Ugrás a tartalomhoz

História 2002-056

Glatz Ferenc , Láng István , Pálfy József , Medzihradszky Zsófia , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Mészáros Ernõ , Vajda György , Glatz Ferenc , Glatz Ferenc , Muszatov, Valerij , Keresztessy Csaba , Marx György , Papp Júlia , Ravasz Károly , Ravasz Károly , Anderle Ádám , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Farkas Ildikó , Stampa László , Farkas Ildikó , Held József

História

27. fejezet -

Ismét a Habsburgokról

OLVASÓINK ÍRJÁK

STAMPA László (Kanada)

Ismét a Habsburgokról

A szájhagyomány mindig is része volt a történeti közgondolkodásnak. Tények és legendák határterületén mozgó emlékekből adjuk közre, rövidítve, kanadai olvasónk levelét.

Régóta előfizetője vagyok „lapunknak”. A 2002/2. számban a kelet-európai uralkodócsaládokról szóló, 2001/7. számhoz kiegészítéseket fűző olvasói levélhez szeretnék hozzászólni.

A dinasztiaalapító Ferdinánd bolgár cár is a Bourbon-Pármai családból házasodott. (Nemcsak Mihály román király és Habsburg Ottó, amint az az olvasói levélben szerepelt.)

II. Sándor szerb királynak valóban a bátyja, György volt a trónörökös. György azonban meggyilkolta a csicskását, mert az nem vitt el egy rózsacsokrot egy művésznőnek. (A trónörökös a földhöz vágta, majd ráugrott és agyontaposta a szerencsétlen embert.) Erre Györgyöt elmebetegnek nyilvánították és kizárták a trónörökösödési vonalból. Valóban az országban maradt 1945 után is, Titó Jugoszláviája tábornagyi nyugdíjat fizetett neki. A magyar nejéről most hallok először.

Nem a Karagyorgyevicsek voltak a magyarbarátok (ahogy az az olvasói levélben szerepel), hanem a megelőző dinasztia, az Obrenovicsok. Obrenovics Sándor királyt meggyilkolták a feleségével együtt, Draga királyné több darabban távozott a palotából az erkélyen keresztül. (A karddal lemetélt emlői előbb, aztán a királyné.) Sándor elődje és apja, Milán király eljött a kecskeméti vásárba, leállt beszélgetni a gazdákkal, hogy eladja a disznait. Milán az Osztrák–Magyar Monarchia melletti barátság híve volt, ellentétben a Karagyorgyevicsokkal, akik oroszbarátok voltak. (A trónra került I. Péter királynak orosz nagyhercegnő volt a felesége.)

A Habsburg- és a Savoyai-család valamikor házasodott egymással. V. Ferdinánd magyar királynak Anna Karolina savoyai hercegnő volt a felesége, míg a nagy Habsburg-püfölő II. Viktor Emánuel piemonti, majd olasz király felesége Adelhaid osztrák hercegnő volt. Most, hogy mindkét család alól kihullott a trónszék, igazán összebékülhetnének egymással.

Rudolf trónörökös elhunyta után Ferenc József öccse, Károly Lajos lett a trón örököse, röviddel Rudolf után azonban ő is elhalálozott. Három fia volt: a magyargyűlölő Ferenc Ferdinánd, a magyarkedvelő és nyelvünket beszélő Ottó főherceg és Ferdinánd, akit rangon aluli házasságáért kitagadtak a családból és az aranygyapjas rendből, megfosztották vezérőrnagyi rangjától és megtiltották neki a család nevének a használatát. Attól kezdve Ferdinánd Burgnak nevezte magát. Burgékról nem tudok semmit, lehet, hogy nem volt utóduk. Míg Hochenbergékről – Ferenc Ferdinánd és Chotek Zsófia leszármazottairól – igen, ők egy időben a Habsburg-család ügyvédei voltak.

Albrecht főhercegről, Frigyes főherceg fiáról azt hallottam (a mostohanagyapám testvére Frigyes főherceg birtokain volt főerdész, onnét tudom), hogy amikor az ifjú Albrecht kiment a földekre, az akkori mezőgazdasági őstermelők mondták: Itt jön az ifjú Prónay! Albrecht ugyanis Prónay György huszár századosra hasonlított, aki Frigyes szárnysegédje volt, később a kis Albrecht főherceg nevelője és ezredes. A történet háttere: Frigyes hatalmas Habsburg–Este-i vagyont örökölt, amelyet csak akkor kaphatott meg, ha fiúörököst „produkált”, különben Ferenc József ágára szállt volna a vagyon. Izabella főhercegasszony már rengeteg leányt szült, de fiút nem. A végén mégiscsak Frigyes kapta meg az örökséget...

Ferenc Ferdinánd szorgalmasan látogatta Frigyes főhercegék házát, Izabella mama így abban reménykedhetett, hogy egy császárnak lesz az anyósa. Ferenc Ferdinánd azonban hamarosan tisztázta, hogy Chotek Zsófia grófnő udvarhölgy kedvéért teszi ezt. (A szobalány az udvarhölgy szobájában az éjjeliszekrény fiókjában talált egy FF monogrammal ellátott dupla fedelű aranyórát.)

Úgy tudom, Albrecht – aki a hungaristák titkos királyjelöltje volt V. Béla néven – Argentínába távozott, és azóta meghalt. A vagyont leánytestvérei örökölték és átalakították részvénytársasággá. Albrecht második házasságot is kötött, Bocskai Katalin okl. tanítónővel, a frigyből Sarolta kir. hercegnő származott. Sorsukról nem tudok semmit. Remélem, hogy az osztálynélküli társadalom nem részesítette Katalin hercegasszonyt és Sarolta hercegnőt olyan elbánásban, mint Lutz Gizellát, akit évekig tömlöcben tartottak csak azért, mert hat hónapig Szálasi Ferencné volt. Úgy tudom, Albrecht Katalintól is elvált.

Javaslom, hogy a folyóirat nyisson egy „petykarovatot” olyan anyagok számára, melyek levéltárakban nem találhatók.