Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek II.

Dr. Szabó József (2011)

Szent István Egyetem

6.2. Hulladék gyűjtő-szállítójárművek

6.2. Hulladék gyűjtő-szállítójárművek

A járműveket a következő csoportosításban tárgyaljuk:

 • félpormentes gyűjtő-szállító járművek

 • pormentes gyűjtő-szállító járművek

 • edényzetmosó járművek

Félpormentes gyűjtő-szállító járművek

A félpormentes szállítás járművei általában billenőplatós tehergépkocsi alvázára épített 3–15 m3-es térfogatú, zárt tartállyal felszereltek. A kisebb járműveknél a hulladék tartályba gyűjtése az oldalnyílásokon át kézi erővel történik. Ezeknél az ürítést billentéssel végzik, a hátsó zárófal megnyitása után. Korszerűbb, nagyobb térfogatú gyűjtő gépkocsik hidraulikus tömörítőlappal felszerelt tartályokkal rendelkeznek, amelyben bizonyos mértékű tömörítés (1:5) biztosítható és ez egyben segíti az ürítést is.

A félpormentes szállítás során olyan aránylag olcsó, egyszerű kivitelű járműveket vezettek be, ahol a be- és kiürítéskor ugyan van porképződés, de a szállítást zárt tartályban végzik. Nem korszerű, azonban szabványos gyűjtőedényzettel vagy anélkül is jól használható, így például a korlátozott anyagi forrásokkal rendelkező kistelepüléseken is. Alkalmazzák még az utcai hulladékgyűjtő kosarak tartalmának begyűjtésére valamint lomtalanítás alkalmával is.

Egy kb. 2,5 tonna teherbírású alvázra épített félpormentes, tömörítés nélküli hulladékgyűjtő és szállító felépítmény látható a képen.

Félpormentes gyűjtőjármű esetében a hulladék a beöntő részen egy nyitott tartályrészbe (rakodóteknő) kerül, ahonnan a tömörítő lap sajtolja be a gyűjtőtartályba. A nyitott tartály és a gyűjtőedény emelését biztosító szerkezet lehetővé teszi szabványos és nem-szabványos edényzet alkalmazását, illetve darabos hulladék (lom) beadagolását.

A kisebb járművek felépítménye 10 – 12 m3-es szeméttartállyal, a nagyobbak 20-25 m3-es tartállyal rendelkeznek.

Szűk városi utcákon történő munkára kialakított hidrosztatikus hajtással, négykerék kormányzással rendelkező kommunális hulladékgyűjtőt mutat a két kép, illetve a videofilm.

http://dulevointernational.com/machines/street-cleaning-collector-dulevo-5000-compatto.php

A nagyobb, szekrényszerű felépítménnyel rendelkező gyűjtő járművek ürítőszerkezete lehetővé teszi, hogy a kisebb edényzetekből (80-240 literes) egyszerre két darabot ürítsen.

Kettős szivattyúból álló hidraulikus rendszer biztosítja a működést. A nagynyomású hidraulikaszivattyú-kör a tömörítőszerkezetet működteti. A kisnyomású szivattyúkör szolgál a hátfal emeléséhez és süllyesztéséhez, a kitolófal mozgatásához és az ürítőszerkezet működtetéséhez. Az edényzetek ürítése a rakodóteknőbe történik, amelynek térfogata kb. 2 m3.

A tömörítő szerkezet vezérelt pályás hidraulikus rendszerű (variopress). Működését a videofilm mutatja be.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t4nfWh9326s

Szintén félpormentes gyűjtési megoldás, amikor az edényzeteket a vezetőfülke előtt működtetett megfogó, vagy emelő szerkezet a vezetőfülke fölött billenti a gyűjtőgaratba. Az Easypress, Frontpress fantázianevet viselő berendezésekben egy nyomólap végzi a tömörítést és a tartály ürítését, amely mind a tömörítést, mind a tartály ürítéskori kitolást a nyitható hátsó ajtó felé mozgásával végzi. A különféle megfogószerkezetek révén minden szabványos edényzettel működik.

A gyűjtőjármű működését a videofilm mutatja.

http://www.youtube.com/watch?v=LVROGRHUhpI&feature=related

A hátul és fülke fölött töltő berendezéseken kívül használnak még oldalürítésű gyűjtőjárműveket. A megfogó szerkezet lehet fésűs vagy szorító karral szerelt. A kar kialakítása csuklós emelő vagy lift rendszerű. Három videofilm mutatja be működés közben a különböző szerkezeteket.

http://www.youtube.com/watch?v=N6VZV5V73dY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=o1xFuKV6hxI&feature=related

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/4003,Kommunalis_gepekI_2

Kialakításra kerültek osztott terű gyűjtőtartályok, több bedobó nyílással. Ezekkel lehetőség nyílik egy menetben szelektív gyűjtésre.

Működésközben a videofilmmel szemléltetjük.

http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=nc2CuE9o1l0

A lomtalanításhoz a változatos méretű hulladék anyag miatt csak kézi beadagolás jöhet szóba. Ehhez nagyméretű rakodóteknőre van szükség. A nyitott rakodónyílás feltöltése porképződéssel járhat. A lomtalanítás gyakorlatát filmen mutatjuk be.

http://www.youtube.com/watch?v=uGZKHTEW4Ik&feature=player_embedded

Pormentes gyűjtő-szállító járművek

A zártrendszerű pormentes szállítás járművei közé a szervezett hulladékszállítás fejlettebb – a környezetvédelmi követelményeknek jobban megfelelő – célgépei tartoznak. A települési hulladék keletkezési helyein a szabványosított tartályokban gyűjtött hulladékot menetrendszerűen, zárt rendszerben, speciális gyűjtőszerkezettel szedik össze és zártan szállítják el. Munkavégzése teljesen pormentes. Felépítménye alapján két fő típus terjedt el: a forgódobos és a zárt dobozszerű tömörítős célgépek.

A forgódobos megoldású járműnél a hulladék a jármű hossztengelyében lévő, elöl zárt hengeres tartályba kerül, a henger hátsó részét lezáró (ehhez illeszkedő), speciális edénybeürítő szerkezetet tartalmazó fedélen keresztül.

A forgódobban csigamenet hordja be az elülső zárt rész felé a hulladékot, amely a dobban görögve-forogva zúzódik, keveredik.

Az újabb berendezések beürítőrészein kúpos csatlakozó elem helyezkedik el, amelyen ferde törőbordák is vannak a hulladék aprítása céljából. A forgódobot hidraulikus hajtómű működteti. Az ürítés a hátsó ajtó nyitása után, a dob forgásirányának megváltoztatásával történik.

A célgépek tömörítő hatása 1:3–1:5 arányú. A hátsó ajtóra szerelt beürítőszerkezet alkalmassá tehető szinte minden ismert edényzettípushoz.

A pormentesség azzal biztosított, hogy a beöntőnyílást rugalmas, vagy az edényzethez igazodó - ürítéskor felnyíló – záróelem fedi. Ezáltal az edényzet ürítésekor keletkező por is a gyűjtőtartályban marad.

A rotopress rendszerű gyűjtő-tömörítő berendezés működését az animációs film mutatja be.

http://www.youtube.com/watch?v=UHXJPCBpkTc&feature=related

A tömörítőlapos rendszereknél is kialakítható a pormentes gyűjtés, hasonlóan a forgódobos berendezéseknél látottakhoz.

Konténerszállító járművek

A különböző méretű és töltősúlyú hulladékgyűjtő konténerek felemeléséhez, szállításához (átrakodásához), ürítéséhez speciális felépítményű szállítójárművek szükségesek. Elsősorban az emelőberendezéseknek kell alkalmasnak lenni a különböző konténerek mozgatásához.

Az emelőberendezések típusa szerinti megkülönböztetünk:

 • emelőkaros konténerszállító (a klasszikus cseretartályos megoldás); talajszintről emel a hátsó futómű mögött, vagy a vezetőfülke és a hátsó futómű mögött beépített keresztirányú tengelyen elforduló kettős emelőkarral, amelyekre lánccal függeszthetők a konténerek;

  Emeléskor hidraulikus működtetésű támasztólábak biztosítják a jármű stabilitását és a járószerkezet túlterhelésének megakadályozását.

  Átrakodáshoz magasbillentést biztosító emelőszerkezet szükséges.

  A konténerek ürítésekor a konténer végén lévő horogba a jármű végén lévő kampó beakasztása után történik az emelés, miáltal a konténer ferde helyzetéből gravitációs úton távozik a hulladék.

 • emelőhorgos konténerszállító: a teleszkópos, horgos emelőkar a konténert a jármű segédalvázának keretére húzza a csúszótalpakkal vagy a vezetőgörgőkkel;

  Az emelőkar működési pályáját a képen figyelheti meg.

A konténer a szállítójármű hidraulikus munkahengerekkel működtetett emelőkarja segítségéve megemeli a konténer elejét, és az a végén található acélgörgőkön támaszkodva közeledik a rakfelülethez.

Az emelőszerkezettel a konténerek átrakása is megvalósítható.

 • billenőrámpás-csörlős konténerszállító (az ún. multilift-rendszer célgépe): a konténert ferde, mozgatható rámpán csörlőzéssel emeli a járműre, vagy engedi le.

Egy csigás tömörítővel működő cserekonténeres hulladékgyűjtő működését mutatja be a film. Itt látható a konténerátrakás technológiája is.

http://www.youtube.com/watch?v=rvj09-aPMPg&feature=player_embedded

A következő film egy középsodronyos (egy kábeles) konténer felvételét mutatja be.

http://www.youtube.com/watch?v=VMBx4Ylc4H8

Edényzetmosó járművek

Az ingatlanokra kihelyezett hulladéktároló tartályokat szükséges bizonyos időközönként tisztítani és fertőtleníteni. A hulladéktartály rendszeres tisztítására - amelyre egyébiránt külön jogszabály is kötelezi az ingatlantulajdonosokat -, legfőképpen közegészségügyi és higiénia okokból van szükség. Ezen feladatok elvégzésére egyes településeken tartálymosási szolgáltatását is működtetnek, külön erre a célra rendszeresített, speciális célgépekkel. A speciális forró vizes mosási technológia környezetbarát.

Az edényzetmosó lehet

 • mobil (önálló jármű, vagy utánfutóba épített),

 • stabil berendezés.

A mobil berendezés belsőégésű motorral hajtott szivattyúval állítja elő a megfelelő nyomást. A víz melegítését olaj vagy gázégős csőkazán biztosítja. A szennyvíz – a környezetbe jutás nélkül – külön tartályban gyűlik és a megfelelő helyen (szennyvíztelepen, közcsatornába) kerül ürítésre.

Az edényzet belső mosását forgó fúvókák, míg a külső mosást esetenként a gépkezelő végzi.

Működése a videofilmen látható.

http://www.youtube.com/watch?v=UHPjq3_VI3I

Önjáró célgépként kialakított két edényzetmosó működését mutatják be a filmek.

http://www.youtube.com/watch?v=ZQYL9MlnXGM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Sw-MWc5TUDM&feature=related

Csereedényes hulladékgyűjtési szolgáltatás esetén a telephelyre bekerülő edényzeteket telepített mosóberendezésekkel is lehet tisztítani. A képen telepített edényzetmosó látható, amelynek működését a videofilm szemlélteti.

http://www.youtube.com/watch?v=ZB7AieFhLtM&feature=related