Ugrás a tartalomhoz

Települési csapadékvíz gazdálkodás

Köles Péter (2011)

Szent István Egyetem

7.2. A csapadékvíz gyűjtése

7.2. A csapadékvíz gyűjtése

Lassan Magyarországra is begyűrűznek a települési csapadékvíz-hasznosítás tekintetében a nyugat-európai trendek. Számos hazai és külföldi cég forgalmaz már házi tetővízgyűjtő rendszereket (ciszternát és gépészetet) és akad magyar gyártó is. http://www.ciszterna.hu/

Az esővízgyűjtés sorrendben a következő egyszerű folyamatokból áll:

 • Gyűjtés

 • Szűrés (rácsszűrők, homokszűrők, stb.)

 • Tárolás (esővízgyűjtő tartályok)

 • Felhasználás (öntözés, stb.)

 • Fölösleg elhelyezése (elszivárogtatás, élővízbe engedés, stb.)

Környezettudatos vízgazdálkodás

http://www.pannonmuhely.hu/szellozes.php

A természeti erőforrások felhasználása során a fenntarthatóság biztosítása éppolyan fontos a vízfelhasználás esetében is, mint a fűtésre vagy melegvíz előállításra használt rendszereknél.

Milyen megoldások vannak a fenntarthatóság biztosítására?

 • vízigény csökkentése: víztakarékos csaptelepek és szerelvények beépítésével (a háztartásokban az átlagos vízfogyasztás 140 l/nap/fő értékről 60 l/nap/fő értékre csökkenthető.

 • ivóvíz minőségű víz felhasználásának csökkentése, helyettesítése a felhasználási célnak megfelelő vízzel:

  • tetőfelületről összegyűjtött csapadékvíz locsolásra, mosásra, WC öblítésre,

  • másodlagosan felhasználható szürke víz WC öblítésre.

7.6. ábra. Családi házak vízfelhasználásának megoszlása (I.)

Milyen további előnyei vannak a vízfelhasználás csökkentésének?

 • csatornahálózat terhelése is csökken,

 • az esővíz lágy víz, ezért nem szükséges vízlágyító anyagok használata.

Műszaki megvalósíthatóság:

 • épületben két külön vízvezeték kivitelezése,

 • csapadékvíz gyűjtését, tárolását biztosítani kell, ami új építés esetén viszonylag kis ráfordítással megoldható egy kültéren elhelyezett, földbe süllyesztett tároló tartály (beton vagy műanyag) beépítésével.

Miért érdemes az esővizet hasznosítani?

http://kertszombathely.hu/page10.html

Ivóvíz megtakarítás és környezetvédelem

Ha az egyre emelkedő vízdíjakból indulunk ki, egy teljes csapadékvíz-hasznosító berendezés beépítése néhány év alatt megtérül. (Több európai országban az önkormányzatok a csapadékvíz felhasználását és elszivárogtatását anyagilag is támogatják.)

A víz minőségében megbízhat

A jól bevált GRAF szűréstechnikával a víz mindig tiszta és szagtalan marad. A csapadékvíz hasznosító berendezésekből származó víz egészségügyi szempontból nem ad okot aggodalomra. Ezt számos független intézet vizsgálata is bizonyította (pl. a brémai Egészségügyi Intézet).

A víz egyre drágább

A víz drága termék: az állandó vagy kissé csökkenő fogyasztás ellenére évről-évre többet fizetünk a vízért. Az áremelkedés háttere: mind az ivóvíz előállítás, mind a szennyvízelvezetés egyre többe kerül. Ezen kívül sok helyütt csökken a talajvíz szintje. Következésképpen az ivóvíz tartalékok összességében kisebbek lesznek – ez is felhajtja az árakat. A drágulás belátható időn belül bizonyára nem fog megállni.

A csapadékvíz hasznosításával akár 50%-nyi ivóvizet is meg lehet takarítani

Ha a személyenként és naponta átlagosan elfogyasztott 150 liter ivóvíz megoszlását megnézzük, látható, hogy a víz 50%-át könnyen lehetne csapadékvízzel helyettesíteni. A csapadékvíz használható a WC öblítéstől kezdve a mosáson át a takarításig és a kert öntözéséig.

7.7. ábra. Családi házak vízfelhasználásának megoszlása (II.)

Szikkasztás

A szikkasztó berendezés méretezésénél és kivitelezésénél a vonatkozó jogszabályokat figyelembe kell venni (1995. évi LVII. Törvény és a hozzá kapcsolódó országos és helyi rendeletek valamint az országos szabványok). A méretezés alapja a helyi záporok gyakorisága és intenzitása. A magyar előírásoknak megfelelően általában az adott területre 10 perc alatt 1, 2 és 4 éves visszatérési periódusonként lehullott maximális csapadékösszegek értékeit kell figyelembe venni. A mértékadó csapadékmennyiségen kívül a talaj vízvezető képességi együtthatóját, valamint a csatlakozó felület nagyságát és a lefolyási tényezőt is figyelembe kell venni a méretezésnél.

A csapadékvíz-hasznosítás típusai

http://www.mfk.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20091/09_1_03.pdf

A csapadékvíz települési hasznosítása terén alapvetően két irányról, a csapadékvíz két típusáról beszélhetünk:

 • az egyik a tetővizek hasznosítása,

 • a másik a burkolt (és burkolatlan) felületekről lefolyó csapadékvizek összegyűjtése, felhasználása.

A háztartások vízgazdálkodásában az épületek tetejéről lefolyó víz hasznosítása játszik szerepet, ezzel szemben a burkolt felületekről lefolyó vizek kezelése már települési szintű tevékenység. Mindkét csapadékvíz típusnak óriási jelentősége lehet az elkövetkező évtizedek hazai települési vízgazdálkodásban.

Csapadékvíz gyűjtése otthon

Miért nem szabad a szennyvízcsatornába vezetni a csapadékvizet? A városi szennyvíztisztítók adott lakos számra (ún. lakos egyenértékre) vannak tervezve, méretezve. A biológiai tisztítók érzékenyek a terhelés ingadozására - tehát a nagy mennyiségű csapadékvíz (több tízezer négyzetméter tetőfelületre lehullott eső - több ezer m3 viszonylag tiszta esővíz) egyszerűen kiöblíti a tisztítóműből a biológiai tisztítást végző baktériumokat! Ezután hetekig tart az eredeti állapot visszaállítása, amíg a város szennyvize rosszabb tisztítási fok után kerül élővizeinkbe, adott befogadókba, de biztos, hogy a környezetünkbe.

Minden épületre elhelyezhető ereszcsatorna, ahonnan a csapadékot össze lehet gyűjteni. A tető minden egyes négyzetméteréről évente 500-700 liter, igen jó minőségű víz gyűlik össze.