Ugrás a tartalomhoz

Az éghajlatváltozás okai és következményei

Gelencsér András, Molnár Ágnes, Imre Kornélia (2012)

Pannon Egyetem

I. rész -

I. rész -

Tartalom

1. Az éghajlati rendszer: az éghajlati kényszerek és az éghajlat
1.1 Időjárás és éghajlat
1.2 Az éghajlati rendszer
1.2.1 Az éghajlati rendszer elemei
1.2.2 Éghajlati kényszerek
1.2.3 Az éghajlati rendszer elemei közötti kölcsönhatások: visszacsatolási mechanizmusok
1.3 Felhasznált és ajánlott források
1.4 Kérdések
2. A légköri sugárzásátvitel, az üvegházhatás
2.1 Fizikai alapismeretek
2.2 Az elektromágneses sugárzási spektrum
2.3 Föld-légkör rendszer sugárzási mérlege
2.3.1 Rövidhullámú sugárzási mérleg
2.3.2 Hosszúhullámú sugárzási mérleg
2.3.3 A Föld-légkör rendszer globális és lokális energiamérlege
2.4 Légköri elnyelés és az üvegházhatás
2.4.1 A levegőmolekulák elektromágneses sugárzáselnyelése
2.4.2 A légköri üvegházhatás
2.4.3 Az üvegházhatás mechanizmusa
2.2.4 Az üvegházhatású gázok
2.2.5 Az üvegházhatású gázok globális felmelegedés potenciálja
2.5 Felhasznált irodalom
2.6 Kérdések:
3. A szén biogeokémiai körforgása
3.1 A szén az üledékes kőzetekben
3.2 A szén körforgása
3.3 Felhasznált irodalom
3.4 Kérdések
4. Az emberi tevékenység hatása a szén körforgására
4.1 Az emberi tevékenységből származó szén-dioxid kibocsátás
4.1.1 Fosszilis tüzelőanyagok égetése
4.1.2 A földhasználat változásából származó többlet szénmennyiség
4.1.3 A szén biogeokémiai körforgásának mérési módszerei
4.2 A 14C /12C arány mérése
4.3 Az O2/N2 arány mérése
4.4 Az emberi tevékenységből származó széntöbblet a légkörben maradó hányada
4.5 A légköri összetétel változásának sebessége a földtörténeti múltban és napjainkban
4.6 A légköri szén-dioxid koncentráció várható alakulása a XXI. században
4.7 Felhasznált irodalom
4.8 Kérdések
5. Metán
5.1 A légköri metán forrásai
5.2 A légköri metán nyelő folyamatai
5.3 A légköri metán koncentrációjának változása a földtörténeti múltban és napjainkban
5.4 A légköri metán hatása a Föld-légkör rendszer sugárzásmérlegére
5.5 A metánkibocsátás és –koncentráció várható alakulása a XXI. században
5.6 Felhasznált irodalom
5.7 Kérdések
6. Egyéb üvegházhatású gázok
6.1 Dinitrogén-oxid
6.2 A troposzferikus ózon
6.3 A halogénezett szénhidrogének (HCFC-k)
6.4 A részleges fluorozott szénhidrogének (HFC-k)
6.5 Felhasznált irodalom
6.6 Kérdések
7. A légköri aeroszol éghajlati hatásai
7.1 Az aeroszol optikai tulajdonságai
7.2 Közvetlen hatások
7.3Közvetett hatások
7.4 Az emisszió alakulása, jövő kilátások
7.5 Források
7.6 Kérdések
8. A földhasználat-változás
8.1 A földhasználat változása: általános megjegyzések
8.2 A felszín és a légkör közötti energia- (hő-) és vízcserét befolyásoló tényezők
8.3 A földhasználat és a szénkörforgalom változása
8.3.1Ökoszisztémák szénkörforgalmának meghatározása
8.3.2 Az újraerdősítés és az erdőirtás hatása a légköri CO2 szintre.
8.4 A múltbeli és a jövőbeli földhasználat-változás éghajlati hatása
8.5 Urbanizáció, városi hőszigetek
8.6 Felhasznált és ajánlott irodalom
8.7 Kérdések
9. Éghajlatváltozások a múltban
9.1 A kezdeti Föld
9.2 Üvegházhatás, fotoszintézis, üledékképződés
9.3 Földtörténeti ó- és középidőszak
9.4 A földtörténeti újidőszak
9.5 Negyedkor: jégkorszakok
9.6 Óceán-éghajlat kölcsönhatások
9.7 Felhasznált és ajánlott irodalom
9.8 Kérdések
10. Éghajlatváltozás: jelen és jövő
10.1 Bevezető megjegyzések
10.2 Jelenkori változások
10.3 Éghajlati modellek
10.4 A jövő éghajlata
10.5 Záró megjegyzések
10.6 Irodalom
10.7 Kérdések
11. Klímapolitika, várható társadalmi, gazdasági hatások
11.1 Az éghajlatpolitikai döntések fő szempontjai
11.2 A nemzeti éghajlatpolitika eszköztára
11.3 Nemzetek közötti együttműködés