Ugrás a tartalomhoz

História 2002-056

Glatz Ferenc , Láng István , Pálfy József , Medzihradszky Zsófia , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Mészáros Ernõ , Vajda György , Glatz Ferenc , Glatz Ferenc , Muszatov, Valerij , Keresztessy Csaba , Marx György , Papp Júlia , Ravasz Károly , Ravasz Károly , Anderle Ádám , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Stampa László , Farkas Ildikó , Held József

História

20. fejezet -

Önéletrajz

RAVASZ Károly

Önéletrajz

1921-ben születtem Pécsett, ahol iskoláimat a jogtudományi doktorátusig végeztem. Két félévet hallgattam a Budapesti Műszaki Egyetem Közgazdaság-tudományi Karán is.

1944-ben részt vettem az ellenállási mozgalomban, amit miniszterelnöki nyilatkozattal és a Magyar Szabadság Renddel ismertek el.

1945. januártól októberig az FKGP (melybe 1943-ban léptem be) központjában dolgoztam, először mint Varga Béla elnök titkára, végül mint a párt választási bizottságának egyik titkára.

1945 őszén felvételi vizsgát tettem a Külügyminisztériumba. A diplomáciai tanfolyam elvégzése és a diplomáciai szakvizsga 1946. augusztusi letétele után a minisztérium Politikai Osztályára osztottak be, majd novemberben kihelyeztek Pozsonyba, 1947. júliusban mint követségi titkárt Prágába, ahonnan 1948. áprilisban hívtak vissza. A minisztérium Gazdaságpolitikai Osztályán teljesített szolgálat után 1948. december 4-én a Külügyminisztériumból elbocsátottak.

Minthogy elhelyezkedni nem tudtam, illegálisan elhagytam az országot. Bécsi és oxfordi tanulmányok után az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Szervezeténél (IRO) helyezkedtem el, majd 1950 végén kivándoroltam Ausztráliába. Export-import cégeknél dolgoztam, majd saját kft.-t alapítottam, mely európai cégek ausztráliai képviseletét látta el. 1956 végén a strasbourgi Magyar Forradalmi Tanács, mely az 1944. évi ellenállás utódjává nyilvánította magát, megbízott ausztráliai képviseletével és a Szabadságharcos Szövetség ausztráliai megalapításával. Utóbbinak ausztráliai titkára lettem, majd a Forradalmi Tanács és a Nemzeti Bizottmány egyesülése után a Magyar Bizottság megbízott, hogy Barcza Györggyel együtt képviseljem a Rab Nemzetek ausztráliai tanácsában. Közvetítésemmel került sor arra, hogy H.V. Evatt, az Ausztrál Munkáspárt vezetője és Nehru Molotovnál kezdeményezzék, hogy tárgyaljon Kéthly Annával (l. História 1989/ 1–2. szám).

Emigrációm éveiben számos írásom jelent meg külföldi magyar folyóiratokban. 1962 végén hazatértem.

1962 és 1981 között a Magyar Kereskedelmi Kamarában, a Presto Külkereskedelmi Propaganda Vállalatnál, ennek beolvadása után a Hungexponál, majd az Intercooperation Rt.-nél, végül a Mahirnál dolgoztam. Voltam osztályvezető, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, a Kooperációs Központ megszervezője és vezetője, végül 1981. december 31-én a Mahirtól igazgatói cím használatára jogosult gazdasági tanácsadóként mentem nyugdíjba, de még nyugdíjasként néhány évet tevékenykedtem a Külkereskedelmi Minisztérium Kooperációs Osztályán. E közben több évig „nemzetközi marketing” témájú szakszemináriumot vezettem a közgazdasági egyetemen.

1982-től 1996-ig a McGraw-Hill kiadó gazdasági és szaklapjainak akkreditált budapesti tudósítója voltam.

1988-ban az egyik kezdeményezője voltam az FKGP működése újraindításának (L. Múltunk, 1998/ 4.). Az 1994–1998 ciklusban állandó meghívottja voltam az FKGP frakcióértekezletének, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának és tagja a Médiabizottságnak, vezetője az FKGP külpolitikai kabinetjének. 1996-ban az Országgyűlés 4 évre a Magyar Rádió Ellenőrző Testületének tagjává választott.

Jelenleg 81 éves nyugdíjas vagyok.