Ugrás a tartalomhoz

Muzeumi és Könyvtári Értesítő 3. évfolyam (Budapest, 1909)

Mihalik József szerk.

Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. füzet
  • Balogh Bertalan: Nemzeti stílusokról
  • Radisics Jenő: Tanulságok
  • Dr. Gulyás Pál: Népkönyvtári intézmények Párisban (1 ábrával)
  • Visegrádi János: Egyházi ötvösművek Zemplén vármegyéből (5 ábrával)
  • Zoltai Lajos: Réz- és bronzkori leletek Debreczen város múzeumában (19 ábrával)
  • Arnhold Nándor: A Pécsi Városi Múzeum ormánsági gyűjteményének néhány felvétele (18 ábrával)
  • Harsányi István: A sárospataki ref. főiskola metszetgyüjteménye (111. közlemény)
  • Kisebb közlemények
  • Külföldi szemle
  • Hivatalos közlemények
 • 2-3. füzet
  • Mihalik József: A múzeumi építkezések államsegélyeinek törlesztéses kölcsönnel való fedezése
  • Báró Miske Kálmán: A stratigraphikus beszerzésekről (4 ábrával)
  • Mihalik József: Kürmesszer Péter (3 ábrával)
  • Divald Kornél: Zólyommegyei kutatások (9 ábrával)
  • Dr. Gulyás Pál: A londoni községi népkönyvtárak (5 ábrával)
  • Marosi Arnold: Ásatás a pécsi népvándorláskori sírmezőn (27 ábrával)
  • Harsányt István: A sárospataki ref. főiskola metszetgyüjteménye (IV-ik közlemény)
  • Kovách Jtladár: A Tolnamegyei Múzeum néprajzi osztálya (8 ábrával)
  • Zollai bajos: Bronzedények Hajdusámsonból és Csíkszentkirályról (11 ábrával)
  • Kisebb közlemények
  • Irodalom
  • Külföldi szemle
  • Hivatalos közlemények
 • 4. füzet
  • Wlassics Gyula: Elnöki megnyitó-beszéd a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége nagyenyedi közgyűlésén
  • Terenczi Zoltán : A könyvtárak, mint a nemzeti művelődés eszközei
  • Hekler Antal dr.: Archaeológiai jegyzetek vidéki múzeumainkból 1. közl. (11 ábrával.)
  • Harsányi István: A sárospataki ref. főiskola metszetgyüjteménye. V-ik közlemény
  • Divald Kornél: A beszterczebányai múzeum (12 ábrával.)
  • Irodalom
  • Kisebb közlemények
  • Hivatalos közlemények
DC Metadata
Title:
Muzeumi és Könyvtári Értesítő 3. évfolyam (Budapest, 1909)
Authors:
Mihalik József szerk.
Publisher:
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Könyvészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása