Ugrás a tartalomhoz

História 2001-056

Glatz Ferenc , Farkas Ildikó , Kristó Gyula , Farkas Ildikó , Wolfram, Herwig , Fried, Johannes , Kocsis Gabriella , Treštik, Dušan , Kocsis Gabriella , Niederhauser Emil , Kocsis Gabriella , Budak, Neven , Kocsis Gabriella , Gjuzelev, Vassil , Kocsis Gabriella , Font Márta , Kocsis Gabriella , Frank Tibor , Farkas Ildikó , Bóna István , Hovanyecz László , Szabó Károly, B. , Kertész István , Frisnyák Zsuzsa , Rackebrandt, Wolfgang , Held, Joseph , Farkas Ildikó , Glatz Ferenc

História

2. fejezet -

Bencések, ciszterciek

FARKAS Ildikó

Bencések, ciszterciek

A bencések (Ordo Sancti Benedicti) Szent Benedek által 539-ben alapított férfi rend. Az első nyugati szerzetesrend Itáliában már a 6. században elterjedt, majd a 7. századtól Angliában, Skóciában, a frankok között, a 8. századtól pedig Hispániában és a német területeken (744: Fulda alapítása) is megjelent. Az eredeti Szent Benedek-i elvekhez való visszatérést hirdető megújulás Cluny kolostorából indult a 10–11. században; a pápaság is a bencés szerzetesek mozgalmának segítségével próbálta megtisztítani az egyházat a túlzott világi befolyástól. A clunyi reform a francia, német, itáliai, hispániai és angliai területeken is éreztette hatását. Magyarországon a bencések nevéhez fűződnek az első térítések, misszionáriusi és lelkipásztori munkát végeztek, de az egyházszervezet kiépülésével e feladatokat a világi papság vette át, a bencések visszavonultak kolostoraikba. Az első Árpád-házi királyok szinte mindannyian alapítottak bencés monostort. (I. István alapította Pannonhalma, Pécsvárad, Zalavár, Zoborhegy, Bakonybél monostorait, I. András Tihanyban, I. Béla Szekszárdon és Kolozsmonostoron, I. Géza Garamszentbenedeken. I. László Koloson, Szentjobbon és Bátán alapított bencés monostort, amelyek főként hiteleshelyül szolgáltak, de a korabeli művelődésben, az oktatásban és főként az egyházi „képzésben” is kiemelkedő szerepet játszottak.)

Új rendek is születtek a Benedek-rendből, köztük a ciszterciek (1098), akik szegénységet, egyszerűséget és a saját munkájukból való létfenntartást hirdették, jelentősen hozzájárulva ezzel pl. a mezőgazdaság fejlődéséhez. Rendjük rohamosan terjedt el a latin kereszténység országaiban. Nálunk az Árpád-házi királyok alapították a jelentősebb ciszterci monostorokat.