Ugrás a tartalomhoz

Települési csapadékvíz gazdálkodás

Köles Péter (2011)

Szent István Egyetem

6.2. Csőszerelvények hidraulikai méretezése

6.2. Csőszerelvények hidraulikai méretezése

A vezetékrendszerbe természetesen nem csak egyenes csöveket, hanem íveket, könyököket, tolózárakat, szelepeket, csapokat, szűkítőket és elágazásokat is beépítenek.

A szerelvények és idomdarabok esetében nem áll rendelkezésre olyan általános diagram, mint a Moody-diagram, az egyenes csövek esetében. A nyomásveszteséget általában egy veszteségtényezővel "ς" szokás megadni, amely a veszteségmagasság és a sebességmagasság hányadosa. Legtöbb esetben a szerelvény előtt fellépő sebességre vonatkoztatva, vagy ugyanez nyomásveszteségre és dinamikus nyomásra vonatkoztatva, tehát:

Szelepek, tolózárak és csapok

A csőszerelvények az áramló közeg folyási irányát határozzák meg. Alapvetően háromféle csőszerelvényt különböztetünk meg: szelepeket, tolózárakat és csapokat.

A következő ábrák különböző típusú szerelvényeket mutatnak.

A szelepek olyan csőszerelvények, amelyek az áramló közegnek egyirányú áramlást biztosítanak többszöri iránytöréssel és keresztmetszet-csökkenéssel.

6.3. ábra. Iránytöréses szelep

A tolózárak olyan csőszerelvények, amelyek az áramló közegnek kétirányú áramlást biztosítanak iránytörés és keresztmetszet-csökkenés nélkül.

Az éktolózárak fajtáit és működését bemutató animáció az alábbi internetcímről érhető el:

http://www.tolozar.eu/ektolozarak2.htm

6.4. ábra. Éktolózár

A csapok szintén olyan csőszerelvények, amelyek az áramló közegnek kétirányú áramlást biztosítanak keresztmetszet-csökkenés és iránytörés nélkül. A záróelem alakja kúp vagy gömb.

6.5. ábra. Gömbcsap

A veszteségtényező nagymértékben függ a gyártmánytól, és a szerelvény elhasználódásától.

A veszteségtényező átlagos értékei a következő táblázatban láthatók, de ettől, gyártmánytól függően, nagymértékű eltérések lehetnek (Szlivka, 2008).

Csőszerelvények ellenállás-tényezője és egyenértékű csőhossza

A táblázatban szerepel az egyenértékű csőhossz fogalma. Az egyenes csöveknél az l/dλ kifejezés felfogható egy veszteségtényezőnek is. A gondolatmenet fordítva is igaz: egy veszteségtényezőre, "ς" -ra is meg lehet adni, hogy az, milyen hosszú egyenes csőnek felelne meg. Így: