Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek II.

Dr. Szabó József (2011)

Szent István Egyetem

8. fejezet - Csatornahálózatok karbantartása

8. fejezet - Csatornahálózatok karbantartása

Bevezető

A csatornahálózatok üzemeltetése összetett tevékenység, amely három fő tevékenységet foglal magába:

 • a hálózat - a hálózati műtárgyak és kapcsolódó gépészeti berendezések folyamatos ellenőrzése, tisztítása, karbantartása,

 • a hálózatfejlesztés és korszerűsítés, valamint

 • a csatornahasználattal kapcsolatos felülvizsgálati, ellenőrzési munkálatok

Elméletileg a csatorna tiszta marad (öntisztuló), amennyiben biztosítható a megfelelő esés (vízsebesség), illetve az iszap elúsztatásához szükséges vízmennyiség. Magyarország településeinek nagy részén, a földrajzi adottságok miatt a kívánt esésviszonyok nem biztosíthatók, így megállapítható, hogy a csatornahálózat döntő többsége eliszapolódásra hajlamos.

Az 1960-as évek végéig a csatornák tisztítása, javítása kizárólag kézi erővel és hagyományos anyagokkal történt. A nagynyomású szivattyúval felszerelt mosóberendezések, illetve a szívókocsik rendszerbeállításával egyidejűleg folyamatosan megszűnt a csatornák kézierős tisztítása.

A javítás és felújítás területén új anyagok és feltárás nélküli technológiák rohamos elterjedése zajlik.

8.1. Csatornahibák és okai

Mint minden, ember által alkotott és működő objektum a használat során műszaki okokból meghibásodhat, műszakilag elavulhat. Ebben a részben nagy vonalakban áttekintjük a legfontosabb hibákat és megvizsgáljuk a hibák okait.

A csatornahibák fajtái

A felszín alatti zárt csatorna hibáit az alapvető javítástechnológia szempontjából csoportosítjuk

 • feltárás nélkül javítható,

 • csak feltárással javítható hibákra.

Feltárás nélkül javítható:

 • Vonalmenti hibák:

  • külső korrózió,

  • belső korrózió,

  • csőfalkopás,

  • lerakódások,

  • hosszirányú csőfalrepedések

 • Lokális hibák

  • gyökérbenövések,

  • rágcsáló járatok,

  • tokfelnyílások,

  • csőfalrepedések,

  • kisebb folytonossági hiányok,

  • szabálytalan bekötések

Csak feltárással javíthatók:

 • Vonalmenti hibák:

  • kedvezőtlen magassági vonalvezetés,

  • nagyobb kiterjedésű beszakadás

 • Lokális hibák

  • pontszerű beszakadás,

  • erősen belógó csatlakozás,

  • elmozdult keresztmetszetbeni törés,

  • megnyílt csőkötés,

  • beszakadt, deformálódott csőszakasz

A hibák okai

A csatornahibák az építés után rövid időn belül vagy több évtized múltán gyakoribbak, mint máskor. A meghibásodások alakulását az úgynevezett „kád görbe” szemlélteti.

A csatornahibák okai:

 • hosszabb ideig elmaradt tisztítás

 • talajvíz agresszivitás növekedése

 • mechanikai rongálódások (belső koptatás, patkány, dinamikus rezgések, növények gyökere)

A csatornahibák megjelenési formái:

Korrózió:

 1. nyomócső

  • külső korrózió (fémes csöveknél). Szerves anyagok bomlásakor agresszív vegyületek keletkeznek (humuszos talaj)

   A korrózió sebességét és mértékét befolyásoló tényezők:

  • a talaj fajlagos ellenállása (ohm·m)

   Korróziós veszély 30 ohm·m alatti értéknél.

  • redoxipotenciál [mV]

   Belső korrózió: a szállított víz minősége okozza:

  • alacsony oxigéntartalom → egyenletes korrózió

  • magas oxigéntartalom → rozsdahólyagok (nő az csősúrlódás) (béleléssel)

 2. csatorna korrózió:

  • külső korrózió: ua. mint nyomócsőnél

  • belső korrózió: okai a szennyvíz minősége

   Hosszú csatornák

   • kis lejtés

   • kis vízsebesség

   • csekély vízszintmagasság

   • magas hőmérséklet (viszonylag)

   • biogén kénsav korrózió (kén-, nitrogén vegyületek)

Műszaki avulás

 • igények megváltozása (lakossági, ipari, közcélú)

 • komfortfokozatok, burkolt területek növekedése

 • előírások módosulása

 • ellátott területek funkcióinak átalakulása, átalakítása

 • A műszaki avulás a hálózat kapacitásának növelésével, rekonstrukcióval javítható.

Üzemeltetési hiányosságok

Az üzemelő csatornarendszereknél különböző okokból előálló szakszerűtlenségek rontják a hálózat üzembiztonságát.

 1. nyomóvíznél

  • nagy vízütések

  • nyomáslengések

   • szivattyú indítások következtében,

   • mágnes szelepek zárásakor

  • zárt rendszerekben rugalmas elemek hiánya

 2. csatornahálózatnál

  • rendszertelen tisztítás

  • apró hibák elhanyagolása

  • időszakos vizsgálatok és karbantartás elmulasztása (építés után 15 éven belül, majd 5 évente szükséges)