Ugrás a tartalomhoz

Kommunális gépek II.

Dr. Szabó József (2011)

Szent István Egyetem

8.3. Csatornavizsgálatok

8.3. Csatornavizsgálatok

Cél:

 • a csatorna anyagában, szerkezetében bekövetkezett hibák, rendellenességek feltárása

 • javítások, bekötések műszaki ellenőrzés

 • csatornatérképek készítésének segítése

Üzemelő, mászható csatornák vizsgálata általában szemrevételezéssel történik. Ilyenkor a csatornabúvár

 • gyalogosan

"járművön" közlekedik a csatornában és megfelelő világító eszközzel szabad szemmel, esetleg ipari kamerával a felszínre küldött videofelvétellel egyedül, vagy több szakemberrel vizsgálja át a csatorna állapotát.

A csatornabúvár leereszkedése előtt a csatornaszakaszt ki kell szellőztetni:

 • természetes módon (~30 perc idő szükséges)

 • ventilátorral (nyomott levegővel 10-20 perc alatt)

A szellőztetés után szükséges annak hatásosságának ellenőrzése különböző eszközök segítségével:

 • Davy lámpa (metán, szén-dioxid kimutatásra)

 • Dräger-féle gázvizsgáló (gázok kimutatására)

A nem szellőztethető csatornákban, vagy a veszélyes gázokat tartalmazó hálózati szakaszoknál a csatornabúvár csak:

 • "frisslevegő" készülék (tömlő), vagy

 • sűrített levegős "önmentő" készülék (60 bar nyomású)

alkalmazásával végezheti a munkát.

Nem mászható csatornánál alkalmazhatók feltárás (kitakarás) nélkül a különböző roncsolásmentes vizsgálati eljárások:

 1. nyomáspróba (1,5 pü+1[bar]): víz, levegő túlnyomással vagy vákuummal általános állapot felmérésre (max. 500 m-es szakaszhossznál)

  Bizonyos csatornáknál, talajszerkezetnél használható a füstköd túlnyomásos vizsgálat, amely vizuális érzékelést is lehetővé tehet (tájékoztató jelleggel).

  Nyomástartás időtartamának meghatározása:

  A túlnyomásos levegővel végzett nyomáspróba:

  • egyszerűbb

  • gyorsabb

  • olcsóbb

   A vizsgáló műszer monitorának ábráján követhető a vizsgálati nyomás (Druck [mbar]) létrehozása és a nyomásesés időtartama (Zeit [min]), valamint a megfelelőséget jelentő határértékek (70-85 mbar).

 2. akusztikus vizsgálat (zajszintmérés). Csak a nagyobb csőhibákat mutatja ki. A hiba helye is meghatározható.

 3. víztartáspróba (belső víznyomással). 2 akna közötti csatorna szakaszt 2 órán keresztül 2 m vízoszlop nyomással kell terhelni, majd a 15 perc alatt elfolyó vízmennyiséget kell meghatározni. A házi és egyéb bekötések nehézkessé teszik az eljárást.

 4. tükrös berendezés (nehézkes és gyakorlott szemű személy szükséges)

 5. lézeres deformációmérés. A csatorna keresztmetszetében bekövetkezett változásokat, irányeltéréseket mutatja ki az önjáró egységre szerelt lézeres mérőeszköz. A berendezés és a mérési eredményt mutató monitorkép az ábrán látható.

 6. mágneses fluxusválozás mérés. A kör keresztmetszetű csatornában egy tisztító lövedéket helyeznek el, amelyet a folyadék áramlása hajt előre (lásd később a 11. tanulási egységben). A tisztítási műveletet követően memóriával ellátott mágneses érzékelő „vonat”-ot helyeznek a csőbe, amelyet szintén a folyadékáram továbbít.

  Haladás közben rögzíti a csőfal torzulás, korróziós károsodás mértékét és helyzetét. Az adatok a mérőegység csővezetékből történő eltávolítása után vezeték nélkül számítógépbe olvashatók elemzés céljából.

  A mintavételezés 10 centiméterenként történik. A mérési technológiát video animáción követheti.

  http://www.youtube.com/watch?v=LU0TOhaFDow&feature=related

 7. csatornavizsgáló kamera

  • nem átszerelhető önjáró kamerák

   • tipikus adatok:

   • alkalmazási

   • cső átmérő: 100-800 mm

   • törési szög max.: ∅ 100 mm-nél 30˚

   • ∅150 mm-nél 45˚

  • kamerák

   • monitor 230 V

   • kamera 24 V

   • max. 100 m működési hossz

   • kamera mozgás: horizontálisan 270˚

   • vertikálisa 180˚

   • mérete: ∅88; hossz 150 mm

   • színes PAL rendszer

  • átszerelhető önjáró kamerák

   Kamera: CCD színes kamera (NTSC, PAL rendszerű videoképet szolgáltat)

   Világítás: 2 vagy több világítótest (halogénizzó, LED)

   Kamerafej:

   kamera mozgások biztosítása

   fix, nem mozgatható (kisebb átmérőnél használatos)

   1-2 irányban (helyesebben tengely körül) forgatható

   párhuzamos elmozdítást tesz lehetővé

   Járószerkezet:

   fix

   átszerelhető kerekes, görgős

   gumihevederes

   - kör keresztmetszetű

   - bordás

   1 vagy 2 speciális járólánc

   a csatorna átmérőhöz igazodást biztosítja

   Kameratest:

   járószerkezet hajtómotor

   kameramozgató hajtómotor

   vezérlő elektronika

   kamera elektronika

   akkumulátor

   A kamera működése az animációs filmen látható.

   Digisewer.mpg

   Monitorok+vezérlés

   hordozható monitor

   Kézi csatornavizsgáló kamerák félmerev kábel végén helyezkednek el, amelyet a kezelő kézzel tol előre a csatornában, miközben a monitoron figyelemmel kíséri a csatorna állapotát. a kamerákkal 25 mm átmérőtől vizsgálhatók a csatornák. A nagyobb átmérőknél történő alkalmazáshoz kiegészítő, méretnövelő „gallérokat” kell felszerelni a kameratestre.

csatornavizsgáló kocsi

A csatornavizsgálat menetét a következő videofilmen lehet megismerni.

FCSM_FILMEK

Összefoglalás

A 10. tanulási egység megismertette Önt a csatornahálózatok felülvizsgálatára, nyomvonalának feltérképezésére használatos eszközökkel és technológiákkal. Rendszerezésre kerültek a csatorna hibákat okozó tényezők a javításuk alapvető módszerei (feltárással, illetve feltárás nélkül). Néhány esetben közlésre kerültek a jellemző paraméterek, amelyek tájékoztatást adhatnak a csatornák állapotának megítéléséhez. Videofilm és animáció segítségével nyomon követhette a csatornavizsgálat, illetve a csatorna-vizsgáló (inspector) kamera működését.

Önellenőrző kérdések, feladatok

 1. Egészítse ki a mondatot a kipontozott részeken!

  A felszín alatti zárt csatorna hibáit ……………. , vagy …………. javíthatjuk. A felszín alatti zárt csatorna hibáit feltárással , vagy feltárás nélkül javíthatjuk.

 2. Melyek nem vonalmenti hibák?

  - külső korrózió,

  - belső korrózió,

  - szabálytalan bekötések,

  - csőfalkopás,

  - gyökérbenövések,

  - lerakódások,

 3. Mely hibákat tekintjük lokális hibáknak?

  - erősen belógó csatlakozás,

  - nagyobb kiterjedésű beszakadás,

  - elmozdult keresztmetszetbeni törés,

  - lerakódások,

  - megnyílt csőkötés,

 4. A csatornatérképeken a geodéziai méretek mértékegysége:

  méter

  deciméter

  centiméter

  milliméter

 5. A hálózati alaptérkép használatos léptéke:

  1 : 25

  1 : 50

  1 : 100

  1 : 500

  1 : 1000

  1 : 5000

 6. Az átnézetes térkép használatos léptéke:

  1 : 100

  1 : 500

  1 : 1000

  1 : 5000

 7. Mely vizsgálati módszer nem vizuális?

  csatornavizsgáló kamera

  tükrös berendezés

  nyomáspróba vákuummal

  nyomáspróba füstköddel