Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek II.

Dr. Szabó József (2011)

Szent István Egyetem

2.3. Téli útüzemeltetés technológiái

2.3. Téli útüzemeltetés technológiái

A téli útüzemeltetés az összetett feladatok, a váratlan események nagy valószínűsége miatt előrelátó tervezést igényel. A technológia a tervezéstől a hó és sikosságmentesítésen át az értékelésig egészévben feladatot ad a kommunális szolgálatok szakembereinek. A folyamat és elemeinek vázlata a következő ábrán látható.

Elemzés, értékelés időszaka

 • Operatív tevékenységek (időrendi sorrendben): intézkedni a nyári időszakban nem használandó anyagok és eszközök állagmeghóvásáról, ilyenek:

  • adapterek (sószórók, hóekék, hómarók, hószórók) leszerelése, tisztítása, átmeneti korrózióvédeleme,

  • eszközhordozók tisztítása, korrózióvédelme,

  • nedvesítő berendezések tisztítása, korrózióvédelme,

  • hidak, műtárgyak lemosása, tisztítása,

  • önmentő szóróanyag-prizmák összegyűjtése, maradék szóróanyag-készletek rendezése, állagmegóvása.

 • Elemzés/Értékelés. Saját adatok és tapasztalatok, valamint a különböző számítógépes programok nyújtotta lehetőségek alkalmazásával a téli üzemeltetés tapasztalatainak elemzése, a tervezetthez viszonyított eltérések szintetizálása a következő téli szolgálat tervezéséhez, az alábbi szempontok szerint:

  • síkos napok száma, anyagfelhasználás mennyisége és fajlagos adatai, a szóróanyag készletek alakulása,

  • havas napok száma, időtartama, jellemzői, saját és kiegészítő eszközök szükségessége és alkalmassága,

  • adat- és info-kommunikációs eszközök működése, alkalmassága,

  • irányító és végrehajtó személyek tevékenysége és alkalmassága,

  • PR, kommunikáció működése.

Előkészítés időszaka

 • Operatív tevékenységek (időrendi sorrendben)

  • anyagtárolók karbantartása, javítása, felújítása, fejlesztése,

  • ügyeleti és pihenőhelyek karbantartása, felújítása, fejlesztése,

  • adat- és info-kommunikációs eszközök karbantartása, fejlesztése,

  • szóróanyagok (NaCl, CaCl, nedvesítő folyadék, érdesítő anyagok) beszerzése,

  • önmentő érdesítőanyag-prizmák kihelyezése.

 • Téli tisztántartási terv

  • a téli tisztántartás gépi eszközeit előkészíteni (karbantartási terv, időszakos műszaki vizsga, környe¬zetvédelmi vizsga),

  • a burkolat- és padkahibák megszüntetése,

  • az úttartozékok pótlása, és azok láthatóságát biztosítani (vezetőkorlát, vezetőoszlop, fényvisszaverő felületek),

  • a közút területén lévő hóakadályt okozó növényzetet eltávolítani,

  • az ügyeleti szolgálat és az elhárítási rendszer működtetének megszervezése (személyek, eszközök és utak beosztása),

  • a gépek bérletére és használatára vonatkozó szerződé¬sek megkötése (ha szükséges),

  • a személyzet oktatásban részesítése,

  • a téli tisztántartásban résztvevők szociális ellátásának megszervezése,

  • a forgalomlezárási pontokat kijelölése, jelzőtáblarendszerek előkészítése,

  • a hólerakóhelyek kijelölése,

  • a hidakkal kapcsolatos különleges előírásokat rögzíteni, ismertetni (ilyen pl. a sózás tilalma, az általánostól eltérő tisztántartás),

  • a téli tisztántartás gépi eszközeire az adaptereket felszerelni, a gépszemléket megtartani.

 • A téli tisztántartási terv további lényeges elemei. A közutak síkosság elleni védekezési rendszerbe történő besorolása (A közutakon a síkosság ellen az út hálózati jelentőségétől, forgalmától és egyéb körülményektől függően kell védekezni. A védekezést a meghatározott szolgáltatási kategóriák szerint kell megszervezni):

  • Őrjáratos utak: azok az utak, illetve útvonalak, amelyeken az út állapotát a közút kezelője rendszeresen ellenőrzi, a védekezés pedig – szükség szerint – az út teljes hosszán, rendszeresen, éjjel-nappal, vegyi és/vagy érdesítő anyaggal történik a síkosságtól függően. A hóeltakarítás során ezek az utak elsőbbséget élveznek. Az őrjáratos rendszerbe tartoznak az I., II., III. és – indokoltság esetén – a IV. szolgáltatási osztályba sorolt közutak.

  • Rajonos utak: azok az utak, ahol az út állapotát az útellenőrökön kívül csak a kritikus időszakokban kivezényelt elhárító gépkocsi vezetője ellenőrzi, a védekezés pedig nem terjed ki az út teljes hosszára, csupán annak veszélyes részeire (ívek, emelkedők stb.). A hóeltakarítás során ezek az utak az őrjáratos utak után következnek. A rajonos rendszerbe tartozik a IV., V. és VI. szolgáltatási osztályba sorolt közutaknak a tisztántartási tervben meghatározott része.

  • Fehér utak: azok az utak, amelyek nem tartoznak sem az őrjáratos, sem a rajonos rendszerbe. Ezeken az utakon, útszakaszokon a síkosság elleni védekezésről nem kell rendelkeznie a közútkezelőnek, az ellenőrzés pedig csak az útellenőrzés gyakoriságával történik. A hóeltakarítás az előző pontokban rögzített feladatok elvégzését követően végezhető és csak olyan mértékig, hogy az út személygépkocsival járható legyen.

Közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolás

 • Téli útellenőrzés. A téli tisztántartás során az I., II., III. és IV. szolgáltatási osztályba sorolt közutakon az útellenőrző szolgálat mellett, egymást kiegészítve az őrjáratos szórógépek is végezhetnek téli útállapot ellenőrzést. Az V. és VI. szolgáltatási osztályba sorolt közutakon – elsősorban az útellenőrző szolgálattal végrehajtva – az útellenőrzés gyakoriságát igény szerint kell meghatározni.

A síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei átlagos téli időjárás esetén

Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a folyamatos havazás, illetve hófúvás nem haladja meg a 24 órát, a hőmérséklet -8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége 30 km/óránál kisebb. Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a szórási munka időtartama növekedhet.

 • Hóeltakarítás. A lehullott hóréteget a technológiai sorrendnek megfelelő ütemezéssel a burkolatról el kell távolítani.

Az őrjáratos utakat a közlekedés biztonsága és a hóeltakarítás megkönnyítése érdekében a havazás megindulásakor lehetőség szerint „alá” kell szórni.

 • A hófúvás által okozott akadályok megszüntetése. A hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet a közutak szolgáltatási osztálya határozza meg. A III-VI. szolgáltatási osztályokban a sürgősségi sorrendet indokolt esetben a közútkezelő megváltoztathatja.

  • Kapacitás szükséglet

   • Az őrjáratos utak síkosságmentesítési munkáira saját tulajdonú kettős rendeltetésű gépi eszközöket kell biztosítani, 35 km/gép fajlagos tervezési érték figyelembe vételével.

   • A rajonos utakon a saját gépi eszközön felül bérelt kettős rendeltetésű gép is igénybe vehető, a gépszükséglet tervezésekor 80 km/gép normatívát kell figyelembe venni.

   • A hó-eltakarítási munkákba bevonhatóak további lehívható, ekézésre alkalmas eszközök is. Az ekézésre bevonható eszközökre rendelkezésre állási szerződést kell kötni, munkájukat lehívás alapján kell igénybe venni.

   • Elhárítási időszakban igénybe vehetőek további külső, lehívható eszközök is (nyitóekés tehergépkocsi, mezőgazdasági erőgép, dózer, rakodógép stb.) mentési, útmegnyitási célokra, rendelkezésre állási szerződések alapján.

  • Egyéb teendők

   • A Meteorológiai Intézet téli időszakra vonatkozó speciális előrejelzésére szerződést kell kötni.

   • Az ÚTMET állomások és a forgalomfigyelő webkamerák működtetését folyamatosan biztosítani kell.

   • A téli üzemeltetésben résztvevők szociális ellátását (munkaruha, védőruha, védőital stb.) biztosítani kell.

   • El kell készíteni az üzemmérnökségi ügyeletesi szolgálatot ellátó, valamint a szolgálatara beosztott gépkezelők beosztását.

A hó eltakarítási technológiák eszközrendszerei

 1. Mechanikus hóeltakarítási módszer. A mechanikus hóeltakarítási módszer a hóvastagság figyelembevételével a következő gépekkel végezhető:

  • Seprőgépekkel vagy seprőadapterekkel: Kisebb rétegvastagságú (5 cm-ig) és frissen esett, le nem taposott hó eltávolítása alkalmas. Vegyszeres szórással latyakosított hó lesöprésére, és ekézés utáni műveletként használatos.

  • Ekézőgépekkel vagy ekeszerkezetekkel: 5-60 cm hórétegtartományban hatékony.

  • Hómaró gépekkel vagy hómaró adapterekkel: 50 cm feletti hóréteg eltakarítására (hófúvásos területek). Magaslati területeken, vagy városokban hó rakodásra a szállító jármű rakterébe.

 2. Vegyszeres hóeltakarítási, síkosságmentesítési módszer. A síkosság elleni védekezés során -9 – -20 °C között használt technológia során szilárd, nedvesített vagy oldat formájában kijuttatott vegyszerrel történik. A szilárd és nedvesített anyag kiszórása hengeres vagy röpítőtárcsás szórószerkezettel, az oldatok permetezővel történik.

 3. Komplex hóeltakarítási technológia. A városokban alkalmazott korszerű hóeltakarítási technológia, amelynek lépései:

  • Előszórás: A hóolvasztó vegyszer kipermetezése, vagy szórása az összetapadást és az útburkolathoz tapadást csökkenti, így az eltakarításra alkalmas időszakot többszörösére növeli.

  • Ekézés és seprés: A hóvastagság függvényében ekézés vagy seprés történik. Folyamatos hóesésnél vegyszerszórást és ekézést alkalmaznak. A kritikus helyeken az ekézést seprés követi.

 4. Különleges hóeltakarítási módok

  • Közvetlen hőközléses eljárás: Ott alkalmazzák, ahol befagyott szerkezetek – pl. vasúti váltók – kiolvasztása is szükséges. Gázfűtéses vagy infrahősugárzós különleges melegítőfejek mellett repülőtereken, hordozó járműre szerelt hőlégsugár-motor alkalmas hómentesítésre.

  • Hó olvasztás: Ahol elszállítási és tárolási lehetőség nincs, de szükséges a gyors eltávolítás. E célra pótkocsi alvázra szerelt olajtüzeléses hóolvasztó berendezés alkalmazható.

  • Beépített olvasztó-berendezés: igen nagy beruházást igénylő, ezért csak különleges esetekben használt eljárás. Ilyen például az elektromos vagy termélvizes térfűtés.

Zárásként néhány érdekesség

Nagy munkaszélességű, repülőtéri szóróegység nedvesített olvasztószer kijuttatására. 30 km/ó sebességgel 30 méter munkaszélességben teríti a jégmentesítő anyagot.

Impozáns látványt nyújt a reptéri konvoj munkája. Az elöl haladó kombinált hóeke – hóseprő a kifutópálya szélére helyezi a havat és tiszta felületet biztosít. A követő hómaró a kifutópálya széléről távolabbra fújja a havat. A harmadik gépcsoport a síkosságmentesítő (permetező, szóró) oldatot juttatja a kifutópályára a jegesedés megakadályozására. Ezt követi az útellenőr jármű mérőegysége.

http://www.youtube.com/watch?v=Yas5NdrmixU&feature=related

Összefoglalás

Ebben a tanulási egységben áttekintésre kerültek a téli kommunális feladatok legjelentősebb munkafolyamatai és az egyes műveletek elvégzésére használható gépek, berendezések.

Önellenőrző kérdések, feladatok

 1. Mely tapadási tényező értéket tekintjük elfogadhatónak téli útviszony esetén?

 2. A tapasztalatok szerint milyen értékhatárok között van a jeges útfelület tapadási tényezője?

 3. Jelölje meg, hogy milyen átmérőjűek a hóseprésre használt hengerseprők!

  10 – 25 cm

  25 – 40 cm

  400 – 600 mm

  600 – 1000 mm

 4. Melyik anyago(ka)t nem használják seprőhenger szálnak?

  acél

  polipropilén

  aluminium

  polivinilklorid

  cirok

  bronz

 5. Hol nem helyeznek el seprőhengert az önjáró seprőgépeken?

  a gép elején

  hasalatt

  a gép mögött

 6. Jelölje meg, hogy milyen hóréteg vastagság esetén használunk hóekét!

  0 – 5 cm

  5 – 10 cm

  5 – 25 cm

  5 – 50 cm

  10 – 50 cm

  25 – 100 cm

  50 – 100 cm

 7. Igaz-e az állítás?

  A homlokmaró munkavégző szerkezete a marócsiga.

 8. A kálium-klorid hatásosságának határértéke:

  -9 C°

  -15 C°

  -23 C°

  -30 C°

 9. Milyen szerkezeti egység maradt ki a felsorolásból?

  - tartály a szóróanyag befogadására

  - szórószerkezet az anyag kijuttatásához

  - anyag továbbító a tartályban tárolt anyagnak a szórószerkezethez továbbítására

  - meghajtás

  - gépváz felfogó, függesztő elemekkel vagy járószerkezettel