Ugrás a tartalomhoz

Az éghajlatváltozás okai és következményei

Gelencsér András, Molnár Ágnes, Imre Kornélia (2012)

Pannon Egyetem

6. fejezet - Egyéb üvegházhatású gázok

6. fejezet - Egyéb üvegházhatású gázok

6.1 Dinitrogén-oxid

A dinitrogén-oxid globális átlagkoncentrációja 1998-ban 314 ppb volt, amiből a teljes légkörben 1510 millió tonna N egyenérték adódik. A két félgömb között a dinitrogén-oxid koncentrációja alig tér el egymástól (0,8 ppb), annak ellenére, hogy a dinitrogén-oxid forrásainak 60 %-a az északi féltekén található. A dinitrogén-oxid koncentrációja a magassággal sem változik a troposzférán belül, de a sztratoszférában erős gradiens figyelhető meg, összhangban azzal, hogy a dinitrogén-oxid a sztratoszferikus ózon katalitikus bontásában szerepet játszó NOx legfontosabb forrása. A dinitrogén-oxid ismert forrásait a 6.1 táblázat mutatja, ahol a becslések bizonytalansági tartományai is fel vannak tüntetve.

6.1. táblázat - A dinitrogén-oxid forrásainak erőssége, illetve azok bizonytalansága. (Dolman, 2008)


Az egyes források erősségének globális becslésében nagy a bizonytalanság. N-egyenértékben az éves becsült globális kibocsátás 17,7 millió tonna. A legnagyobb kibocsátást az intenzív mezőgazdasági művelés által felerősített nitrogénforgalmú talajokból történő emisszió képviseli. Az így becsült emisszió összhangban van az utóbbi 150 év légköri dinitrogén-oxid koncentrációjának mért növekedésével. A dinitrogén-oxid talajbeli emissziója esetében az elkövetkező évtizedekben egyre gyorsuló ütemű növekedés várható, ugyanis a foszforban szegény trópusi talajok esetében a műtrágyázás során bevitt nitrogénből jóval nagyobb arányban szabadul fel a dinitrogén-oxid, amire a talajhőmérséklet növekedése is rásegíthet. Az ipari források között a nylon előállítása, a salétromsavgyártás, az erőművek kibocsátása és kisebb mértékben a katalizátorokkal felszerelt járművek emissziója szerepel.

A dinitrogén-oxid a troposzférában gyakorlatilag inert, fotokémiai bomlása illetve reakciója csak a sztratoszférában lehetséges. Ebből becsült légköri tartózkodási ideje 120 év.

A troposzférában a dinitrogén-oxid koncentrációja az ipari forradalom előtti 270 ppb értékről 1998-ra 314 ppb-re nőtt, amint az a 6.1 ábrán látható.

6.1. ábra - A dinitrogén-oxid koncentrációjának idő és térbeli változása. (Forrás: NOAA).

A dinitrogén-oxid koncentrációjának idő és térbeli változása. (Forrás: NOAA).


A növekedés üteme az elmúlt két évtizedben 0,8 ppb év-1 körül alakult, de az egyes évek között jelentős eltérések lehetnek.