Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek II.

Dr. Szabó József (2011)

Szent István Egyetem

5. fejezet - Parkoló házak, térfigyelő rendszerek gépei, eszközei

5. fejezet - Parkoló házak, térfigyelő rendszerek gépei, eszközei

Bevezetés

A műszaki technológia fejlődése és a gazdasági növekedés lehetővé tette a motorizáció világmértékű elterjedését. Ez oda jutott, hogy már a gazdaságilag közepesen fejlett országokban is minden családban megtalálható egy gépjármű. Gazdasági tevékenységgel foglalkozó szervezetek esetében a gépjármű állomány száma eltérő nagyságú lehet. Ez leginkább a társaság tevékenységi profiljától függ.

A gépjárművek üzemeltetési feladataiba nemcsak az időszakos karbantartási és ápolási műveletek tartoznak bele, hanem a tárolásukról is gondoskodni kell.

Vidéki városokban ahol a népsűrűség alacsony ott a járművek tárolása családi házas övezetben viszonylag egyszerűen megoldható, hiszen a jármű tulajdonosa saját háza előtt vagy udvarán tárolhatja járművét. Akár fedett garázsban is tarthatja azt.

Gazdasági szervezeteknél ahol lehetőség van rá, ott a szervezet telephelyén kerül elhelyezésre a jármű, zárt vagy nyitott helyszínen.

Azonban a járművek elhelyezése nem minden esetben egyértelmű és akadálymentes.

Nagyobb népsűrűségű lakott övezetben, városokban, kiemelt turisztikai helyszíneken, bevásárló centrumoknál, illetve irodaházas övezetben a gépjárművek elhelyezése, vagyis parkolásának a megoldása összetett feladat. Hiszen a felgyorsult világunkban globális jelenség az, hogy városainkban a lakosok a vásárlást saját gépjárműveikkel hajtják végre. Ez a jelenség a munkába történő bejárást is érinti. Vannak törekvések a tömegközlekedés népszerűsítésére, azonban egy nagy hétvégi bevásárlás esetében az emberek inkább a saját gépjárművel történő utazást választják. Oka egyértelmű és elfogadható, hiszen kényelmesebb a családot és a csomagokat gépkocsival szállítani, mint zsúfolt buszon, villamoson utazni, ha már egyszer a család egy saját személygépkocsit fenntart.

Tehát a bevásárló centrumoknál, irodaházas övezetben, illetve nagy népsűrűségű városokban a gépjárművek, de leginkább a személygépjárművek parkolását meg kell oldani. Hiszen nem lehet célja a bevásárló központ tulajdonosának az, hogy a személygépkocsival érkező vásárló nem tud megállni a járművével, ami az utakon káoszhoz vezetne.

A parkolás, mint igény és ennek a megoldása már a létesítmény, városkép tervezésekor figyelembe kell venni, és meg kell tervezni a lehetséges módozatokat. Tervezéskor az alábbi főbb szempontokat kell figyelembe venni:

 • A létesítmény emberi befogadó képessége, és ehhez tartozó gépjármű szám, ami parkolni fog a létesítménynél.

 • Mennyi időt fognak a járművel érkező emberek a létesítményben tölteni.

 • Az eltöltött idő korlátozásának lehetősége (például ösztönözni a vásárlót, hogy adott idő alatt végezzen a bevásárlással úgy, hogy addig ingyenes a parkolás).

 • Parkolási szabályok meghatározása.

 • Az építési környezet/terület milyen parkolási lehetőséget enged meg (felszín alatti, felszíni) stb.

A fentiekben felsorolt szempontok sora nem teljes. Azonban a létesítmény építészeti tervezésétől kezdődően a befogadni kívánt járműveken/embereken át az egyéb vásárlói magatartást felmérő és befolyásoló tudományterületig számos tényező befolyásolja a parkolási feladat megoldását és kivitelezését.

Gépészeti, üzemeltetési szempontú megközelítés szerint a parkolók létesítésekor több berendezéssel, eszközzel kell felszerelni a parkoló tereket ahhoz, hogy azok üzemeltetése, használata biztonságos és célravezető legyen. Továbbiakban ezeknek a gépek, eszközök, berendezések bemutatásáról lesz szó.

Reményeink szerint a fejezet áttanulmányozása után átfogó képpel rendelkezik majd a közterületi és parkolóházi parkolást segítő rendszerekről és az ezek során alkalmazott gépekről, eszközökről és ezek működéséről.

Elvárható, hogy a fejezet végén fel tudja sorolni a különböző parkoló rendszereket és berendezéseiket, valamint ismertetni tudja ezek szerepét, működését.

5.1. Parkolási rendszerek és berendezéseik

A parkoló kialakítása a rendelkezésre álló terület építészeti viszonyoktól függ. Így alapvetően három féle parkolási mód különíthető el. Ezek a következők:

 • Felszíni parkolás;

 • Felszín feletti parkolás;

 • Felszín alatti parkolás.

Felszíni parkolás

A felszíni parkolás hagyományos értelembe véve a legegyszerűbb és legrégebbi mód. Ebben az esetben a parkolás a föld felszínén kialakított parkoló térben történik. A felszíni parkolás alapvetően két módon történhet:

 • Forgalmi sáv mellett kialakított parkoló;

 • A forgalomtól elkülönített parkoló terület.

A járművek forgalmi sávja mellett kialakított területen, párhuzamosan és/vagy szöget bezáróan a közlekedéssel;

Az ábrán egy a forgalmi sáv mellett módon kialakított parkolási hely látható. A parkoló hely lényegében az útburkolatból van kialakítva a forgalmi sáv mellett. A parkoló helyek kijelölése aszfaltfestékkel történik a burkolaton. Ez a parkolási rend általában városi környezetben elterjedt, ahol kis hely áll a rendelkezésre a parkolásra, továbbá az autósok a mindennapi ügyek intézése miatt veszik igénybe a parkolókat. Egyéb a parkolást speciálisan segítő/megvalósító eszköz rendszerint nem kerül kialakításra/beépítésre a parkolóban.

Forgalmi sávval párhuzamos parkolás

(http://www.volkswagen.hu/files/hu/element/text_pic/1939442964.jpg)

Forgalomtól elkülönített parkoló

A forgalomtól elkülönített parkoló területen megvalósított parkolás esete látható a következő ábrán. Ilyen kialakítás esetében a parkoló és a hozzávezető út csak a parkoló járművek használják. Átmenő forgalmat nem bonyolítanak le. Ezek a parkolók célirányosan készülnek. Valamilyen cél megközelítésében játszanak szerepet a felhasználók körében. Ilyen például a már említett bevásárló központ, vagy kiemelt turisztikai célállomás. Jellemzője, hogy kialakításához kellően nagy zöld területre van szükség és viszonylag sok jármű befogadására képes.

Forgalomtól elkülönített parkoló terület (http://swm.hu/feltoltkepek/P+R_001.jpg)

A felhasználási módtól függően a parkolást speciálisan segítő/megvalósító eszköz rendszerint nem kerül kialakításra/beépítésre a parkolóba a parkoló helyet jelző burkolatfestéket leszámítva.

Speciális esetben a parkoló valamilyen oknál fogva lezárásra kerülhet az átlagos felhasználótól. Ilyen eset lehet például az, hogy a parkoló magántulajdonban van, vagy pedig illetéktelen parkoló autósokat zárnak ki a területről (például lakóházak saját parkolóinál). A következő berendezésekkel hajtható végre az elzárás:

 • Karos sorompó. A sorompó működése elektromosan történik. Rádiós távirányítóval hozható működésbe, vagy tűzjelzés során automatikusan felnyílik és szabaddá teszi az utat. A sorompón kialakításra kerülhet fényvisszaverő elem, illetve fénykibocsájtó elem is, ezzel is elősegítve a sorompó kar észlelését a járművezető számára. A sorompó működését sárga jelzőfény jelezheti.

  Parkoló elkülönítése sorompó segítségével (http://www.autosec.hu/images/kepek/sorompo/02_sorompo.jpg)

 • Láncos sorompó. A terület lezárását két oszlop közé elektromos motor által megfeszített lánc végzi el, vagy pedig földig történő leengedése esetén szabaddá teszi az utat. A lánc egy hagyományos szemes lánc. A láncnak a felfekvése leengedett állapotban egy horonyba történik. Ez a horony lebetonozott vagy utólag szerelhető kivitelben készül. A két oszlop egyike az elektromechanikus működésű mozgató motort és a vezérlést tartalmazza, az ellenoszlop pedig a láncfeszítő mechanizmust. Megjelenése esztétikus és egyszerű (http://www.kling.hu, http://oktel.hu/szolgaltatas/automata-sorompo/lancos-sorompo/). Egy ilyen megoldás látható az alábbi ábrán.

  Forgalomkorlátozó oszlop (http://www.alarmwachter.hu/images/cikk/lancos-sorompok-big.jpg)

 • Forgalomkorlátozó oszlop. Az oszlop a földbe süllyeszthető elektro-pneuamtikusan vagy hidraulikusan (vész esetben mechanikusan) működtethető. Célja az illetéktelen behajtás megakadályozása. Felépítménye erős, robosztus azonban ez esztétikus külsővel is párosulhat. Helyigénye kicsi, ezért belvárosi szűk utcákba, közterületekre, parkolókba történő felhasználása kifejezetten előnyös. Működése rádiós távirányítóval történhet. Azonban vannak olyan változatai is, amelyek a megkülönböztető jelzést használó járművek szirénáját felismerik és automatikusan lesüllyednek (http://www.kling.hu). Az ábrán egy forgalomkorlátozó oszlop pár látható.

  Forgalomkorlátozó oszlop (http://static.saxon.hu/kling_utf8/pics/product/large/596/596154_10.jpg)

 • Közúti küszöb, közismert nevén fekvőrendőr. Az eszközt az útburkolatra kell rögzíteni. Célja az, hogy a vezető csökkentse az általa vezetett jármű haladási sebességét. Az ábrán egy fekvőrendőr látható.

  Közúti küszöb (fekvőrendőr) (http://www.basic-online.hu/UploadedProductFiles/1_715841200_IB.jpg)