Ugrás a tartalomhoz

Turisták Lapja, 1890 (2. évfolyam)

MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT-EGYESÜLET BUDAPESTI OSZTÁLYA

This content can be viewed by proper right or from certain ip addresses. In so far as You are allowed, log in, please or look for the EISZ office.
 • Nagyobb czikkek
  • Dr. Csapodi István: A turistaság egészségtana
  • Dr. Csapodi István: A turistaság egészségtana
  • Ebenspanger János: Vasvármegye a turistaság szempontjából (4 képpel)
  • Báró Eötvös Loránd: Elnöki megnyitó
  • Felbinger Ubald: Kirándulásaim a Lomniczi csúcsra (képpel)
  • Fritz István: Kirándulás a Nagy- és Kis-Roszugyeczre (2 képpel)
  • Hanusz István: A természet játékai
  • Hanusz István: A Margitsziget fái
  • Dr. Hermann Antal: Főuri kirándulás Pomázra ezelőtt 100 évvel
  • Istvánffy Gyula: A Barbonczás
  • Dr. Jankó János: A pilis-szt.-kereszti karácsonyünnepély (képpel)
  • Jász Géza: A Fultán-kereszt felszentelése
  • Dr. Jelenffy Zoltán: Életveszély és lélekjelenlét magas hegyi kirándulások alkalmával
  • Kiss József: Pécs és környéke. I. Pécs (6 képpel)
  • Kiss József: Pécs és környéke. II. Abaliget
  • Kolbenheyer Károly: Adalékok a Magas-Tátra nomenklaturájához
  • Kolbenheyer Károly: A Magas-Tátra (10 képpel)
  • Dr. Kőrösy László: Esztergom tájszépségei
  • Dr. Kőrösy László: Esztergom tájszépségei
  • Majerszky Béla: Képek a Fátrából (4 képpel)
  • Dr. Marinovich Imre: Kirándulás a Keserűsre (képpel)
  • Dr. Márki Sándor: Bene vára a Mátrában
  • Mihalik József: Liptómegye természeti szépségei. IV. A Prószéki völgy
  • Mihalik József: Vándorlások Liptómegyében (6 képpel)
  • Mihalik József: A Magy. Kárpát-Egyesület szellemi munkásai érdekében
  • Moussong Géza: Kirándulás a Zsiványbarlanghoz (2 képpel)
  • Muttnyánszky Jenő: A Tátracsúcs
  • Dr. Nékám Lajos Sándor: Biharországból (16 képpel)368
  • Parrow Anna: A Rablókő mondája
  • Dr. Pechány Adolf: Képek a Vág völgyéből. II. Kirándulás Oroszlánkőre (2 képpel)
  • Dr. Rodiczky Jenő: A turistaságról
  • Dr. Schmidt Sándor: Nehány szó a fotografáló turistáknak
  • Siegmeth Károly: Az aggteleki barlang (képekkel)
  • Dr. Szabó József: Az Ágasvári trachyt-barlang a Mátrában (2 rajzzal)
  • Szerelemhegyiné Móczár Jolán: Alföldiek a Cziblesen
  • Dr. Szontagh Miklós: A Magas-Tátra télen
  • Szutórisz Frigyes: A Magyarországi Kárpát-Egyesület központosítása
  • Szutórisz Frigyes: A Magyarországi Kárpát-Egyesület központosítása
  • Téglás Gábor: A Retyezát hegyvilágából (4 képpel)
  • Dr. Téry Ödön: Turistaság külföldön
  • Dr. Téry Ödön: Dr. Róth Samu (arczképpel)
  • Dr. Téry Ödön: A Magyar Turista-Egyesület
  • Dr. Thirring Gusztáv: Titkári jelentés 1889. évről
  • Dr. Thirring Gusztáv: Válasz Szutórisz Frigyes úr czikkére
  • Id. Tirts Rezső: Selmeczbánya környéke. V. A Szittnya (2 képpel)
  • Veress Endre: Herkulesfürdő és környéke (5 képpel)
  • Weber Samu: Kirándulás a Kereszthegyre
  • Kirándulás a Vág völgyébe (2 képpel)
  • Tisztelt olvasóinkhoz
  • Az aggteleki cseppkőbarlang áttörése
  • Az amateur-fotografiai kiállítás megnyitása
  • Magyar földrajzi intézet
 • Irodalom
  • Chélard, Raoul: La Hongrie contemporaine
  • Győrffy, Ludwig: Geschichte und Beschreibung der Graner Basilika
  • Hankó Vilmos: Csíkmegye fürdői és ásványvizei
  • Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathen-Vereins IX. 1889
  • Kalotaszeg
  • Mágócsy-Dietz Sándor: Úti levelek Németország kertészetéről
  • Magyar állam közúti, vasúti és vízi térképe
  • Magyarországi Kárpát-Egyesület évkönyve XVII. 1890
  • Mátra. A Mátra-Osztály Közlönye
  • Molnár Viktor: Húsvéti tojások
  • Rundschau von Hermannstadt
  • Siegmeth Károly: Az aggteleki cseppkőbarlang
  • Utazók kézi könyvtára
  • Vasvármegye északnyugoti részének térképe. 1 : 75,000
DC Metadata
Title:
Turisták Lapja, 1890 (2. évfolyam)
Publisher:
MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT-EGYESÜLET BUDAPESTI OSZTÁLYA
Sources:
Arcanum Adatbázis Kft.
Language
Hungarian
Subjects
Szabadidő
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása