Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek II.

Dr. Szabó József (2011)

Szent István Egyetem

1.7. Gyomirtás

1.7. Gyomirtás

Mind a nem hézagmentes burkolattal készült felületek, mind a burkolt területek határán kikelő gyomnövények közlekedésbiztonsági, esztétikai problémákat okoznak, ezért eltávolításukra szükség van.

 • járólapok között,

 • repedezett útburkolaton,

 • útszéli folyókák, padkák területén,

 • egyéb nehezen gyommentesen tartható területeken (pl. parkok kavicsos sétányai)

A gyomirtás háromféle alapvető technológiával hajtható végre:

 • mechanikus elven működő eszközökkel

 • vegyszerek alkalmazásával

 • termikus elven működő eszközökkel

Mechanikus gyomirtás eszközei. Leghatékonyabb mechanikus eszközök a gyomseprők. Ezek erős szálú tányérseprők, legtöbbször adapterként készülnek mezőgazdasági erőgéphez (elöl vagy hátulfüggesztett kivitelben) vagy frontfüggesztési lehetőséggel ellátott gépjárműhez.

Vegyszeres gyomirtás. A vegyszeres gyomirtás valamilyen növényzetet károsító vegyi anyag kijuttatásából áll. A környezetvédelmi és egészségügyi szabályok szigorodása következtében ez az eljárás egyre inkább háttérbe szorul.

Termikus gyomirtás eszközei. A gyomok irtására hőközlésen alapuló eljárások és az ezeket lehetővé tevő berendezések is használatba kerültek a vegyszerhasználat csökkentésének érdekében. A technológiák lényege, hogy a gyomok közvetlen környezetében magas hőmérsékletet hoznak létre, amely magas hőmérsékletű térben lévő gyomok visszafordíthatatlan károsodást szenvednek. Az eljárás során a növények rövid idő alatt 60-80 C°-ra melegszenek, amely hőmérsékleten a növényi sejtek károsodnak.

Három eljárás terjed el:

 • égetéses („lángszórós”)

 • infrasugárzásos

 • forróvíz (gőz) eljárás

Az égetéses eljárásnál a szükséges hőmérsékletet gázégőfej(ekk)el lehet előállítani, amelyeket (PB) gáz palackokban tárolt gázzal üzemeltetnek.

A termikus gyomirtás hatásfoka függ a gyomnövényfajtára jellemző hőérzékenységétől és a növény fejletségi fokától. A fiatalabb, vékony szálú növényekre erőteljesebben hat a termikus kezelés.

Égetéses eljárás

Az eljárás során gázlánggal perzselik meg a növényzetet, amely ennek hatására elhal. Gyalogmunkás egyfúvókás „perzselő” segítségével és övre, vagy vállra akasztott kisméretű szabványos gázpalack használatával végzi a foltszerűen található gyomok irtását.

Nagyobb felületek általános gyomirtására 0,7-1,5 méter szélességű, gyalog kísérésű gördíthető hőalagutat alkalmaznak, amelyben PB gázzal működő égőfejek biztosítják a gyomirtáshoz szükséges hőmérsékletet. A gázpalack elhelyezése is a gördülő kocsin történik.

Infrasugárzásos eljárás

Az eljárás hasonló az égetéses eljáráshoz, csak nyílt láng helyett egy PB gázzal működő infrasugárzó biztosítja a szükséges hőmennyiséget a gyomirtáshoz. A berendezések kialakítása is hasonló az égetéses eljárásnál alkalmazottakhoz.

Forróvíz (gőz) eljárás

A gyomok termikus irtásához szükséges hőközlés forró vízzel (gőzzel) is biztosítható. Közterületeken – elsősorban szilárd burkolatok esetében – előnyös, hiszen nincs láng és a (gőzből lecsapódó) víz sem tesz kárt a burkolatban, nem szennyezi a környezetet. Az eljárás hátránya, hogy nagyobb szerkezetre – PB gázzal működő vízforraló (gőzfejlesztő) egységre van szükség.

A nagynyomású forróvizes/gőzös berendezések alkalmasak a grafiti és a rágógumi eltávolítására is. A dízelmotoros aggregát 90-150 C-os melegvizet, illetve gőzt tud előállítani és kb. 200 bar nyomást biztosít. Folyamatos működést 3-4 órán keresztül biztosít.

Egy vonatható gőzfejlesztő látható a képen.

A termikus eszközök elsősorban köztereken, parkok murvás, földutas sétányain, elöregedett díszburkolatos, salakos területeken alkalmazhatók.

Összefoglalás

A tanulási egység elején felvázoltuk Önnek, hogy a „Kommunális gépek II.” témakörben miről talál ismereteket, milyen részekre tagoltuk és milyen követelményeket támasztunk a tanulás végén. Reméljük, hogy érdekesnek és hasznosnak találja a sok képpel és videofilmmel közvetített ismeretanyagot.

Az első tanulási egység a gyalogosok és járművek által használt burkolattal ellátott területek takarításával, tisztításával foglalkozott. Megismerte a témakörhöz tartozó alapfogalmakat, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, esztétikai elvárásokat, határértékeket.

Megismerte a közterület tisztítás feladatait, technológiáit és a

 • mechanikus

 • pneumatikus

 • termikus

eljárások megvalósításához tartozó gépi eszközöket, berendezéseket a kézi szerszámoktól az adaptereken át az önjáró célgépekig. Képet kaphatott az utak seprésétől a közúti műtárgyak tisztításán keresztül a gyomirtásig a tavasztól őszig tartó közterületi munkálatokról és ezek gépeiről.

Önellenőrző kérdések, feladatok

 1. Jelölje meg a helytelen meghatározást a következő állításból!

  Az utakon keletkező szennyeződéseket a következő tényezők okozzák:

  • folyamatosan ható tényezők

  • véletlenszerű tényezők

  • váltakozva ható tényezők

 2. Melyik érték helyes?

  A járműforgalomból keletkező szennyeződés koncentrált elhelyezkedése az útszegély mellett

  - 0-20 cm-es sávban

  - 0-60 cm-es sávban

  - 0-120 cm-es sávban

  - 0-150 cm-es sávban

  - 0-200 cm-es sávban

 3. A „városi” utakon a szennyeződés megengedett mértéke

  - 10 g/m2

  - 20 g/m2

  - 30 g/m2

  - 50 g/m2

 4. Melyik művelet maradt ki?

  • pormentesítés

  • portalanítás, saralás

  • műtárgyak takarítása

  • hulladéktárolók ürítése

  • lombfelszedés gyomirtás.

 5. A vízzel történő locsolás hatásának időtartama:

  - 15-45 perc

  - 45-60 perc

  - 60-120 perc

  - 120-240 perc

 6. A közterületi célra készült seprőszálak anyaga lehet (több helyes választ is megjelölhet)

  - polivinilklorid

  - polipropilén

  - polietilén

  - keménygumi

  - acél

  - növényi rostszál

 7. A kommunális adapterek meghajtására használt megoldások (több helyes választ is megjelölhet)

  - kézi

  - mechanikus

  - hidraulikus

  - pneumatikus

  - elektromos

  - elektronikus