Ugrás a tartalomhoz

Újrahasznosítási ismeretek

Dr. Nagy Béla (2011)

Szent István Egyetem

5.2 A termikus hasznosítás általános technológiája

5.2 A termikus hasznosítás általános technológiája

A hulladékégetés technológiája a következő részfolyamatokra tagolódik: átvétel (fogadás) és tárolás, anyag előkészítés és adagolás, égetés és hőhasznosítás, füstgázhűtés és -tisztítás, salak-és pernyekezelés. Az általános technológiai folyamatot az 35. ábra szemlélteti.

35. ábra. A hulladékégetés általános technológiai folyamata. 1. tárolás; 2. anyag-előkészítés; 3. adagolás; 4. égetés; 5. póttüzelőanyag; 6. levegő; 7. füstgázhűtés; 8. hőhasznosítás; 9. füstgáztisztítás; 10. mosóvízkezelés; 11. kémény; 12. pernyeválasztás; 13. salakgyűjtés- és kihordás; 14. salak- és pernyetárolás

E az ábra egyben jól érzékelteti a hulladékégetés input-output elvi anyagmérlegét is, ahol a bemenő anyagok:

  • égetendő hulladék,

  • égéslevegő,

  • segédtüzelés;

a kimenő anyagok (a teljes ciklust figyelembe véve):

  • salak, hamu,

  • pernye és/vagy elektrofilter por,

  • füstgáz,

  • füstgázmosó szennyvíz (nedves mosás esetén),

  • mosóvíz tisztítási iszap (nedves mosás esetén),

  • füstgáztisztítási maradék (száraz, félszáraz tisztítás során),

  • egyéb füstgáztisztítási maradék (aktiv szén vagy egyéb szorbens).

A 36 - 37. ábrán (Nürnberg ill. felújítás után Bp.) egy-egy korszerű nyílt rosélytüzeléses égető technológiai folyamatát, a 38. ábrán egy átlagos összetételű hulladék energetikai és anyagmérlegét, a 39.-41 ábrákon pedig különböző EU országok hulladékégető (energiatermelő) kapacitását láthatjuk. Az ábrák alapján kijelenthető, hogy a hazai kapacitás sem méretében, sem összetételében nem felel meg az európai gyakorlatnak.

36. ábra. A Nürnbergi hulladékégető technológiai rendszere, átadás 2001. október

37. ábra. A Budapesti égetőmű technológiai folyamata

38. ábra. 8400 kJ/kg égéshőjű hulladék energiamérlege

39. ábra. EU tagországok hulladékégető kapacitása 1992-ben

40. ábra. EU tagországokban és Magyarországon működő hulladékégetők száma 1992-ben

41. ábra. Energianyerés hulladék termikus hasznosításával 1992-ben