Ugrás a tartalomhoz

Muzeumi és Könyvtári Értesítő 6. évfolyam (Budapest, 1912)

Mihalik József szerk.

Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • 1. füzet
  • Wlassics Gyula: A mi emlékiratunk
  • Darnay Kálmán: Tapasztalatok a veremsírok feltárása körül (1 képpel)
  • Divald Kornél: Turóczvármegyei kutatások
  • Marosi Arnold: A Fejérvármegyei és Székesfehérvári Múzeum őskori gyűjteménye (16 képpel)
  • Domonkos János: A gyulavarsándi Laposhalom tárgyairól (2 képpel)
  • Visegrádi János: Egyházi ötvösművek Zemplénvármegyéből. (111. közlemény 6 képpel)
  • Kovách Aladár: Tolnavármegye múzeuma régiségtárának újabb szerzeményei (4 képpel)
  • Az ingó műemlékek védelme
  • Zambra Alajos dr.: A régiségek és szépművészetek védelméről szóló 1909-ik évi olasz törvény végrehajtási szabályzata (11. bef. közlemény)
  • Harsányi István: A sárospataki ref. főiskolai könyvtár három, eddig ismeretlen passionalisa
  • Hivatalos közlemények
 • 2-3. füzet
  • Prohászka Ottokár: A kultura folytonossága
  • Báró Miske Kálmán: Bronzkori typologia. 1-ső rész, 1-ső fejezet. (77. képpel)
  • Traknói Vilmos: Egy amerikai közkönyvtár
  • Dr. Cserni Béla: Jelentés a Colonia Apulensis területén végzett ásatásokról
  • Dr. Roska Márton: A gyakorlati régészet köréből (11 képpel)
  • Mihalik József: A sümegi Darnay-Múzeum. (26 képpel)
  • A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelősége hatáskörébe tartozó közgyűjtemények fejlődése az 1911. évben.
  • A Főfelügyelőség hatáskörébe tartozó tudományos közgyűjtemények építkezési és berendezési ügyeinek állása 1912 június hó elején
  • Kisebb közleméynek
  • Irodalom
  • Hivatalos közlemények
 • 4. füzet
  • Wlassics Gyula: Elnöki megnyitó-beszéd a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének Budapesten (1912. okt. 20.) tartott közgyűlésén
  • Divald Kornél: Trencsénmegyei kutatások (10 képpel)
  • Harsányi István: 1. Rákóczy György sárospataki bibliája
  • Cserni Béla dr.: Jelentés a Colonia Apulensis területén végzett ásatásokról (11., befejező közlemény 28 képpel)
  • Darnay K. és Mihalik J.: Néhány szó a vidéki műtörténeti kiállításokról
  • Kőszeghy Elemér: Hazai ötvösczéhek pecsétjei. (18 képpel)
  • Kisebb közleméynek
  • Hivatalos közlemények
DC Metadata
Title:
Muzeumi és Könyvtári Értesítő 6. évfolyam (Budapest, 1912)
Authors:
Mihalik József szerk.
Publisher:
Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége és Országos Tanácsa
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Könyvészet
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása