Ugrás a tartalomhoz

História 2002-056

Glatz Ferenc , Láng István , Pálfy József , Medzihradszky Zsófia , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Mészáros Ernõ , Vajda György , Glatz Ferenc , Glatz Ferenc , Muszatov, Valerij , Keresztessy Csaba , Marx György , Papp Júlia , Ravasz Károly , Ravasz Károly , Anderle Ádám , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Stampa László , Farkas Ildikó , Held József

História

Képek

Képek

A tridenti zsinat 25. ülésén a kálvinista képrombolással szemben az ereklyék és szentképek készítésének és tiszteletének védelmét mondta ki. A zsinat az egri Líceum mennyezetfreskóján

Kegytárgyakat távolítanak el egy francia templomból. Olajfestmény

A párizsi Vendom-oszlop 1871. évi lerombolása, egykorú illusztráció

Amikor még álltak: a Hentzi-szobor a budapesti honvédelmi minisztérium elõtt...

Amikor még álltak: Mária Terézia lovasszobra Pozsonyban

Egy a több mint 50 ezer, az orosz bolsevikok által lerombolt, illetve bezárt templomból

Magyar szabadságharcosok a ledöntött Sztálin-szobornál, Budapest, 1956. október vége

A szobroknak is megvan a maguk sorsa: 1989-ben „szalonképtelenné” vált a Lenin-szobor Bukarestben

1989-ben „szalonképtelenné” vált a Gottwald-emlékmû Pozsonyban