Ugrás a tartalomhoz

Aerodinamika

Rohács József, Gausz Zsanna, Gausz Tamás (2012)

Typotex Kiadó

A jegyzet a szerzők 20–30 éve folyamatosan tartott egyetemi kurzusai, külföldi egyetemeken szerzett tapasztalatai, tervezési, fejlesztési, kutatási és minősítő-vizsgálati tevékenységük alapján készült. A Műegyetemen az aerodinamikai oktatás jelenleg három szinten valósul meg: az első, a tantárgy elméleti-fizikai alapjainak az ismertetése a hő- és áramlástan keretében, a második a BSc szintű képzés aerodinamika tantárgya, mely a graduális képzés jelenlegi jegyzetbe foglalt anyagát tartalmazza, végül a posztgraduális MSc. képzésben. Ez a mű az előadások tömör, a várható fejlődési irányokra kitekintő, érdekességekkel bővített jegyzete. Az első fejezetben a dinamikus repülésben alapvetően fontos felhajtóerő-képzést ismerteti, a kis- és nagysebességű repülést, a turbulens atmoszféra hatásait. A másodikban a valóságos közegekben fellépő ellenállások keletkezését, az ellenállás növelésének és csökkentésének lehetőségét, a teljes repülőgép-ellenállását tárgyalja. A harmadik fejezetben a határrétegre vonatkozó legfontosabb ismereteket mutatja be, a negyedikben a véges szárnyak működését. A gázdinamika – a nagysebességű repülésre vonatkozó ismeretek, így a gázdinamika alapismeretei, a szakadási felületek és a lökéshullámok – az ötödik fejezetben találhatók. A hatodik fejezet az instacionárius áramlásokra vonatkozó alapismereteket foglalja össze. A hetedik fejezet a szárnyprofilok geometriai és aerodinamikai jellemzésével, sajátosságaival, a profilok tervezésével és alkalmazásával foglalkozik. A nyolcadikban kerül sorra a forgástestek aerodinamikai vizsgálata, a kilencedikben a forgószárnyas repülőgépek aerodinamikája. A jegyzet a tananyag elsajátításának szempontjából legfontosabbnak ítélt szakirodalmi művek felsorolásával zárul.Ez a jegyzet az angol-amerikai jelölésrendszert és az SI mértékegységet alkalmazza.A szerzők köszönetüket fejezik ki Jankovics Istvánnak a jegyzet összeállításában, ellenőrzésében és az ábrák szerkesztésében nyújtott áldozatos munkájáért.

Table of Contents

Downloads
Rohacs_Gausz_Aerodinamika.pdf
DC Metadata
Title:
Aerodinamika
Authors:
Rohács József, Gausz Zsanna, Gausz Tamás
Publisher:
Typotex Kiadó
Contributors:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Date
2012.09.30.
Identifier:
[URI]
Sources:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-614-7]
Language
Hungarian
Coverage:
2012-2017 Magyarország
Subjects
Aerodinamika, aerodinamikai modellek, gázdinamika, felhajtóerő, ellenállás, indukált ellenállás, parazita ellenállás, hullámellenállás, ellenállás-csökkentés, ellenállás-növelés, határréteg, görbült felület, véges szárny, szárnyvég-kialakítások, párnahatás, cirkuláció, cirkulációeloszlás, szakadási felület, lökéshullám, merőleges lökéshullám, ferde lökéshullám, instacionaritás, síklap, szárnyprofil, szubszonikus profil, transzszonikus profilok, szuperszonikus profilok, szárnyrács, szárnymechanizáció, forgástestek, repülőgéptörzs, hajtóműgondola, forgószárnyak, helikopter, tengelyirányú átáramlás, általános átáramlás.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása