Ugrás a tartalomhoz

Újrahasznosítási ismeretek

Dr. Nagy Béla (2011)

Szent István Egyetem

1. fejezet - Fogalmak és elvek

1. fejezet - Fogalmak és elvek

Hulladék fogalma: „Hulladék az az anyag, amely az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során keletkezik, és amelyet az adott műszaki gazdasági és társadalmi feltételek mellet tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, ill. nem kíván és ezért kezeléséről gondoskodni kell”

[Környezet- és Természetvédelmi Lexikon]

A hazai definíciót a Hulladékgazdálkodási törvény 3. § a) pontja adja meg:

hulladék: olyan tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles.

Szubjektív hulladék: olyan mozgatható dolgok, tárgyak, melyektől a tulajdonos meg akar szabadulni, függetlenül az esetleg meglévő objektív értéküktől.

Objektív hulladék: olyan mozgatható tárgyak, melyeket az illetékes szervek a közjó megóvása érdekében kezelni köteles, akár a tulajdonos akarata ellenére is.

Hulladékok két nagy csoportja:

Termelési hulladékok csoportosítása lehetséges

  • gazdasági ágazat szerinti

  • technológia szerinti

  • eredet szerinti

  • anyagi minőség szerinti hulladékok

Környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásuk alapján:

  • veszélyes hulladék

  • nem veszélyes hulladék

  • inert hulladék

Települési (kommunális) hulladék

Fajtái:

  • települési szilárd hulladék

  • települési folyékony hulladék

Települési szilárd hulladék (TSZH): különböző méretű, összetételű szerves és szervetlen szilárd halmazállapotú anyag keveréke.

Települési folyékony hulladék: Hulladékká vált folyadék, melyet nem vezetnek el és bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, ill. szennyvíztisztító telepeken keresztül.