Ugrás a tartalomhoz

Az éghajlatváltozás okai és következményei

Gelencsér András, Molnár Ágnes, Imre Kornélia (2012)

Pannon Egyetem

4.5 A légköri összetétel változásának sebessége a földtörténeti múltban és napjainkban

4.5 A légköri összetétel változásának sebessége a földtörténeti múltban és napjainkban

De vajon miért adna okot az aggodalomra a légköri szén-dioxid koncentrációjának növekedése, amikor a most már 800 ezer évre visszamenően rendelkezésre álló légkör összetételi adatok alapján ez a földtörténeti múltban is széles határok között és viszonylag gyorsan ingadozott, nyilvánvalóan akkor még az ember közreműködése nélkül. A múltbeli légkör összetételére vonatkozó információkat az Anktarktiszon és Grönlandon mélyített jégfúrások adataiból nyerhetjük a jégbe zár buborékok (légzárványok) kémiai összetételének elemzése révén. Az anktarktiszi Dome Concordia kutatóállomáson mélyített 3 ezer méter hosszú jégfurat közel egymillió évről szolgáltathat mérési adatokat. Az összetétel elemzésével párhuzamosan ezekből a mintákból az oxigénizotópok arányának meghatározásával az uralkodó hőmérsékletre vonatkozó közelítő adat (ún. proxi) is nyerhető.

A 4.7 ábrán látható, hogy a múltbeli szén-dioxid bizonyos szabályszerűségeket követve valóban jelentős mértékben ingadozott az elmúlt 800 ezer év során.

4.7. ábra - A szén-dioxid kocentrációjának múltbéli változása jégminta elemzések alapján (Etheridge, 2009)

A szén-dioxid kocentrációjának múltbéli változása jégminta elemzések alapján (Etheridge, 2009)


A változás tartománya azonban a mainál jóval alacsonyabb értékek, 170 és 300 ppm között alakult. A szén-dioxid koncentrációváltozása az eljegesedések és a köztes melegebb időszakok (interglaciálisok) váltakozását követte, többnyire mintegy 800 éves késéssel. Ebből a laikusok azt a következtetést vonhatják le, hogy a szén-dioxid nem lehet oka, csak következménye az éghajlatváltozásnak. A szén-dioxid ebben a földtörténeti időszakban valóban a pozitív visszacsatolási mechanizmus része lehetett, éppúgy, mint a hitelkártya magas kamata sem önmagában oka az eladósodásnak, mégis a kiváltó ok (ez esetben egyszeri tartozás) keletkezése után jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, sőt hosszú évek elteltével annak már fő tényezője is lehet.

Az elmúlt 800 ezer évet bemutató ábrán egy gyorsan változó időszakból mindössze 50 éves intervallumot kiragadva és folyamatos szén-dioxid mérések 50 éves eredménysorával összehasonlítva megdöbbentő eredményre juthatunk (4.8 ábra).

4.8. ábra - A szén-dioxid koncentráció növekedés üteme 50 év alatt. (fekete vonal: napjainkban (Keeling-görbe), kék vonal: 800 ezer évvel ezelőtt)

A szén-dioxid koncentráció növekedés üteme 50 év alatt. (fekete vonal: napjainkban (Keeling-görbe), kék vonal: 800 ezer évvel ezelőtt)


 A földtörténeti múltban lezajlott, kisebb nagyításban hirtelennek tűnő változás üteme szinte eltörpül a napjainkban tapasztalható koncentrációváltozás sebességéhez képest. Míg a múltban (800 ezer évvel ezelőtt) 50 év alatt legfeljebb 1,5 ppm-et változhatott a szén-dioxid koncentrációja, addig az elmúlt 50 évben ez növekmény 60 ppm volt. A sebességbeli különbség éppen 40-szeres, amire az ismert földtörténeti múltban nem volt példa!