Ugrás a tartalomhoz

Turisták Lapja, 1889 (1. évfolyam)

MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT-EGYESÜLET BUDAPESTI OSZTÁLYA

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Nagyobb czikkek
  • Burány János: Esztergomból a Dobogókőre
  • Gróf Csáky Albin: Elnöki jelentés
  • Dr. Csapodi István: Turistaság-e vagy turisztika?
  • Ebenspanger János: A Királykút Vasvármegyében
  • Dr. Fanzler-Buchala: Szepes-Remete (képpel)
  • Dr. Greisiger Mihály: A Magas-Tátra fenyvesei
  • Gyurcsovec Gusztáv: A föld gyomrában. Geológiai kéjutazás Selmeczbányán
  • Hanák Kolos: Érintkezés
  • Hanusz István: Néhány szó történelmi nevezetességű fáink érdekében
  • Dr. Herrmann Antal: A budakeszi Máriakép mondája
  • Dr. Herrmann Antal: Csobánka vidékéről (képpel)
  • Dr. Hunfalvy János: A hegymászásról
  • ifj. Jankó János: Adatok a pomázi szerbek néprajzához
  • ifj. Jankó János: A pomázi Kőhegy (képpel)
  • Jász Géza: A Tengerszemcsúcs megmászása
  • Jász Géza: A nógrádi és honti hegyvidék
  • Kiss József: Kirándulás a jakubjani havasra
  • Kolbenheyer Károly: Barlangliget (2 képpel)
  • Dr. Künstler Ignácz: Országos turista-kongresszus
  • Lóczy Lajos: A Kopasz Detunáta (2 képpel)
  • Dr. Marinovich Imre: Néhány szó a Magyarországi Kárpát-Egyesület közgyűlése alkalmából
  • Dr. Marinovich Imre: Válasz Dr. Róth Samu nyilatkozatára
  • Dr. Marinovich Imre: A Dobogókőn (képpel)
  • Dr. Marinovich Imre: Kirándulás a Mátrába (2 képpel)
  • Dr. Márki Sándor: A dubniki opálbánya
  • Materna Ede: Képek a Vág völgyéből. I. Illava és a Vápecz (képpel)
  • Mihalik József: Liptómegye természeti szépségei. I. A deménfalvi völgy
  • Mihalik József: Liptómegye természeti szépségei. II. A Gyömbér
  • Mihalik József: Liptómegye természeti szépségei. III. A Csorbai tó (2 képpel)
  • Páter Kálmán: Kirándulás a Gerlachfalvi csúcsra
  • Dr. Róth Samu: Pro domo
  • Dr. Schafarzik Ferencz: Kirándulás a Nagyszálra Vácz mellett
  • Strauch Béla: Felka (képpel)
  • Dr. Téry Ödön: Turistaság
  • Dr. Téry Ödön: Dr. C. A. Scherner † (arczképpel)
  • Dr. Thirring Gusztáv: A Dömörkapu (képpel)
  • Dr. Thirring Gusztáv: A szt.-endrei vasút fontossága a turistaság szempontjából
  • Dr. Thirring Gusztáv: A Pilis és a Dobogókő (3 képpel s 1 térképpel)
  • Dr. Thirring Gusztáv: Budapest környékének közlekedési eszközei (térképpel)
  • Dr. Thirring Gusztáv: A Pilisi Vaskapu (képpel)
  • Dr. Thirring Gusztáv: A térképolvasásról (rajzzal)
  • Dr. Thirring Gusztáv: A térképolvasásról (rajzzal)
  • id. Tirts Rezső: Selmeczbánya környéke. I. Séta a Tanád körül
  • id. Tirts Rezső: Selmeczbánya környéke. II. Föl a Tanádra
  • id. Tirts Rezső: Selmeczbánya környéke. III. Kalvária és Kisiblye
  • id. Tirts Rezső: Selmeczbánya környéke. IV. A szt.-antali út és a Szászi-hegy
  • Tisztelt Olvasóinkhoz
  • Pomázi vőfélyköszöntő
  • Rajecz-Teplicz és környéke (3 képpel)
  • Dr Róth Samu†
  • Év végén
 • Hangok a közönség köréből
  • Jász Géza: A. M.K.E. Budapesti Osztályának feladatairól
  • Dr. Oláh Gusztáv: Állandó tájképkiállítás
  • Mihalik József: A kirándulók zsebkönyvéről
  • Dr. Horváth Jenő: A helynevek megmagyarosításáról
 • Levelezés
  • id. Tirts Rezső: Selmeczbányáról
  • Weber Samu: Szepes-Béláról
 • Kirándulók kalauza
  • I. A Budapest-Szt.-Endrei vasút mentén
  • II. A Duna jobb partján
  • III. A Duna bal partján
  • IV. A Mátrában (Hanák Kolostól)
 • Hivatalos közlemények
  • Körlevelek az Osztály tagjaihoz
  • Körlevelek az Osztály tagjaihoz
  • Körlevelek az Osztály tagjaihoz
 • Irodalom
  • Dénes Ferencz: Tájékoztató a magy. Kárpátvidéken utazók számára
  • Gerlai, Imendörfer und Sziklay: Von Wien nach Budapest
  • Gönczy-Kogutowicz: Magyarország megyéinek kézi atlasza
  • Hátsek Ignácz: Budaepsti kirándulási térkép
  • Hátsek Ignácz: Magyarország vasúti térképe
  • Hegyesi Márton: Belényes és vidéke
  • Heksch Alexander: Illustrirter Führer durch die Karpathen
  • Kirándulók Zsebkönyve
  • Kogutowicz Manó: Budapesti turista-térkép
  • Mátra. A M. K. E. Mátra-Osztályának közlönye
  • Magyarországi Kárpát-Egyesület Évkönyve. XVI. évfolyam
  • Mihalik József: Liptómegye őskori telepeiről
  • Pechány Adolf: Kalauz a Vág völgyében
  • Pechány Adolf: Turista-kirándulások a Kis Fátrában
  • Schwartz Ottó: Szittnyai tájékoztató
  • Siegmeth Karl: Die Ungarischen Ostkarpathen
  • Siegmeth Karl: Von Wien, Budapest und Oderberg in die Hohe Tátra
  • Siegmeth Karl: Von Oderberg nach Budapest
  • Siegmeth Karl: Á travers la Hongrie
  • Sziklay János: Balatonvidéki kalauz
  • Sziklay János: A Balaton
DC Metadata
Title:
Turisták Lapja, 1889 (1. évfolyam)
Publisher:
MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT-EGYESÜLET BUDAPESTI OSZTÁLYA
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Szabadidő
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása