Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek II.

Dr. Szabó József (2011)

Szent István Egyetem

4.3. Technológiák

4.3. Technológiák

A zöldterület fenntartási technológiák jellegzetességei:

 • Élő anyaggal dolgozik

 • Évszakhoz kötött

 • Időjárásnak kitett körülmények

 • Területi szétszórtság (elhelyezkedés)

 • Területi aprózottság (méret)

További jellegzetesség, hogy a munkálatok

 • gépesítettsége nem teljeskörű,

 • kézimunka igényesek.

Zöldfelületen folyó tevékenységek négy csoportba rendezhetők:

 • parképítés

 • parkfenntartás

 • útszegély és egyéb zöldterület-gondozás

 • kommunális jellegű dísznövénytermesztés

A zöldterület gondozás technológia műveleteihez használható gépeket megismerheti a 3. tanulási egységben.

Parképítés

Parkfenntartás

A parkfenntartás feladata, hogy egész évben kulturált, szép környezetet biztosítson a településen élők számára. A parkokon belül is számtalan eltérő jellegű, változó igényű, elaprózott növényállományú, egységesen nem kezelhető terület van. A fenntartási munkákhoz sok kis- és középméretű gépet megfelelő szervezetséggel és gazdaságossággal kell üzemeltetni. E miatt az elveket, módszereket és műszaki berendezéseket, gépeket a változó viszonyoknak megfelelően esetről-esetre újra kell adaptálni.

A technológiai műveletek növénycsoportonként kerülnek felsorolásra. Az időbeliségre parkfenntartási naptár ad példát.

A parkfenntartás munkaműveleteit célszerű időrendben számba venni, naptárt készíteni esedékességük időbeliségéről.

Példaként tekintse meg a Royal-Kert Kft. által készített parkfenntartási naptárt.

Mint az előzőekből is látszik a parkfenntartás egész évben munkát ad a tavaszi szellőztető gereblyézéstől, a fűnyírás, a virágültetés, az öntözés, az őszi lombgyűjtés, a sövények és fák folyamatos gondozásáig.

A frekventált helyeken lévő kiemelt kategóriás területek fűnyírását öt, a külterjesebb területek fűnyírását pedig három alkalommal célszerű elvégezni a tavaszi-őszi időszakban.

Az öntözés – szükség és lehetőség szerint - mellett a gyomlálás, a virágfelületek ápolása biztosíthatja a területek üdítő megjelenését.

Egyéb zöldterület gondozás

A zöldterület gondozás feladatköre kiterjed a kőedényekben, virágládákban, és a különböző oszlopokra függesztett virágtartókban lévő – többnyire egynyári – virágos növények telepítésére, gondozására is.

További parkfenntartási feladatot jelent az utcabútorok, kerti bútorok karbantartása (padok, asztalok, hulladékgyűjtők, szobrok stb.) javítása, tisztítása.

A játszóterek karbantartása mind higiéniai, mind esztétikai szempontból folyamatos munkát és figyelmet igényel. Különösen igaz ez a homokozók tisztaságának megőrzésére, a homok cseréjére, fertőtlenítésére.

A települések belterületén, de leginkább a külterületeken okoz jelentős problémát és feladatot a parlagfű megjelenése. Ennek megfelelő időben történő irtása közegészségügyi feladat.

Az utak, árokpartok menti területek gondozása (kaszálás, vegyszeres gyomirtás, parlagfű irtás) évente 3-4 alkalommal válik esedékessé.

Bizonyos növénykultúráknál időnként szükségessé válik növényvédelmi feladatok – permetezés – elvégzése is. Itt az alkalmazható vegyszerek fajtájára, a kezelés időpontjának (napszak is) megválasztására, hogy a lakosság vegyszerterhelése minimális legyen.

Kommunális jellegű dísznövénytermesztés

A zöldfelületek legfontosabb, látványos alkotó elemei a dísznövények. A parkokban, közkertekben és köztereken felhasznált dísznövényeket a kommunális szolgáltatás „háttérüzemében”, kertészetekben, faiskolákban állítják elő.

A dísznövények előállítása történik

 • szabadföldben

  klimatikus térben (növényház, melegház)

Szabadföldi körülmények között folyik

 • lombhullató park- és sorfák előállítása

 • örökzöld lomb- és tűlevelű díszfák nevelése

 • díszcserjék szaporítása, nevelése

 • rózsatövek előállítása

 • évelő lágyszárú dísznövények szaporítása

 • gyepszőnyeg előállítása (gyepiskola).

Klimatikus térben történik

 • cserepes dísznövények nevelése

 • hajtatott dísznövények termesztése.

Összefoglalás

A rövid tanulási egység áttekintést nyújtott a település bel- és külterületén lévő zöld, növényzettel borított területek gondozási, karbantartási műveleteiről. Megismerhette a parképítés menetét a tervezéstől a kivitelezésig, majd a fenntartás munkafolyamatait. Az egyes munkafolyamatokhoz tartozó gépeket a 3. tanulási egységben ismergette meg, ezekre ez a tanulási egység nem tér ki.

Ajánlott irodalom

Jószainé Párkányi Ildikó: Zöldfelület-gazdálkodás, parkfenntartás. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2007.

Önellenőrző kérdések, feladatok

 1. Jelölje meg, hogy mely zöldterület-használati kategóriába tartozik a temető!

  - közhasználatú

  - közhasználatra nem kerülő

  - korlátozottan közhasználatú

 2. Melyik tervcsomag része a fakivágási jegyzék?

  - vázlatterv

  - engedélyezési terv

  - kiviteli terv