Ugrás a tartalomhoz

Az éghajlatváltozás okai és következményei

Gelencsér András, Molnár Ágnes, Imre Kornélia (2012)

Pannon Egyetem

8.7 Kérdések

8.7 Kérdések

Mit értünk földhasználat-változáson?

Az éghajlat szempontjából mely fontos kapcsolatrendszert befolyásol a földhasználat változása?

Milyen a földhasználat-változással összefüggő közvetlen és közvetett tényezők befolyásolják az éghajlatot?

Melyek azok a tényezők, amelyek a felszín és a légkör közötti kölcsönhatást befolyásolják?

Hogyan függ össze a szénkörforgalom és a földhasználat változása?

Mely tényezők határozzák meg a bioszférában ténylegesen akkumulálódó szén mennyiségét?

Újraerdősítéssel az eddigi földhasználat-változás miatti szén-dioxid kibocsátás milyen mértékben lenne csökkenthető?

Mi alapján becsülhető a földhasználat-változás jövőbeli éghajlati hatása?

Mik az okai a városi hőszigetek létrejöttének?

A városi hőszigetek milyen éghajlatváltozást idéznek elő?