Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek II.

Dr. Szabó József (2011)

Szent István Egyetem

4.2. Közterületi parkok, zöldfelületek terve

4.2. Közterületi parkok, zöldfelületek terve

A zöldterületekkel kapcsolatos technológiák első lépése az épített zöldfelületek megtervezése. Már e művelet során is célszerű figyelemmel lenni a későbbi üzemeltetési, gondozási műveletek elvégezhetőségére, gazdaságos fenntartási folyamatára.

A tervezés során többszintű részletezettségű terv elkészítése szükséges – a kialakítandó terület jellegének, méretének megfelelően.

Általában a következő típusú tervek elkészítése szükséges:

 • környezetrendezési terv

 • kertépítészeti terv, vázlatterv

 • növénykiültetési terv

 • engedélyezési terv (szükség esetén)

 • kiviteli terv

Vázlatterv

A méretarányos vázlatterv alapján megjelenítésre kerülnek tervezett funkciók, kert(/park)berendezési tárgyak és növényfelületek méretei. Igény esetén a tervhez elkészülhet az öntözőrendszer vázlatterve is.

Az Engedélyezési terv

A 17/2008 NFGM rendelet alapján a következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők többek között: közterületen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges építési tevékenység végzése.

A terv részei:

 • Helyszínrajz - Földhivatali térképmásolat felhasználásával, saját helyszíni mérések alapján készül. Ha a terepadottságok indokolják, geodéziai felmérés is szükséges hozzá, amelyen szintvonalak és magassági pontok is jelölésre kerülnek.

  • Fakivágási, favédelmi terv - elkészítése abban az esetben szükséges, ha a területen fa kerül kivágásra és az illetékes építésügyi hatóság előírja annak bejelentését, és a Fakivágási, favédelmi terv elkészítését. A kivágásra kerülő fákról külön Fakivágási jegyzék készül, a fafaj és méret megjelölésével. A kivágott fák utáni fapótlási kötelezettséget a helyi önkormányzati rendelet határozza meg. Ha a rendelet másképp nem rendelkezik, akkor a gyümölcsfák és a 8 cm törzsátmérő alatti fák esetében nincsen pótlási kötelezettség. A pótlásra kerülő fákról a Favédelmi és fakivágási terv részeként Pótlási jegyzék készül. (A leggyakrabban használt számítás szerint a kivágott fa átmérője másfélszeresének megfelelő össz-átmérőjű fákat kell ültetni.)

  • Kertépítészeti terv. A Kertépítészeti terv célja a kert/park koncepcióját, a növényalkalmazás jellegzetességeit, a fák, a cserjék és a gyep arányát, elhelyezkedését és a terep kialakítását. A terven szerepel a fák és a jellemző cserje- és évelőfelületek elhelyezkedése. Jól látható módon megjelennek a park különböző felületei (burkolatok, zöldfelület), funkcionális egységei.

 • Tereprendezési terv: Az eredeti terepszint nagyobb mérvű módosítása esetén készül. Szintvonalakkal és magassági pontokkal jelöli a terep eredeti és tervezett magasságát, lejtését, a rézsűk helyét, formáját, méretét. Információt nyújt a támfalak, lépcsők, burkolatok, adatairól.

 • Növénytelepítési koncepció - a telepítendő növényzet jellegét adja meg az egyes növénycsoportok megnevezésével, a telepítésre javasolt fák és cserjék fajainak, fajtáinak megjelölésével. A tervet a javasolt növényfajokat tartalmazó növényjegyzék egészíti ki.

 • Metszetek - általában a jellemző kereszt- és hosszirányú metszet készül el a területről.

 • Látványtervek – az igényesebb terveknél számítógépes technikával készülő látványterven kerül bemutatásra a parkról/kertről.

 • Műszaki leírás - A tervlapokon nem szereplő információk, előírások, megjegyzések a Műszaki leírásban kerülnek leírásra.

Kiviteli terv

A Kiviteli terv az alábbi tervfajtákat tartalmazza:

 • Növénykiültetési terv és növénylista - A Növénykiültetési terv a kertépítészeti terven szereplő növénycsoportoknak megfelelően a kivitelező számára egyértelmű információt nyújt az egyes növények telepítési helyéről, méretéről, fajáról és fajtájáról, darabszámáról. A tervet kiegészítő növénylista tartalmazza a telepítésre kerülő növényfajok latin és magyar nevét, valamint darabszámát növénykategóriák (lombos fa, örökzöld fa, cserje, talajtakaró, évelő, egynyári) szerinti bontásban.

Egy növénykiültetési terv rajzát mutatja az ábra.

Példaként tekintse meg a Royal-Kert Kft. által készített növénylistát.

A kiviteli terv további részei:

 • öntözőrendszer terve

 • kitűzési terv

 • világítás terve

 • részletrajzok

 • látványtervek

 • költségvetés