Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek II.

Dr. Szabó József (2011)

Szent István Egyetem

2. fejezet - Téli közterületi szolgálat

2. fejezet - Téli közterületi szolgálat

Bevezető

A téli időszakban az utak, gyalogosok által használ területek takarításának rendkívül nagy a jelentősége. A közlekedési területekre lehulló hó, a kialakuló jeges, síkos felületek a járművek és gyalogosok mozgását akadályozzák, és jelentős balesetveszélyt hoznak létre.

A tanulási egység számba veszi a téli útüzemeltetés előírásait, a hóeltakarítás és sikosságmentesítés technológiáit, és a technológiák végrehajtásában szerepet játszó fontosabb, jellemző gépeket, eszközöket.

A tanulási egység végére érve Önnek

  • áttekintéssel kell rendelkeznie a téli útüzemeltetés mibenlétéről,

  • ismertetni kell tudni a hóeltakarítás technológiáit,

  • meg kell tudni nevezni a hóeltakarításban használatos gépeket,

  • fel kell tudni sorolni a sikosságmentesítés módszereit és gépeit.

Reméljük, hogy érdeklődve várja a tanulási egységben leírtakat, bemutatásra kerülő ismereteket!

Azért foglalkozunk a témával, hogy ne legyen hasonló helyzet.

2.1. Közlekedés biztosítása téli körülmények között

A téli időszakban – hó és fagy esetén – a gyalogosok és járművek közlekedésére szolgáló burkolattal ellátott útvonalak balesetmentes állapotban tartása jelentős technikai, szervezési és költségráfordítást igényel. Ezért már a téli útüzem tervezésénél körültekintően kell eljárni mind az eszközök megválasztásánál, mind pedig azok üzemeltetésénél.

A járművek biztonságos haladásához és megállásához biztosítani kell a gumiabroncs és az útfelület között megfelelő tapadást, amely a tapadási tényező segítségével jellemezhetünk. A tapadási tényező normál aszfalt esetében 0,5-0,8 körüli, nedvesnél már csak 0,35-0,45! Sima jégnél viszont akár a 0,1-es értéket is elérheti.

A biztonságos közlekedéshez a tapadási tényezőnek legalább 0,36-os értéket kell elérnie.

A tapadási tényező értéke függ:

  • az út minőségétől és állapotától,

  • a gumiabroncs minőségétől és állapotától,

  • bizonyos mértékig a sebességtől,

  • kisebb mértékben a gumiabroncs légnyomásától,

  • ugyancsak kismértékben a függőleges terhelőerőtől.

A közöltek ismeretében belátható, hogy a tapadási tényező értékét leginkább az útviszonyok befolyásolják. Ezért fontos az útfelületekről a hó eltávolítása és a síkosság (jég) kialakulásának megakadályozása, csökkentése.

Az úthasználat során figyelemmel kell lenni a gazdaságossági, energiatakarékossági szempontokra is. Nem mindegy, hogy mennyi energiára van szükség a haladáshoz. Ezt a gördülési ellenállás értékével tudjuk jellemezni. A táblázat néhány útfelület esetén a jellemző gördülési ellenállás értékeket mutatja be.

Gyalogos közlekedés esetében nem rendelkezünk ilyen mérőszámokkal, határértékekkel. Itt alapvetően az elcsúszásból származó balesetek elkerülése, valamint a közlekedés komfortérzetének biztosítása a feladata a kommunális szolgálatnak.

A téli időszak hóeséses és síkos napjainak alakulását 1996-2008 között mutatja be a diagram.

Az évenkénti változékony időjárás következtében a téli időszakokban leesett hó mennyisége széles határok között változik. Ezt érzékelteti az elmúlt időszakban mért hómennyiség értékeket ábrázoló diagram.

Ha az adatokból kiszámítjuk, hogy a hóeséses napokon átlagosan milyen vastagságú hóréteget kell eltakarítani, a következő grafikont kapjuk. Látható, hogy az elmúlt években átlagosa 5,3 cm havat kellett letakarítani az utakról.