közlemények
  • Külföldi szemle
  • Hivatalos közlemények
DC Metadata
Title:
Muzeumi és Könyvtári Értesítő 2. évfolyam (Budapest, 1908)
Authors:
Mihalik József szerk.
Publisher:
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Könyvészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása