Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek II.

Dr. Szabó József (2011)

Szent István Egyetem

3. fejezet - Zöldterület-karbantartás gépei

3. fejezet - Zöldterület-karbantartás gépei

Bevezető

Az urbanizáció kiterjedésével a városias környezetben élők komfortérzetének elengedhetetlen részévé vált a természet közelsége, a szabadidő egy részének természeti környezetben történő eltöltése, a jó levegő igénye. A városias környezetben többnyire csak mesterségesen, emberi gondoskodás révén biztosítható az ápolt zöldterület kiépítése és fenntartása. E feladatok végrehajtását tárgyalja a következő két tanulási egység.

A 3. és 4. tanulási egység egymásra épülve tárgyalja a települések zöldterületeinek – közparkok, közkertek, fasorok, pihenésre szolgáló véderdők és egyéb növényzettel borított területek – építéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez szükséges gépi berendezéseket és technológiákat.

Reményeink szerint a tanulási egységből megismeri az egyes feladatok elvégzéséhez használatos gépek felépítését, működését.

A tanulási egység végére érve ismertetnie kell tudni az egyes gépek működési elvét, vázlatrajz segítségével ábrázolnia kell felépítésüket.

Látni fogja, hogy az itt ismertetett gépek jelentős része hasonlít, vagy megegyezik a mezőgazdaságban alkalmazott eszközökkel.

Természetesen arra nincs lehetőség a tananyag keretében, hogy minden gép ismertetésre kerüljön, ezért a válogatás során a legfontosabb, jellemző és esetenként különleges gépeket ismertetjük.

Reméljük, hogy hasznos és érdekes összefoglalást tudunk nyújtani a témában!

3.1. A zöldterület létesítésével, karbantartásával kapcsolatos műveletek

Parképítés

 • Földkitermelés, tereprendezés (durva, finom)

 • Talajtömörítés , egyengetés

 • Anyagmozgatás

 • Talajelőkészítés

 • Gödör készítés

 • Sétány készítés

Vetés, ültetés, telepítés

 • Pázsit készítés, felülvetés

 • Palánta ültetés

 • Egynyáriak telepítése, cseréje

 • Csemete ültetés

 • Idős fa telepítés, áttelepítése

Zöldterület gondozás

 • Pázsit kezelés

 • Rézsű gondozás

Tápanyag utánpótlás

Öntözés

Egyéb munkálatok

 • Favágás

 • Tuskó eltávolítás

 • Komposztálás

 • Ágaprítás

A következőkben sorra vesszük az egyes műveletekhez alkalmazható eszközöket.