Ugrás a tartalomhoz

Települési csapadékvíz gazdálkodás

Köles Péter (2011)

Szent István Egyetem

8.6. Beton ellendarabok méretezése

8.6. Beton ellendarabok méretezése

Határozzuk meg a folyadékról a könyökre ható erőt! A súrlódás és a súlyerő elhanyagolható!

Adatok: d = 250 mm, Rk = 1000 mm, v = 2 m/s, p1 – p0 = 3·105 Pa, ρ = 1000 kg/m3

8.3. ábra. A folyadékról a könyökre ható erők

Megoldás:

Írjuk fel az impulzustételt a könyökre:

Túlnyomás a csővezetékben:

Csővezeték belső keresztmetszete:

Impulzus erő nagysága:

Túlnyomásból származó erő:

Eredő erő:

A próbanyomás értéke (üzembe helyezés előtt):

Ekkor nincs áramlás a csővezetékben, a sebesség nulla, tehát: FI = 0

A próbanyomásból származó erő:

Az eredő erő:

A beton tuskó felületét akkorára kell választani, hogy a talaj nyomószilárdságánál kisebb legyen az ébredő nyomófeszültség:

Behelyettesítve:

A beton ellendarab felületének kialakítása:

A 25 cm a csőátmérő nagysága, vagy annál kicsit nagyobb érték.

Összefoglalás

Ebben a tanulási egységben egy örvényszivattyú kiválasztásával ismerkedtünk meg, számpélda segítségével.

Önellenőrző kérdések

  1. Hogyan határozható meg a szükséges csőátmérő?

  2. Írja fel a veszteséges Bernoulli-egyenletet!

  3. Ismertesse a Reynolds-számot!

  4. Ismertesse a manometrikus emelőmagasságot!

  5. Ismertesse a centrifugál szivattyú jelleggörbéit!

  6. Ismertesse a fajlagos energia felhasználást!

  7. Ismertesse a folyadékról a könyökre ható erőket!